EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

 Abonēšana

 

Eiropas latviešu laikraksts "Brīvā Latvija"


Aicinām izvēlēties sev ērtāko un izdevīgāko abonēšanas veidu! Laikraksts iznāk digitālā formātā. Pasūtījums pieejams tikai uz gadu, bet sākumā varat to izmēģināt, nopērkot jaunāko laikraksta numuru tikai par 2,00 EUR.

Abonementa maksa:


Brīvās Latvijas digitālo ver­siju varat pasūtināt tāpat kā līdz šim.

• par 12 mēn. (48 nr.)  EUR 55  (550 SEK)

• par 6 mēn. EUR 30  (300 SEK)

• 1 nedēļu EUR 2  (20 SEK)


To varat izdarīt caur Brīvās Latvijas mājas­lapu: http://www.brivalatvija.lv/abone-interneta

Izdrukājot iespējama krāsaina versija.

Tiem  Brīvās Latvijas lasītā­jiem, kuŗi tomēr vēlas lasīt avī­zi drukātā versijā, piedāvājam pa­­­­­sūtināt Amerikas latviešu avīzi Laiks – tie paši 48 numuri gadā, 20 lappuses, to skaitā 8 lpp. tās pašas, kas kopš 2001. gada bijušas ko­­pīgas abām avīzēm.

Iespēja saņemt Laiku  pa gaisa pastu no ASV. 

• par 6 mēn. – EUR 186

• pa parasto pastu no Latvijas – 6 mēn. EUR 86


Ik gadu dāvanā – Laika Mākslas kalendārs!


Samaksa: naudu ieskaitot SIA VESTA-LK kontā: AS SEB banka, kods UNLALV2X,

nr.: LV80UNLA0050016243516, ar piezīmi LAIKS un norādot vārdu, uzvārdu un adresi.


Latviešu organizāciju un privātie sludinājumi maksā EUR 6,- par 10 mm augstu vienslejīgā pla­tu­mā aizņemtu telpu. Sēru slu­dinājumi (10,6 cm x 7 cm) EUR 60,- Komerciālie sludinājumi EUR 12 par 1 slejas cm. 

Atlaides atkārtotām reklāmām.