EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Vītolu fonda sadarbība ar ziedotājiem Eiropā 2021. gadā
121822

Dāvids Rubens, Vītolu fonds    04.02.2022

 

 

Tu paņem zīmuli un pievelc saulei starus klāt! 

Ar drošu roku saliec varavīksni un

nosalušam vieglu segu pāri klāj!

 

Dzīve ir kā papīra lapa, vienmēr, kad ļaujamies ikdienas brīnumiem, tā iegūst savu krāsu, rokrakstu un aizpildījumu. Bez dzēšlapām azotē mēs rūpīgi raugām realizēt tukšās vietas, ar katru jaunu burtu, vārdu un rindkopu krādami savu dzīves pieredzi. Katrs pats un tomēr kopā, jo ikviens no mums piedalās arī kā lielāka radīšanā – tik liela, ka jāatkāpjas vairāku gadu attālumā, lai redzētu kopbildi, lai saskatītu krāsu izmaiņas un rakstu pārvērtībās. Ticības ota lēnām slīd pa audeklu, un ik vietā, ko tā skārusi, pazib jaunas cerības aizmetnis. Kad pēc ilgāka sprīža raugāmies kopīgajā veikumā, vai tajā neredzas vairāk mīlestības un vai ornaments neiekrāso kādas jaunas un gaišas nākotnes pirmos ceļa stabus? Mēs nevaram pārkrāsot pagātni vai vienatnē mainīt nākotni, bet lielās mākslinieces Dzīves rokās katra otiņa ir no svara, it īpaši, kad, sākot jaunu rindu, tā likteņzīmes velk. 

 

Ikkatrs ziedojums ir iespēja iepludināt gaišas krāsas jaunu cilvēku dzīves gleznās, un soli pirms fonda 20. dzimšanas dienas mēs ar visdziļāko pārliecību un pateicību varam teikt, ka šī divu desmitgadu glezna ir visas Latvijas dārgums, kas nekad nebūtu radīts bez nesavtīga, mīlestības pilna un patriotisma piepildīta ziedotāju darba. 2021. gadā Vītolu fonds administrē 830 stipendijas, no kurām 28 ir Eiropas ziedotāju dibinātas. 

 

Pateicoties mūsu aizjūras kaimiņzemes Zviedrijas ziedotājiem, stipendijas saņem 11 jaunieši. Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendija tika piešķirta jau 18 reizi, ik gadu to saņem LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes studējošie. Vislielāko paldies sakām fonda valdei un Mārim Slokenbergam, kurš vienmēr rūpīgi izvērtē, lai Jāņa Rutkis testamentārais novēlējums patiešām sasniegtu pašus talantīgākos un spējīgākos jauniešus. Annas Pāvulānes piemiņas stipendiju, kas dibināta 2011. gadā, turpina pārvaldīt meita Ausma, kura ar lielu uzmanību un mīlestību atbild uz jauniešu vēstulēm, kā arī uztur aktīvu saraksti ar fondu. Kad vien situācija to ļauj, Ausma tiekas ar stipendiātiem. Ar vairākām stipendijām var lepoties Sarmīte Andersone-Šveics, kura dibinājusi Viļņa Viktora Šveics stipendiju un Sarmītes Andersones-Šveics stipendiju. Sarmīte ir ziedotāja, kura rūpējas kā par augstāko akadēmisko izglītību studējošiem, tā par arodu meistariem. Savu stipendiātu vēstules ziedotāja vienmēr lasa ar prieku, regulāri aicinot tos uz tikšanām, lai iepazītos tuvāk. Dēls Jānis Andersons gājis mammas pēdās, atbalstot vairākus jauniešus, turklāt dara to ne tikai kā privātpersona, bet arī kā uzņēmuma “Euroskor” īpašnieks. Jānis dibinājis vectēva Jāņa Andersona piemiņas stipendiju, Aivara Andersona ģimenes stipendiju, kā arī Sarmītes Andersones-Šveics jubilejas stipendiju. Ar viņa atbalstu dibināta arī Zviedrijas-Latvijas apgabala Rotari kluba stipendija.

 

Apaļš atbalstāmo skaits jeb 10 jaunieši var studēt, pateicoties ziedotājiem no Apvienotās Karalistes. Ineses Auziņas Smitas un Rodžera Smita stipendija tiek piešķirtas jau 14 gadus. Inese ir aktīva sabiedriskā darbiniece, vairāku grāmatu autore, strādā, lai saglabātu un apkopotu trimdas latviešu kultūras vērtības, apzinot un digitalizējot tās. Neskatoties uz plašo lauku, kuru kopt, Inesei pietiek spēka turēt rūpi arī par jauniešiem Latvijā, lai viņu cerības rezultētos skaistā nākotnē. Veltas Skultānes piemiņas stipendija vēlēta latviešu filoloģijas studentiem, arī Velta pati vienmēr cienījusi, kopusi un trimdā rūpējusies par valodas saglabāšanu. Stipendija tiek pasniegta jau no 2011.gada, un šobrīd to turpina administrēt meita Vieda Šellija. Daumanta un Birutas Heisteru piemiņas stipendija tiek piešķirtas jau 17 gadus, tā vēlēta jauniešiem no Pļaviņām, Bukaišiem vai Elejas. Izpildot vecāku atstāto vēlējumu, Lia un Andris Heisteri teju gadu mijā ziedojuši vairāk nekā 100 000 eiro, lai aizvien jauni un jauni censoņi rastu iespēju iegūt augstāko izglītību. Kad apstākļi to atļāva, Lia dāvināja jauniešiem biļetes uz operu, dodot izglītojošu un iedvesmojošu atelpas brīdi starp saspringtajām mācībām. Ziedotāja lēmusi turpināt šo tradīciju arī turpmāk. 

 

Pateicoties Eiropas sirds – Vācijas – ziedotājiem, tiek atbalstīti 4 jaunieši. Dr. Emīla Osis un Daces Muriks-Osis piemiņas stipendija vēlēta topošajiem vēsturniekiem, turklāt priekšroka ir tiem, kas nāk no Latgales. Konkrētā stipendija tiek pasniegta jau no 2011. gadā, bet pēc Daces došanās mūžībā pagājušā gada rudenī stipendija kļuvusi par piemiņas atbalstu, kas iemūžina abu aizgājušo dzīves stāstus. 11 gadus tiek pasniegta arī Veras Diwisch piemiņas stipendija. Pirmo reizi ierodoties fondā, Vera ciema kukulim bija izraudzījusies rudzu maizes klaipiņu, kā redzams, arī pēc desmit gadiem sātīgais rieciens dod atbalstu jauniešiem, tikai vēlreiz pierādot, ka patiesa Tēvzemes mīlestība pārvar cilvēkam vēlētos laika ietvarus. Veras kundze ir vēlējusi: “Lai Latvijas jaunatne sēj sēklu tīrumā un lai nes bagātus augļus Latvijai!” Papildinot varam teikt: no katras jaunas vārpas, tad būs maize, ar kuru pietiks, lai mēs visi dzīvotu pārticībā. 

 

No Adrijas jūras ieskautās Horvātijas saņemts atbalsts 3 jauniešiem. Horvātijas ziedotājus pārstāv Hrgetič ģimene – fonda dibinātāju Viļa un Martas Vītolu meita Māra ar savu saimi. Stipendijas nosauktas par godu bērniem: Annas Māras, Pētera un Kristian Hrgetič. Priecājamies un sakām paldies par siltām vēsmām, kas sasniedz tepat pie Baltijas jūras dzīvojošos, reizē stiprinot paaudžu saikni un ideālus, kas tiek nodoti kā dārgs mantojums. 

 

Vītolu fonds ir pateicīgs ikvienam, kas ļauj turpināt fonda lielo misiju – sākt no sākuma! Lai arī 20 gadi teju tepat aiz muguras, mēs tomēr zinām, ka katrs jaunietis ir jauns ceļa sākums, vēl neuzplaucis saullēkts un neuztriepts krāsu pieskāriens, savukārt katrs ziedotājs ir droša ceļa zvaigzne, mīlošs debess jums un sirdsgudrs otas meistars reizē! Paldies, ka ļaujat neapstāties paveiktā priekšā! Paldies, ka darāt šo pasauli labāku! Paldies, ka ļaujat mums būt līdzās!

 

www.vitolufonds.lv

 


 

Atpakaļ