EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Latvijas Medicnas Fonda (LMF) Studentu stipendija 2023/24
127703
LMF dibintjs prof. Bertrams Zari (ASV) kop ar LMF 2022. gada stipenditiem 9. Latvijas rstu kongres

Aleksandrs Kalni    30.01.2023

 

 

Latvijas Medicnas Fonds (LMF) ir izveidojis pau stipendiju Studentu stipendija, lai dotu iespju jaunieiem, kas dzvo un mcs rpus Latvijas universitts, kolleds vai medicnas skols, iespju gt praktisku pieredzi Latvij, P. Stradia Klniskaj universittes slimnc vai kd cit rstniecbas iestd un papildint zinanas un praktisks iemaas medicn. Studentu stipendija pastv jau septius gadus, un t ir bijusi pieirta devias reizes septiiem jaunieiem. 

 

STIPENDIJAS NOLKS

Rietumu latvieiem iepazt Latviju, iepazt Latvijas medicnu un paldzt izvlties savu profesionlo dzves ceu medicn, dodot praktisku pieredzi iecert medicniskaj nozar.

KVALIFIKCIJA

Rietumu latvieu medicnas studenti un jauniei, kas ir ieinteresti studt medicnu un kui tekoi run un raksta latviski.

PIEREDZE

Students gs pieredzi P. Stradia Klniskaj universittes slimnc vai kd cit Latvijas rstniecbas iestd, piedalsies klniskaj darb, viam bs iespja paldzt ptniecbas darb un publikciju sagatavoan, papildint savas medicnisks, k ar latvieu valodas zinanas.

PRAKSES LAIKS 

Prakses laiks ir vismaz astoas nedas.

STIPENDIJA

Stipendija ir $ 2500. $1500 tiks izmaksti prakses skum, bet $1000 - pc prakses pabeiganas, atskaites un apraksta iesnieganas LMF.

K PIETEIKTIES?

Pretendentam jiesniedz:

 lappusi gau aprakstu par savu kvalifikciju un savu interesi iegt pieredzi veselbas aprpes vai medicnas zintnes jom, nordot rstniecbas iestdi, kua bs prakses vieta. (Apraksts latvieu valod); 

 CV un divas rekomendcijas vstules (latvieu vai angu valod).

 fotografija.

 

Pieteikums elektroniski jsta alekskalnins@gmail.com Aleksandram Kalniam, MD/MBA ldz 2023. gada 15. martam, ja prakse ir 2023. gad, un ldz 2024. gada 15. martam, ja prakse 2024. gad.

 

Plaka informcija par Latvijas Medicnas fondu (LMF) un t stipendijm latvianmedicalfoundation.org

Latvijas Medicnas fonds ir dibints 1990. gad k privta bezpeas organizcija ar mri atbalstt veselbas aprpi Latvij. 


 

Atpaka