EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Gaŗezers ASV izcilāko nometņu pulkā
130988

   17.01.2024

 

 

 

Latviešu centra Gaŗezers Izglītības programmas ir izpildījušas visas prasības un izturējušas “American Camp Association” (ACA) vērtēšanas komisijas apciemojumu, un 1. Gaŗezers ar lepnumu var vēstīt, ka esam ACA akreditēta nometne! (ACA ir profesionāla nometņu vadītāju kopiena, kas nodrošina augstas kvalitātes programmas nometnes dalībniekiem un personālam.)

 

Sagatavošanās ACA akreditācijas vizītei prasīja vairākus gadus. Pirms trīs gadiem Gaŗezers izveidoja amata aprakstus visiem darbiniekiem. Rokasgrāmatas darbiniekiem un vecākiem tika rakstītas un katru gadu tiek pārskatītas. Sarakstījām darbības noteikumus veselībai un labsajūtai, kuŗus ievēro ne vien veselības centra darbinieki, bet viss Gaŗezera personāls.

 

Darbinieku apmācību programmas tika izveidotas un katru gadu tiek piedāvātas uz vietas, kā arī virtuāli. Tika sarakstīti riska pārvaldības noteikumi un ieviesti jauni drošības noteikumi.

 

Akreditācijas komanda pavadīja 2022. un 2023. gadus, aprakstot darbību, izmantojot ACA standartus. Pavasarī pieteicāmies akreditācijai, un ACA mūs apciemoja 2023. gada 25. jūlijā.

 

Divi akreditācijas eksperti pavadīja dienu Gaŗezerā, vērojot mūsu darbību un izskatot dokumentus. Papildus akreditācijai ACA piedāvā Gaŗezera vadībai bagatīgu tīklošanos. Administrācijai un valdes locekļiem ir iespēja piedalīties gadskārtējā ACA konferencē. 

 

Latviešu centrs Gaŗezers izmanto ACA profesionālo platformu darbinieku apmācībām. ACA arī izseko tiesību aktiem un polītikai, kas var ietekmēt nometnes darbību. Turpmāk Gaŗezers varēs izmantot atlaides un dotācijas, kas pieejamas akreditētajām nometnēm.

 

ACA ir valsts mēroga organizācija, kas atbalsta dažādas nometnes visā ASV. ACA ir akreditējusi gandrīz  divarpus tūkstošus nometņu visā Amerikā, kas gan ir tikai ir tikai 25% no visām nometnēm ASV. Izpildot visas prasības un atverot durvis vērtēšanas komisijai, Gaŗezers nu ir iekļuvis šo izcilo nometņu sarakstā. 

 

ACA akreditācijas programma Amerikas Savienotajās Valstīs darbojas jau vairāk nekā 60 gadus. Akreditācijas standarti tiek pastāvīgi izvērtēti un atjaunoti.  ACA sadarbojas ar ASV mēroga organizācijām, to skaitā ASV pediatrijas akadēmiju, Sarkano krustu un citas bērnu un jauniešu apkalpojošas aģentūras, nodrošinot to, ka maiņas tiek ieviestas standartos, pamatojoties uz pētījumiem un datiem. ACA akreditācijas programma ietver septiņas  katēgorijas un 290 standartu, kas valsts līmenī nosaka nometņu izcilību. 

 

Ar to nebeidzas mūsu darbs. Katra akreditēta nometne apņemas turpināt labo darbu un katru gadu pieteikt nākamos mērķus izaugsmei. Ik pa pieciem gadiem atkal iziesim pašnovērtēšanas procesu un ACA vērtēšanas komisijas apciemojumu.

 

Priecāsimies visi par Gaŗezera sasniegumiem! Gaŗezera akreditācijas komiteja – Ilēna Rusmane, Anda Vizule, Sandra Kronīte-Sīpola, Jim Bailey, Andra Zommere, Astrīda Kaugara, Anita Briede-Bilsēna. 


 

Atpakaļ