EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
3x3 Brzain notiks ar 2024.gad - piesakies jau tagad!
130992

   17.01.2024

 

 

Latvieu centr Brzaine, Dienvidvcijas pilst Freiburg, no 28. jlija ldz 4. augustam notiks jau piektais pasaules latvieu imeu 3x3 saiets! Ik gadu par vadmotvu saieta vadtji izvlas kdas dziesmas rindas. T k ir jau piekt reize, kad vispasaules latvieu saiets 3x3 notiek Brzain, par saieta vadmotvu izvljmies rindas  Viena mle, viena dvs`le, Viena zeme msu. Dziesma aj reiz liks svarga gan k atgdinjums, gan k ts vsturiskais ststs.

 

3x3 Brzain vads Egija un Ingus Krmii kop ar Leldi un Induli Brziiem. Savukrt Brzaines saimnieki Dina Emeriha, Inese un ris Aveni rpsies, lai dalbniekiem btu pilni vderi, vienmr, kur izgult saldo miegu, un itra pie rokas.

 

33 saieti tiek rkoti visu vecumu latvieiem no visiem kontinentiem, lai padziintu un paplaintu latvisks zinanas, stiprintu latviskas imenes, sekmtu latviskas draudzbas un veicintu latvisku kopbas izjtu. Brzaines 3x3 tavai imenei bs lieliska iespja apvienot atvainjumu Viduseirop ar nedu, ku uzldt latvisks baterijas!

 

Brzaine ir sta maz Latvija, kur iegriezties ikvienam ceiniekam. Brzaines sen viesu mja, kas skotnji bija domta k mtne latvieu kaa invalidiem, pakpeniski ir prvrtusies msdieng viesu nam. No Brzaines pakalniem paveras pasakaini skati uz varcvaldes, Kaizertla un Elzasas kalniem un ielejm. Vairk nek piecu hektaru platb Brzaine ir apbrnojami skaista vieta, kur pulcties latvieiem. Ekskursiju dien vars izbaudt kdu no apkrtnes brnigajm vietm, kuu te ir oti daudz - Europa-Park un Rulantic dens atrakciju parks; Zentas Maurias pdas Badkrocingen un termlie baseini; varcvaldes kalni un ielejas; Elzasas vna cea gleznains pilstas, majesttisk Hoh-Knigsburgas pils, putnu ovs rgu park un mrkau parks Kincheim; pasakain Mainau puu sala un Rheinfall - Eiropas lielkais denskritums veic.

 

Dalbnieki visu nedu vars strdt visdadkajs ievirzs, kustinot un lustinot ne tikai prtu, bet ar ermeni. Sev nodarbes vars atrast visu vecumu dalbnieki. Vakaros pulcsimies noriss, kas domtas visai imenei kop. Bs iepazans vakars, imeu stafetes, viktornas, daudzinjums, ekskursijas, sples un prsteigumi. Katru dienu visi kop iesim rotas un danos. Kopga vakara pasacia bs lielisks dienas noslgums mazkajiem, bet lielie turpins dziesmas un sarunas nkan. bs kra neda, ku bagtinsimies viens no otra un stiprinsim apziu, ka msu lielk vrtba, kas ms vieno, ir msu Zeme.

 

Saiet aicintas pieteikties k imenes, t individuli dalbnieki no visas pasaules. Organizatori priecsies par dalbnieku apmbu Brzaines 3x3 iegt pieredzi un zinanas, lai jau aj saiet vai nkamajos gados pai vartu uzemties kdas ievirzes vadanu. 

 

Dalbas maksa vienai personai ir 350 eiro, brniem ldz septiu gadu vecumam - puscena.

Brniem ldz divu gadu vecumam par dalbu nav jmaks.

Dalbas maksa kodolimenei (vecki ar nepilngadgiem brniem) neprsniedz 800 eiro par visiem dalbniekiem.

Ja dalbnieki nevlas nakot Brzain, tad cena vienai personai - 250 eiro, brnam no 2 ldz 7 gadiem - 130 eiro.

 

Pieteikuma vstuli stiet uz 3x3@latviesi.com. Taj, ldzu, paststiet, kd esat nolmui piedalties 3x3 saiet! Pieteikans pdjais termi ir 1. maijs, tomr aicinm pieteikties laikus, jo vietu skaits ierobeots.

 

Uz tikanos Brzain!

Ingus un Egija Krmii, Indulis un Lelde Brzii


 

Atpaka