EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
ZVIEDRIJAS LATVIEŠU CENTRĀLĀS PADOMES 2012. GADA SESIJA
21628

   27.02.2012

ZLCP vēlēšanas notika pagājušā gada decembrī. Jaunievēlētās ZLCP padomes sesija sanāca š.g. 4. februārī Latvijas vēstniecībā Stokholmā.

Sesijā piedalījās turpat visi jaunās padomes locekļi, starp tiem arī vairāki no Latvijas atbraukuši. Bija arī pagājušās padomes locekļi. Šī sesija, domājams, bija pēdējā ZLCP vēsturē. Jau pagājušā gada pavasarī ZLCP un LPK (tagad ZLA - Zviedrijas Latviešu apvienība) amatpersonas sanāca kopā pārrunāt apvienošanos. Rudenī ZLCP ārkārtējā sesijā nolēma, ka ar 2013. gadu ZLCP vienā vai otrā veidā apvienosies ar ZLA, piedaloties kopējās vēlēšanās. Vēlēšanu komisijas priekšsēde Austra Krēsliņa ziņoja, ka uz ZLCP decembŗa vēlēšanām pieteikušies 27 kandidāti, izsūtītas 1200 balsošanas aploksnes bet nobalsojusi 261 persona.

Mudīte Hoogland Krasta, ilggadējā ZLCP priekšsēde, sesijā paziņoja, ka atstāj darbu valdē. Par jauno valdes priekšsēdi padome vienbalsīgi ievēlēja Ilzi Šakari. Valdē vienbalsīgi ievēlēja Austru Krēsliņu, Andreju Ritumu, Andreju Leimani, Anneli Zvejnieci un Sandru Roks. Viens no jaunās valdes un jaunās priekšsēdes svarīgākajiem uzdevumiem ir paveikt ZLCP pārveidošanos ciešā sadarbībā ar ZLA. Sesija uzdeva Ilzei Šakarei, Austrai Krēsliņai un Jurim Rozītim (pieaicināts) veidot komisiju ar uzdevumu panākt šo pārveidošanos.

ZLCP sesiju vadīja Jānis Alsiņš, protokolēja Lilita Zaļkalne.  LR vēstniece Zviedrijā Maija Manika sveica klātesošos un pieminēja dažus 2011. gada svarīgos notikumus - Baltijas atbrīvošanas 20 gadu jubileju un Baltic Year sarīkojumus. Vēstniece iepazīstināja ar Ministru prezidenta V. Dombrovska un eksprezidentes V. Vīķes-Freibergas vizīti vēstniecībā 8. februārī un Gēteborgas goda konsulāta svinīgo atvēršanu kopā ar Tūrisma gada dienām marta beigās. Vēstniece pastāstīja, ka Pasaules hokeja čempionātā Stokholmā š. g. maija vidū ir gaidāms liels latviešu pieplūdums. ZLCP pateicās par laipnību piedāvāt vēstniecības telpas ZLCP un citu organizāciju sarīkojumiem.

2011. gada polītiskie notikumi Latvijā stingri ietekmējuši ZLCP darbību. Padomes polītiskā referente Austra Krēsliņa un polītiskā darba grupa strādāja ar informāciju par referendumu sakarā ar Saeimas atlaišanu, rūpējas par priekšvēlēšanu kampaņu pirms 11. Saeimas vēlēšanām un priekšvēlēšanu semināru Stokholmā, kur referenti bija no Rīgas - LU polītoloģijas profesors Juris Rozenvalds un žurnālists Pauls Raudseps. ZLCP piedalījās priekšvēlēšanu filmiņu akcijas financējumā, un ZLCP amatpersonas strādāja vēlēšanu iecirkņos Stokholmā un Gēteborgā.

LR vēstniecība un ZLCP novembrī aicināja latviešu organizāciju pārstāvjus uz tikšanos ar Rolandu Lappuķi, LR Ārlietu ministrijas vēstnieku. Parrunās pievērsās diasporas latviešu valodas jautājumam, iespējām latviešu skolām pastāvēt  ārpus Latvijas, skolotāju un paidagoģisko materiālu trūkumam, kā arī ekonomikas jutājumiem. R. Lappuķe bija aicināts uz Zviedriju par galveno runātāju Valsts svētku svinībās Stokholmā un Gēteborgā.

2011. gada ZLCP pārstāve Eiropas Latviešu apvienībā (ELA) Mudīte Hoogland Krasta un pārstāvis PBLA Andrejs Ritums tuvāk izskaidroja šo organizāciju struktūru un darbību un uzsvēra ELA priekšsēža Alda Austera (Beļģija) svarīgo lomu. A.Austera un vicepriekšsēdes Daces Luteres-Timmeles (Vācija) vadībā ELA ir kļuvusi spēcīga Eiropas latviešu organizācija. ELA tiek pārstāvēta PBLA ar Daces Luteres-Timmeles, Alža Austera un Lilijas Zobens (Anglija) starpniecību. ZLCP valdes loceklis Andrejs Ritums ziņoja, ka ir atkāpies no vietas PBLA valdē, lai vienu no Eiropas trīs vietām dotu ELA prezidija priekšsēdim. Eiropas uzskatiem tagad tiek pievērsta lielāka uzmanība PBLA un līdzekļi piešķirti filmas „Padomju stāsts” izplatīšanai Eiropā. Padome uzdeva jaunajai ZLCP valdei lemt par turpmāko pārstāvju sūtīšanu uz ELA un PBLA sēdēm, kā arī par ekonomiskām saistībām ar šīm organizācijām.

ZLCP kultūras referente Diāna Krūmiņa Engstedt stāstīja par pašas rīkotiem latviešu mākslas semināriem. Pirmais - pagājušā pavasarī - sadarbībā ar LR vestniecību un Zviedru-latviešu biedrību noticis zviedru valodā. Referēja mākslas zinātnieces Diāna Krumiņa Engstedt un Ira Tepfere (no Gēteborgas) par latviešu mākslu no 1850. gada līdz laikam pēc Otrā pasaules kaŗa. Rudenī notika otrs seminārs, šoreiz latviski, ar ielūgtu referenti – Dr. art. Daci Lambergu no Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja Rīgā.

Pēc ZLCP ierosinājuma PBLA Kultūras fonds 2011. gadā apbalvoja Zviedrijā dzīvojošos - dzejnieku Juri Kronbergu ar K. Barona prēmiju un populārās mūzikas komponistu Gundaru Rulli ar atzinības rakstu. ZLCP arī lūdza līdzekļus Nolža Millera filmu restaurēšanai un digitālizēšanai.

ZLCP kasieris Andrejs Leimanis, laikraksta Brīvā Latvija (BL) izdevēju kopas (BLIK) loceklis, ziņoja, ka ZLCP pagājušā gadā piedalījusies BL mājaslapas digitālizācijas financēšanā (10 000) un piešķīrusi naudas līdzekļus honorāriem Zviedrijas autoriem (2000.). Avīze daļēji pieejama tīmeklī www.brivalatvija.lv un kā PDF - fails. Sesijā pārrunāja BL nākotni.

Īsumā pārējā ZLCP darbība: pagājušā gadā pabeigts darbs ar Dr. Leonīda. Siliņa grāmatu „Zviedru-latviešu palīdzības komitejas darbība laikā no 1943. gada 15. oktobŗa līdz 1945. gada 30. jūnijam”. Atbalstu piešķīra Līnas Ikšes un Emmeli Malmqvist foto/mākslas izstādei pagājušā rudenī Gēteborgā. Ar Rutku fonda starpniecību sagādāja līdzekļus 2011. gada Eiropas Vasaras skolai (EVS) Skrundā. ZLCP valdes sekretāre Vija Freimane administrēja V. Lasmanes grāmatas pārdošanu (Latviešu valodas mācības grāmata zviedriski runājošajiem). Valde veica ziedojumu vākšanas akciju. Ziedojumos ienāca 58 000 kronu. Paldies ziedotājiem!

Aplūkojot  turpmāko darbību, parrunāja ZLCP polītisko ievirzi un uzdevumus, skāra kultūras un izglītības jautājumus, runāja par latviešu skoliņu Stokholmā un latviešu valodas mācīšanas iespējām. Pārunāja aicinājumu ziedot "Par latviešu valodu". Padome uzticēja valdei izšķiršanos par ziedojumu un summas lielumu.

Ilze Šakare informēja par latviešu rosību Gēteborgā, latviešu apvienību (LAG), draudzi un pensionāru biedrību. Jānis Alsiņš ziņoja par Upsalas Latviešu biedrību, kas nodibināta pirms trim gadiem.

Sesiju beidzot, padome aicināja Mudīti Hoogland Krastu uzņemties ZLCP darbības apraksti no 2003. gada līdz darbības izbeigšanai, kas paredzēta 2013. gadā. Ir jau divas brošūras, kas dokumentē ZLCP darbu: 1953-1972 un 1953-2003. Mudīte Hoogland Krasta ir ar mieru šo darbu uzņemties. Ilze Šakare un Andrejs Ritums ZLCP vārdā pasniedza Mudītei Hoogland Krastai ziedus un vīnu un izteica sirsnīgu pateicību par viņas ilggadējo, lielo un veiksmīgo darbu ZLCP valdē un padomē.
Pirms sesijas vadība beidza sēdi, klātesošie nodziedāja „Nevis slinkojot un pūstot.”.

I. Šakare

Foto: A. Ritums
Latvijas vēstniece Zviedrijā Maija Manika un ZLCP padomes loceklis Ralejs Tepfers
 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA