EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Vidusanglijas latvieši rosās
21071

   04.02.2012

Iepriekšējos 11 gadus Vidusanglijas informācijas biļetenu Mūsu Balss veidoja Gundega Balode Notinghamā. Kopš pāris gadiem biļetens iznāk reizi divos mēnešos. Tajā sakopotas ziņas par notikumiem un aktuālitātēm DVF Česterfīldas, Derbijas, Lesteras, Mansfīldas, Notinghamas un Koventrijas nodaļā. Pēc gaŗa, rūpīga darba cēliena Gundega Balode iet pelnītā atpūtā. Biļetena jaunā redaktore un administrātore ir Una Torstere no Derbijas. Šā gada janvāŗa/februāŗa numurs ir iznācis Unas redakcijā. Biļetena piecās lapās ir skaidrs un pārskatāms informācijas kopojums, ko atsvaidzina krāsu attēli, krāsaini laukumi, ielogi un burti.

Pirmajā lappusē izteikts paldies Gundegai par sekmīgo darbu. Zem tā faktu kopojums par 18. februāŗa tautas nobalsošanu. Nākamā lappusē valsts svētku dievkalpojumos Vidusanglijas un Austrumanglijas draudzē mācītāja Viestura Vāveres teikto uzrunu fragmentu kopojums. Pretējā lappusē bijušā aizsardzības ministra Imanta Lieģa "Straumēnos" 18. novembrī teiktās svētku uzrunas atstāstījums. Turpmākās lappusēs paziņojumi par sarīkojumiem un ziņas no nodaļām. K. Z. (Austŗa Veicheļa) rakstiņš "Latvija 18. novembrī" par svinībām Notinghamā, liekas, ir autora pēdējā publikācija, – Austris aizgāja mūžībā 13. janvārī.

Tēlaini un dzīvīgi  atstāstīti notikumi Ziemsvētku eglīšu mežāa Lesterā. Rūķēnu Podziņa (Edmunds Jēkabsons), Cukuriņa (Sigita Bite), Rumpelrūķa (Matīss Ņitauskis) un vesela bara mazo rūķēnu (Katrīna, Kitija, Alise, Enija, Dārta) dēkām mūziku pieskaņoja Edmunds un Antra. Bija ieradies Ziemsvētku vecītis, Podziņa speciāli izsaukts no Ziemeļpola. Rakstiņš publicēts arī Anglo Baltic News (ABN) šā gada janvāŗa numurā, autore Līga Pāvule. Iepriekšējā mēnesī Latvijas dzimšanas dienā bija noorganizēta programma "Ceļojums pa Latviju" un Didža Pīrāga Latgales vakariņas. "Masku balle Vidzemē" paredzēta 28. janvārī, nodaļas pilnsapulce 11. februārī plkst. 14, Latviešu autoru mīlas dzejas vakars un karaoke ar Ģirtu plkst. 18.00. Viss notiek Igauņu klubā.

DVF Koventrijas nodaļas ziņās aprakstītas 18. novembŗa svinības "Mūsmājās" un Andreja Ozoliņa svētku runas atstāstījums; paziņojumi: nodaļas pilnsapulce 15. janvārī, Draudzīgais aicinājums 29. janvārī, Leģiona atceres diena 18. martā.

Plašs apraksts veltīts DVF Mansfīldas nodaļas notikumiem. Svinīgā Latvijas valsts proklamēšanas dienā 19. novembrī piedalījās kamerkoris "Novadi", skoliņa "Varavīksne" un viesmākslinieki "Laimas Muzykanti" no Latvijas. Ziemsvētku eglīti iededza 17. decembrī. "Varavīksnes" audzēkņi sniedza jautru, skanīgu Viļa Plūdoņa "Rūķīši un Mežavecis" iestudējumu. Turpinājumā groziņballe – mūzicēja "Liene un Helmūts" un Derbijas grupa "Bankets". Katra mēneša pirmā svētdienā notiek mācītāja Viestura Vāveres vadīts dievkalpojums plkst. 11.00 St. Peters baznīcas centrā, Church Side, Mansfield NG18 1AP. Pilnsapulcē 5. novembrī nodibināja Austrumanglijas draudzes Mansfīldas kopu. Ziemsvētku dievkalpojumā 24. decembrī piedalījās daudz jauno ģimeņu ar bērniem. Kamerkoris "Novadi" sniedzis koncertu Mansfīldas angļu draudzei 12. novembrī, Bradfordā 13. novembrī, piedalījies Edgara Čužinska rīkotajā Ziemsvētku koncertā Meltonā (Melton Mowbray), United Reform Church. DVF Mansfīldas nodaļas pilnsapulce notiks 25. februārī plkst. 10, 81 Gladstone Street, Mansfield NG18 2LN. Raksta autors ir Helmuts Feldmanis; plašāka versija publicēta ABN janvāŗa numurā.

Mūsu Balss 9. lappusi piepilda DVF Derbijas nodaļas ziņas un attēli, autors Gunārs. Derbijas Ukraiņu klubā 2011. gada 5. novembrī pieminēja Latvijas valsts 93. gadadienu. Pārrunas un pārdomas par Derbijas latviešu sabiedriskās dzīves pagātni un nākotni izraisīja DVF valdes administrācijas vadītāja Laimona Ceriņa stāstījums par DVF sākumu, mērķiem un to īstenošanu. Starp dalībniekiem bija daudz jaunu cilvēku, kuŗiem rūp latviešu valodas, kultūras un sabiedriskās dzīves pastāvēšana svešatnē. Pārrunas turpinās šajā gadā. Vakara otrā daļā bija lustīga balle. Helmūta mūzicēšanai pievienojās talantīgs dziedātājs (vārds nav minēts) un Derbijas mūzikantu grupa "Banket". Sarīkojuma izkārtošanā piedalījās 12 palīgi. DVF Derbijas nodaļas pilnsapulce notiks 15. februārī.

Nodaļu ziņojumos izteikta pateicība ziedotājiem. Desmitā lappusē – "Pēdējā brīdī" pats jaunākais.
Lai redaktorei veicas!

Dzidra Purmale


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA