EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Daugavas Vanagu Fonda valdes darbība
15584

   13.06.2011

Lielbritanijas jaunievēlētā DVF valde savu pirmo sēdi noturēja DVF lauku īpašumā „Straumēni” sestdien, 30 aprīlī. Lai gan amatu sadali valde provizoriski nolēma tūlīt pēc marta pilnsapulces, bija nepieciešami daži grozījumi.

Valdes locekļu amati ir šādi: Uldis Reveliņš - valdes priekšsēdis, grāmatvedis, Pauls Vanags - valdes priekšēža vietnieks, Pēteris Pētersons – kasieris, Jānis Gravenieks – sakarnieks darbā ar Londonas namu, Jaunatnes daļas vadītājs, Laimons Ceriņš - DVF administrācijas daļas vadītājs, DVF archīva kārtotājs un pārzinis, Una Torstere - DVF valdes sekretāre un protokoliste, Ilze Grickus – DVF Iekšējās informācijas daļas vadītāja, Krišs Ligers - biedrzinis, sakarnieks darbā ar jauniebraucējiem no Latvijas, padomdevējs būvniecības jautājumos, Helmuts Feldmanis - Kultūras daļas vadītājs. Valdes sēdēs piedalās arī vanadžu daļas vadītāja Marita Grunts, revīzijas komisijas priekšsēdis Ivars Muravskis un pārstāvis  DV centrālajā valdē Aivars Sinka.

Galvenās diskusijas izraisīja DVF trīs īpašumi, kas prasa lielu uzmanību, lai varētu turpināt darbību. Pēdejos mēnešos „Straumēnu” telpās daudz kas paveikts lai saistītu dažādus komercsarīkojumus, piemēram. kāzas, konferences, privātviesības, jo bez tā visa šis īpašums nevarēs pastāvēt un arī turpmāk kalpot latviešu sabiedrībai. Ar Kriša Ligera apņēmību paveiktie darbi nesuši augļus, jo telpu aizņemtība kāzām un citiem sarīkojumiem nākamos divpadsmit mēnešos ir krietni pieaugusi. Nākamie lielie darbi ir Zviedru zāles virtuves pārbūve un labojumi Zaļajai zālei. Vairāk informācijas par paveikto sniegsim turpmāk.

DVF Londonas namā  tagad ir 16 ļoti glītas viesu istabiņas, kuŗās var pārnakšņot. Ir cerības, ka vasaras mēnešos varēs sagaidīt daudz ciemiņu. Katru nedēļu  atvērta latviešu bibliotēka, darbojas Londonas latviešu tautasdeju kopa (Londonas dejotāji), Londonas latviešu koris, bērnu latviešu svētdienas skola un latviešu valodas stundas. Plašāka informācija  pieejama mājaslapā www.72qt.co.uk/lv. Tomēr tik lielā namā ik dienas rodas problēmas un vajadzīgi uzlabojumi, par kuŗiem ziņo DVF valdes sakarnieks un meklē padomu.

Maijā sāka strādāt vispārējs pārvaldnieks, kas būs atbildīgs par abiem īpašumiem, it sevišķi par to uzturēšanu augstā līmenī, turklāt nodrošinot, lai visas juridiskās prasības būtu izpildītas. Apvienotajā Karalistē tādu netrūkst!

DVF Rīgas viesnīca „Radi un draugi” joprojām strādā ar zināmām grūtībām, taču šī gada vasaras mēneši dod iespēju raudzīties mazliet optimistiskāk, jo istabu aizņemtība ir manāmi pieaugusi. Pārmaiņas notikušas arī otrā stāvā, kur dažas istabas ir pārbūvētas un to vietā izveidota konferenču zāle, kas varētu ieinteresēt un piesaistīt citu veidu klientus. Kā viss izveidosies, to mēs redzēsim tikai gada beigās.

DV CV amatu vēlēšanas notiks nākamos mēnešos, un visā drīzumā  tiks izsludināts kandidātu saraksts. Šī gada DV CV sēde notiks Austrālijā, Melburnā (Melbourne) 14.-16. oktobrī. Viesus no Eiropas un Amerikas gaida bagātīga programma. Mūsu pārstāvim būs jāmēro gaŗš ceļš.

Šī gada DVF rudens pilnsapulce notiks «Straumēnos» 1. un 2. oktobrī, starplaikā būs Jāņu svinības 18. jūnijā ar ielīgošanu 17. jūnijā no plkst. 19 un “Čikāgas Piecīšu koncerts sestdien, 30 jūlijā. Informācija par biļešu iegādi „Straumēnu” mājaslapā www.straumeni.co.uk.

Ilze Grickus


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA