EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Tiksimies šovasar 3x3 saietos Mālpilī un Zasā!
122957

   22.03.2022

 

 

Laikā, kad dzīve kļūst arvien sarežģītāka un kad kovida pandēmija, salīdzinot ar karu Ukrainā, šķiet pat viegli pārvarama problēma, 3x3 padome pēc diskusijām un pārdomām tomēr nolēmusi vēl trešo vasaru neatlikt saietu rīkošanu. Jo mums, trīsreiztrīsniekiem, tas ir svarīgi,  tikšanās palīdz justies drošākiem, pārvarēt bailes, just otra plecu, stiprināt ģimenes un sabiedrību kopumā. 

 

Tātad – gan Mālpils, gan Zasas saiets notiks!

 

Kā jau iepriekš ziņots, Siguldas novada Mālpilī tas plānots no 10. līdz 17. jūlijam, Jēkabpils novada Zasā no 24. līdz 31. jūlijam. Tātad no svētdienas līdz svētdienai. Kā ierasts, katru dienu trīs cēlienos notiks ievirzes, tai skaitā, bērniem, būs tikšanās ar interesantām personībām, būs novada iepazīšanas ekskursijas, būs daudzinājums, latviskie danči un tradicionālā nīkšana ar draudzīgo dziedāšanu un sarunām. 

 

Mālpils saieta tēma būs koks. Saieta dalībnieki nakšņos bijušās Mālpils arodvidusskolas kopmītnēs, bet darbošanās lielākoties notiks Mālpils vidusskolas telpās, arī Mālpils kultūras centrā.

 

Saietu vadīs Auziņu ģimene no Siguldas – Baiba un Rolands un viņu trīs meitas Madara, Dārta un Elīza. Saziņai e-pasts: 3x3Malpils2022@gmail.com

 

Zasas saieta tēma – balts. Nakšņošana būs Zasas vidusskolā un internātskolā. Zasas 3x3 saietu rīko Cekuļu ģimene – Ilze, Lauris, Ako Kārlis, Lote un Elza Hermīne ar palīgiem no darba grupas. Saziņai e-pasts: zasas3x3@gmail.com

 

Dalības maksa šogad no personas ir 190 eiro, kodolģimenei (vecāki un nepilngadīgie bērni – ne vairāk kā 600 eiro).

 

Saprotot, ka dzīves dārdzības dēļ ne visas ģimenes var atļauties samaksāt pilnu dalības maksu, 3x3 padome aicina – ja esat atsaucīga pašvaldības institūcija, uzņēmējs vai privātpersona un spējat, un vēlaties kādai ģimenei pilnībā vai daļēji nosegt saieta dalības maksu, lūdzu, sazinieties ar saietu vadītājiem! 

 

Interesenti aicināti pieteikties līdz 1. jūnijam, rakstot motivācijas vēstuli saietu vadītajiem e-pastā. 

 

Ņemot vērā ierobežojumus, abi saieti šovasar nebūs lieli. 

 

Daiga Bitiniece, Latvijas 3x3 padomes locekle

 


 

Atpakaļ