EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Vēstnieces Baibas Bražes atklātā vēstule par Latvijas pilsoņu informēšanu Brexit procesā
104899

   19.02.2019

 

 

Saglabājoties neskaidrībai par Brexit procesu un palielinoties nesakārtotas izstāšanās (tā saucamā “no-deal” scenārija) iespējamībai, aicinām iepazīties ar Latvijas vēstnieces Apvienotajā Karalistē Baibas Bražes atklāto vēstuli par Latvijas pilsoņu informēšanu Brexit procesā.


16. februārī vēstniece vēstuli iesniedza un prezentēja Latviešu Nacionālajai Padomei Lielbritānijā (LNPL), aicinot latviešu diasporas organizāciju, nedēļas nogales skolu, folkloras kopu, radošo grupu un mediju pārstāvjus Apvienotajā Karalistē aktīvi iesaistīties tautiešu informēšanā.

 

 

***

Londonā 2019. gada 15. februārī


Par Latvijas pilsoņu informēšanu Brexit procesā


Godātie diasporas organizāciju pārstāvji Apvienotajā Karalistē!


Apvienotās Karalistes (AK) uzsāktais Brexit process ir aktualizējis virkni praktisku jautājumu, kas ietekmēs gan uzņēmējus, gan AK dzīvojošo tautiešu ikdienas dzīvi. Latvijas valdība ir skaidri definējusi, ka viens no būtiskākajiem jautājumiem Brexit procesā ir turpmāka Latvijas pilsoņu tiesību un uzņēmēju interešu nodrošināšana AK.


2019. gada 30. martā paredzēta AK izstāšanās no Eiropas Savienības (ES). Neskatoties uz to, ka starp ES un AK valdību ir panākta vienošanās, vēl arvien valda liela neskaidrība par šīs vienošanos apstiprināšanu un ratificēšanu AK parlamentā. Ņemot vērā sarežģīto sarunu procesu, šobrīd ir jānodrošina gatavība abiem iespējamajiem scenārijiem: 1) sakārtota izstāšanās, balstoties uz vienošanos; 2) nesakārtota izstāšanās, ja vienošanos panākt neizdodas (t.s. “no deal” scenārijs).


Tieši tāpēc vēlos atkārtoti aicināt Jūs personīgi izmantot savu lomu, kontaktus un zināšanas latviešu kopienā, lai AK dzīvojošie tautieši saņemtu patiesu informāciju un padomus par tiesībām un pienākumiem. 

 

No vēstniecības puses vēlos vērst Jūsu uzmanību uz šādiem informācijas avotiem un iespējām, kuras aicinu aktīvi izmantot un izplatīt tautiešiem:


1.) Plaša un vienlaikus praktiska informācija par AK valdības plāniem, gatavojoties Brexit ir pieejama vietnē: https://www.gov.uk/government/brexit

 

Izveidota īpaša sadaļa arī gatavojoties t.s. “no deal” scenārijam: https://bit.ly/2w6jFFe

 

Par AK plāniem ieviest jauno imigrācijas sistēmu informācija pieejama AK Iekšlietu ministrijas (Home Office) mājaslapā: https://www.gov.uk/government/organisations/home-office

kurā iespējams arī piereģistrēties ziņu par ES pilsoņu statusu AK saņemšanai: https://bit.ly/2q7tGj5

 

2.) Aicinām tautiešus, kuri plāno ilgstoši uzturēties Apvienotajā Karalistē reģistrēties ES pilsoņu reģistrācijas sistēmā ‘settled status’. Šobrīd ‘settled status’ var pieteikties: ES pilsoņi un ES pilsoņu ģimenes locekļi, kuriem ir biometriskā uzturēšanās karte, kurai otrā pusē ir rakstīts ‘EU right to reside’. Personām savas identitātes apliecināšanai ir jāizmanto Iekšlietu ministrijas Android aplikācija ‘EU Exit: ID Document Check’. Detalizēta informācija par pieteikšanās procedūru ir atrodama vietnē: https://bit.ly/2sGlozb 

 

Aicinām iepazīties ar plašāku informāciju par reģistrācijas sistēmu vietnēs https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know un https://eucitizensrights.campaign.gov.uk

 

3.) Vispusīga informācija par kopējo Brexit sarunu procesu, panākto progresu un vienošanās, t.sk. par ES pilsoņu tiesībām, pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en

 

4.) Law Centres Network piedāvā iespēju organizēt bezmaksas juriskonsultu vadītas informācijas sesijas par ES pilsoņu tiesībām: http://www.eurights.uk/ Minimālais reģistrēto pasākumu apmeklētāju skaits, lai uzaicinātu juristu, ir 40 cilvēki. Plašāka informācija par Law Centres Network juristu uzaicināšanu uz semināriem ir publicēta vietnē: https://www.tfaforms.com/4682793 Elektroniskā pieteikuma forma jurista uzaicināšanai: https://www.tfaforms.com/4680259

 

Vairākās AK pilsētās ES pilsoņu informēšanu par viņu tiesībām, bieži pieaicinot arī AK Iekšlietu ministrijas pārstāvjus un juristus, ir uzņēmušās arī pašvaldības. Aicinām diasporas organizācijas sazināties ar sava reģiona pašvaldībām un paust interesi piedalīties semināros par ES pilsoņu tiesībām AK pēc Brexit;

 

5.) Ārlietu ministrijas mājaslapā izveidot atsevišķa sadaļa, kurā tiek apkopota un ievietota aktuālā informācija par Brexit: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/brexit Radušos jautājumus lūdzam iesūtīt uz e-pastu: brexit@mfa.gov.lv

 

6.) Jaunāko informāciju regulāri iespējams saņemt arī vēstniecības Facebook lapā: https://www.facebook.com/LVembassyUK/ (Embassy of Latvia in the UK / Latvijas vēstniecība Lielbritānijā), kurai aicinām sekot. Svarīgākās ziņas tiek publicētas vēstniecības mājaslapā https://www.mfa.gov.lv/london, kur pie “Konsulārajiem pakalpojumiem” tika izveidota jauna sadaļa “Noderīgas vietnes par imigrācijas tiesībām pēc BREXIT”. Aktuālās informācijas saņemšanai ir iespēja pierakstīties, nosūtot e-pastu uz norādīto adresi.

 

Tikai ar mūsu kopīgiem spēkiem un sadarbību varēsim palīdzēt AK dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem saņemt kvalitatīvu informāciju par tiesībām un pienākumiem, turpinot dzīvot, strādāt un mācīties AK.


Patiesā cieņā, 

Baiba Braže

Latvijas vēstniece Apvienotajā Karalistē 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA