EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Latvijā ir vajadzīga pilnīgi cita nodokļu polītika
77260

Dr. Kārlis I. Āboliņš, Luksemburga/Latvija    22.03.2017

 

Jo ātrāk un vairāk arī Latvijas ekonomika digitālizēsies un sakarā ar ratificēto CETA līgumu ‒ arī globālizēsies, jo vidējiem uzņēmumiem būs arvien vieglāk nodokļus nemaksāt VID, bet gan tur, kur nodokļu likmes ir zemākas. 

 

Digitālizācija un globālizācija pieprasa 21. gadsimtā pilnīgi citu nodokļu polītiku arī Latvijā. Digitālizācijas un globālizācijas dēļ uzņēmumi ‒ un arī cilvēki ‒ paliks vēl mobilāki. Sevišķi uzņēmumi varēs viegli savas adreses pārcelt uz „nodokļu paradīzēm”. Tam būs vajadzīgas tikai tīmekļa un pasta adreses. Tāpēc jādara viss, lai  Latvijas iedzīvotāji būtu pārliecināti, ka viņi par samaksātiem nodokļiem saņem attiecīgus pakalpojumus. Tas Latvijas iedzīvotājiem nozīmē valsts drošību un viņu pašu drošību, kā arī izglītības, veselības uzturēšanas iespējas, ceļu un satiksmes organizāciju. Jau agrāk esmu rakstījis, ka Latvijas iedzīvotājiem šī vajadzīgā pārliecība ir pazemināta, jo, ja nodokļus nemaksā tieši pašvaldībā vai VID, tie jāmaksā ārzemniekiem piederošās bankās. Pat Rīgai nav savas bankas ‒ kā krājbanka, kuŗā rīdzinieki varētu iemaksāt nodokļus.

 

Latvijā globālizācija var novest pie lielākas diasporas palielināšanās. Digitālizācija novedīs pie arvien lielākas darbavietu samazināšanās. Tas, kas notiek tīmeklī, nav saistīts ar kādu noteiktu vietu vai objektu. Kā lai uz šī fona VID varētu konstatēt, kas, ko, kur ir saražojis un kāda peļņa ir iegūta?! Uzņēmumiem būs arvien vienkāršāk iegūto peļnu iegrāmatot savā kontā kādā zemu nodokļu valstī. Uzņēmumam  ieguvums, bet Latvijai ‒ zaudējums. Cietīs Latvijā paliekošie uzņēmumi un nodarbinātie iedzīvotāji. Latvijas valstij un pašvaldībām trūks naudas, ja uzņēmumi savus nodokļus maksās „izdevīgās”  ārzemēs. Nebūs cita ceļa, kā trūkstošo naudu iegūt no tiem, kuŗi ir palikuši Latvijā, un  tie būs galvenokārt mazie uzņēmumi, kuŗiem būs jāmaksā vēl tā nauda, ko nemaksā tie uzņēmumi, kas legāli var izvairīties no nodokļu maksāšanas Latvijā.

 

Slikti klāsies tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuŗi būs nodarbināti Latvijā, jo viņi nespēs piebiedroties diasporai, turklāt jāgaida, kamēr bērni pabeigs skolas...

 

Ir pareizi, ka OECD, ES un 20 svarīgākās valstis (G20) gadiem pūlas aizkavēt, ka uzņēmumi var savu peļnu un nodokļus maksāt ne tur, kur tā nopelnīta. Tas augošo digitālizācijas un globālizācijas iespēju dēļ būs arvien vairāk veltīgi.

 

Arī Latvijā pamatīgās „ēnu ekonomikas” dēļ pat ar stingriem sodiem būs arvien mazāk iespējams no uzņēmumiem iekasēt nodokļus. 

 

Augošās digitālās globālizācijas laikā jau šodien ir maz jēgas censties no uzņēmumiem iekasēt nodokļus. Nodokļus jāiekasē no dividendēm un citām nealgas izmaksām īpašniekiem, nodarbinātajiem un citiem. Tagad uzņēmumā paliekošā peļņa netiek aplikta ar nodokļiem. Taču ar nodokļiem jāapliek peļņa, ja tā tiek izmaksāta kā dividende vai citādā formā.

 

Labumi Latvijai no jaunās nodokļu polītikas

 

Ja uzņēmumiem vairs nebūtu jāmaksā nodokļi, izņemot tos uzņēmumus,   kuŗi saņem maksājumus no peļņas, tad ieguvumi būtu sekojošie:

 

1. Atbrīvojot Latvijas uzņēmumus no nodokļu maksāšanas, tiktu stiprināta to konkurētspēja ārzemju tirgos. Ārzemju uzņēmumiem Latvija būtu laba vieta, kur darboties. Abi aspekti palielinātu nodarbinātību Latvijā, kas nāktu par labu valsts budžeta ienākumiem.

 

2. Neizmaksātā peļna nozīmē uzņēmuma kapitāla palielināšanu, kuŗu var izmantot jaunām investīcijām vai parādu atmaksai. Abi aspekti stiprinātu uzņēmumu darbību Latvijā ar pozitīvām sekām Latvijas tautsaimniecībai.

 

3. Ja uzņēmumam nav jāmaksā nodokļi, tad arī mantiniekiem ir vienkāršāka uzņēmumu pārņemšana. Nebūtu vairs diferencēti nodokļi darba algām un ienākumiem no investīcijām. Ja nodokļus maksā uzņēmumu īpašnieki,  nevis uzņēmumi, tas nozīmē, ka vairs nav atšķirības starp ienākumiem no darba vai kapitāla.

 

Augošās digitālās globālizācijas laikā ir jānonāk pie tā, ka Latvijas iedzīvotāju ienākumi tiek aplikti ar vienādu nodokli, neskatoties uz to, vai ienākumi bijuši no darba, robotiem, mašīnām vai uzņēmuma.

 

Šāda nodokļu polītikas izveidošana mazinātu ēnu ekonomiku un palielinātu sapratni par progresīvā ienākuma nodokļa nepieciešamību Latvijā. Uz šī fona varētu stiprināt Latvijas un tās iedzīvotāju drošību, kā arī vairot izglītības un  veselības uzturēšanas iespējas, ceļu un satiksmes uzlabošanu. Tas savukārt palīdzētu panākt, ka Latvijas iedzīvotājiem vairs nebūtu aktuāla diaspora! Proti, šādas nodokļu polītikas rezultātā tie Latvijas pilsoņi, kuŗiem ir kāda innovātīva ideja, to labās nodokļu polītikas dēļ realizēs Latvijā. Tā ka digitālizācijas dēļ, tas nav jādara Rīgā, būs sagaidāms arī Latvijas reģionu uzplaukums. Vai kāds sadzirdēs, ka, šādi jāmaina nodokļu polītika?


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA