EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Valsts svētku svinības Minsterē
40569

   04.12.2013

2013. gada 16. novembŗa pēcpusdienā Minsteres Latviešu centra aulā notika Latvijas Neatkarības dienai veltīti svētki, ko rīkoja Latviešu kopība Vācijā (LKV) un Latviešu centrs Minsterē (LCM). Ap 130 visu paaudžu latviešu bija sapulcējušies no Vācijas malu malām, lai būtu kopā katra latvieša pašapziņai tik nozīmīgajos svētkos un svinētu Latvijas 95. gadadienu.

Jau Minsteres Latviešu centra pagalmā apmeklētāju uzmanību saistīja četri mastos uzvilkti Latvijas karogi, ziedu vainags un no sarkanbaltsarkanām svecītēm veidotā Latvijas kontūra. Arī aula bija svinīgi dekorēta ar Latvijas karogiem un krāsainām spuldzēm. Atpūtas telpā varēja aplūkot XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku plakātu kolekciju „Gaisma līgo Latvijā”. Gaitenī pie sienas bija izlikti bērnu zīmētie apsveikumi Latvijai dzimšanas dienā. Lai labāk izjustu svētku noskaņu, katram viesim bija sarūpēta pie krūtīm piespraužama Latvijas karoga lentīte.

Svinību oficiālā daļa sākās ar Latvijas ev. lut. Baznīcas Vācijā diakones Laimas Urdzes vadīto svētbrīdi. Tad uzrunu teica LCM valdes priekšsēdis un Latviešu kopības Vācijā vicepriekšsēdis Arnis Drille. Viņš uzsvēra jau Otrā pasaules kaŗa laikā tapušā labi organizētā latviešu sabiedrisko organizāciju tīkla nozīmību arī pašlaik un mudināja klātesošos aktīvi iesaistīties latviešu sabiedriskās dzīves līdzveidošanā un kļūt par latviešu organizāciju biedriem. A. Drille citēja Jāņa Jaunsudrabiņa patriotisko dzeju un apliecināja dzejnieka vārdu nezūdošo aktualitāti arī mūsdienās, tostarp atgādinot, ka LCM telpās atrodas arī Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istaba. Runātājs aicināja pieminēt Latviju un turēt   to dziļi sirdī ieslēgtu, lai kuŗā pasaules malā mēs arī atrastos,  J. Jaunsudrabiņa vārdiem sakot: „Jo, zaudējot Latviju, tu zudīsi pats.” Tika  godināta arī Pasaules brīvo latviešu apvienības gada balvas ieguvēja Valentīne Lasmane. Balva laureātei piešķirta par Latviešu centrālās padomes darbības un 1944./1945. gada bēgļu laivu kustības dokumentēšanu, kā arī par ilggadēju latviešu valodas un kultūras kopšanu.

Pēc tam svētku runu teica Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Vācijā Elita Kuzma.
Runu vēstniece beidza, sarīkojuma viesiem novēlot nezaudēt saiti ar savu valsti un stiprināt to. Pēc vēstnieces runas tika kopīgi nodziedāta Latvijas Valsts himna. Svētku runu teica Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Vācijā Elita Kuzma.

Koncerta daļu ievadīja latviešu literatūras  fragmentu lasījums, iezīmējot latvietim vissvarīgākās vērtības. Prozas fragmenti un dzeja harmoniski savijās ar katru tautas deju kopas MiLaDeKo nodejoto deju. Skatītāji priecājās par „Gatves deju”, „Prūšu deju”, „Es bij’ puika, man bij’ vara” un citām. Dejotājiem uz neilgu brīdi atelpu deva koklētājas - māte un meita Inga un Lora Grīnbergas. Viņu priekšnesumā skanēja gan pazīstamas, gan mazāk zināmas latviešu tautasdziesmu melodijas, pēdējā skaņdarbā mūziku papildināja arī mākslinieču balsis. Koncerts beidzās ar deju „Rīga dimd” (A.Krauze, R.Pauls), kas skatītājiem patika tik ļoti, ka viņi aplaudēja tikmēr, līdz dejotāji iznāca priekšnesumu atkārtot un darīja to ar siltu atdevi un neviltotu prieku. Pēc oficiālās daļas vakara rīkotāji un dalībnieki ieturēja svētku maltīti un pievērsās sarunām neformālā gaisotnē.

Ar savu dejotprieku koncertā dalījās un Latviešu tautas instrumentu skaņās ļāva ieklausīties MiLaDeKo dejotāji un  divu paaudžu koklētājas – māte un meita Inga un Lora Grīnbergas

Vakara saviesīgajā daļā muzicēja latviešu grupa no Īrijas „Kreicbergi”. Vakars pagāja lustīgās dejās, dziedot līdzi populārajām latviešu meldijām. Aulas blakustelpā darbojās kafejnīca, kur līdz ar ierastajiem dzērieniem varēja tikt arī pie latviešu alus un balzama. Balle turpinājās līdz pat vēlai naktij. Sarīkojums izdevās ļoti jauks, un apmeklētāji to atstāja pacilātā noskaņojumā. Vakara vadītāju vārdi koncerta nobeigumā skanēja: „Latvija būs !” Sarīkojuma svinīgajai daļai sekoja balle
Laipni lūdzam jūs apmeklēt arī nākamo sarīkojumu LCM – Briseles latviešu teātŗa mūzikālo izrādi pieaugušajiem pēc Pāvila Rozīša romāna „Ceplis” motīviem 30. novembrī plkst. 18.00.

Laila Moreina
LCM Erasmus praktikante (Ventspils augstskola)

Foto: LCM pagalmā tika izveidota starojoša Latvijas kontūra


 

Atpakaļ