EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
SARĪKOJUMI un DIEVKALPOJUMI. Vācija. Anglija. Zviedrija
77272

   21.03.2017

 

LATVIJA

Rīgas Evanģēliskā draudzē, Meto­distu baznīcā, Akas ielā 13, 26. martā plkst. 13 dievkalpojums. Šis dievkalpojums būs bez svētdienas skolas un kafijas galda. Nākamie dievkalpojumi 9. aprīlī (ar kafijas galdu un svētdienas skolu), 23. aprīlī (bez kafijas galda un svētdienas skolas), 7. maijā (ar kafijas galdu un svētdienas skolu). Visi intere­senti laipni aicināti pieteikties uz drau­dzes organizēto iesvētes mācību. Pietei­kumus, lūdzu, sūtīt uz info@redraudze.lv


 

VĀCIJA

Bekhofas latv. baznīcā (Am Beckhof 44, Bielefeld), 2. aprīlī plkst. 14.30 diev­kalpojums ar dievgaldu. Kalpo diak.   L. Urdze. Pēc dievkalpojuma kafijas galds turpat baznīcā.

 

Štutgartē, Vecās Pils kapellā, Schlosskirche, Am Schillerplatz, Pū­­polu svētdienā, 9. aprīlī, plkst. 15 dievkalpojums latviešu un vācu valodā, ar kristībām un ie­­svētībām. Mācītājs Elmārs E. Ro­­zītis. Sekos kafijas galds senās sakristejas telpās.

 

Memmingenā, Kristus baz­nī­cā, Dunantstr. 8, svētdien, Baltā svētdienā, 23. aprīlī, plkst. 11.15 dievkalpojums. Māc. Elmārs E. Rozītis. Sekos kafijas galds drau­dzes namā.

 

Ludvigshāfenā, Svētā Ludviķa baz­nīcā, Sankt Ludwig, Bismarck un Wre­des­trasse krustojumā, Baltā svētdienā, 23. aprīlī, plkst. 15 dievkalpojums. Kalpos mūsu draudzes diakone Rasma Gundega Ieviņa. Pēc dievkalpojuma sekos azaids ar groziņiem draudzes telpās. Visi laipni lūgti!


ANGLIJA

Grupa “Musiqq” no Latvijas mu­­zicēs Lesteras pilsētas klubā, 2Funky Music Café, 22. aprīlī plkst. 20. Rīko: izklaides pasāku­mu producentu ap­­vienība “Bēr­zes Strazdi”.

 

DIEVKALPOJUMI

VIDUSANGLIJAS DRAU­DZE, māc. V. Vāvere

“Straumēnos”, Catthorpe Ma­­nor, Lilbourne Road, Catthorpe, Lutterworth, LE17 6DF, svētdien, 26. martā, plkst. 10 Gavēņa laika dievkalpojums.

“Straumēnos”, Catthorpe Manor, Lilbourne Road, Catthorpe, Lutterworth, LE17 6DF, svētdien, 23. aprīlī, plkst. 10 Baltās svētdienas/ Lieldienu laika diev­kalpojums.

 

ZIEMEĻANGLIJAS DRAU­DZE, māc. D. Vāvere

Bradfordā, Vācu baznīcā (The Ger­man Protestant Church), 29 Great Hor­ton Rd, Bradford, BD7 1AA, svētdien, 16. aprīlī, plkst. 11 Lieldienu dievkalpojums.

 

APVIENOTĀ LONDONAS LATVIEŠU EV.LUT. UN MIERA DRAUDZE, māc. E. Zik­mane

Londonā, Ulrika Eleonora Swe­­dish Church, 6-11 Harcourt Street, London W1H 4AG, svētdien, 26. martā, plkst. 14 Kristus ciešanu piemiņas laika dievkalpojums. Dievkalpojumu vada prāv. Dr. Andris Abakuks. Piektdien, 14. aprīlī, plkst. 14 Lielās Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu. Svētdien, 23. aprīlī, plkst. 14 Lieldienu atsvētes – Baltās svēt­­dienas dievkalpojums ar dievgaldu. 

 

AUSTRUMANGLIJAS DRAU­DZE, māc. V. Vāvere

Derbijā, Chapel of St. Mary on the Bridge, Derby, DE1 3AT, svētdien, 2. ap­­rīlī, plkst. 12 Ciešanu laika dievkalpojums.

Notinghamā, Trinity Lutheran Church, 67 Homefield Road, Aspley, NG8 5GH, svētdien, 2. aprīlī, plkst. 15 Ciešanu laika dievkalpojums.

Mansfīldā, St. Peters’s and St. Paul’s Church, Mansfield, NG18 1AP, sest­­dien, 1. aprīlī, plkst. 11 Ciešanu laika dievkalpojums.

Pīterborovā, St. Mark’s Church Cent­re, Peterborough, PE1 2SN, sestdien, 8. aprīlī, plkst. 16 Ciešanu laika diev­­kalpojums.

 

MANČESTERAS DRAUDZE, māc. D. Vāvere

Mančesterā, Martin Luther Kirche, 9 Park Road, Stretford, M32 8FE, svēt­dien, 9. aprīlī, plkst.13.30 Pūpolu svēt­dienas dievkalpojums.


ZVIEDRIJA

Euro Hockey Challenge tūres ietvaros sacentīsies Latvijas un Zviedrijas ho­­keja valstsvienības Scaniarinken arēnā Sēderteljē, Zviedrijā. Gatavojoties Pa­­saules čempionātam, abu valstu izla­- s­­es tiksies divās spēlēs – piektdien, 14. aprīlī, plkst. 16.30 un sestdien, 15. aprīlī, plkst. 13. Biļetes uz abām spēlēm var iegādāties http://biljetter.sodertaljesk.se/latviafans

***

Latviešu bērnu vasaras no­­met­nes Ēlandē rīkotāji aicina ģi­­menes ar bērniem pieteikties da­­lībai šīs vasaras nometnē, kuŗa notiks Ēlandē, Sandbijā, no 2017. gada 7. līdz 17. augustam. No­­­­met­ne paredzēta 6-11 gadus jau­n­iem bērniem un viņu vecākiem. Plašāka informācija un saziņa ar no­­metnes rīkotājiem nometnes mājas­­-lapā www.facebook.com/Lat­viesuBernu­NometneElande

***

Latviešu pensionāru apvie­­nī­ba Stok­holmā plā­­no pavasara sezonā ap­­skatīt dažādus Latvijas vēstures posmus.

 

Kantāte “Dievs, Tava zeme deg!”, L. Garūtas mūzika un A. Eg­­līša vārdi, sestdien, 25. martā, plkst. 18 Klāras baznīcā, Stok­hol­mā (S:TA Clara kyrka, Klara­berg­sgatan 37). Piedalās: Latvijas Uni­versitātes absolventu koris “Jubilate” un “Stokholmas lat­vie­šu koris”, solisti: Andris Gailis (baritons) un Christer Wikmark (tenors). Ērģelnieks: Göran Grahn, diriģents: Prof. Juris Kļaviņš. Ie­­eja par labprātīgiem ziedoju­m­iem, sākot ar 100 SEK. Bērniem līdz 15. g. v. par brīvu.

 

Latvijas Universitātes absolventu koris “Jubilate”. Pēcpus­die­nas koncerts svētdien, 26. martā, plkst. 15 Petruskyrkan, Kyrkvägen 27, Stocksund. T-Bana 14 uz Danderyds sjukhus, vai ar vilcieniņu (Roslagsbana), uz Mörby. Pēc koncerta kafijas galds. Ieeja 50 SEK.

***

Latviešu Pensionāru biedrī­bas Gē­­te­borgā sarīkojumu ka­­len­­dārs

Saieti ieplānoti un arī apstiprināti no partijas LIBE­RALERNA šādā secībā: 25. mar­tā, 29. aprīlī, un tad seko pirmā pusgada no­­bei­gums 27. maijā. Visas sanāksmes sākas plkst. 13 Nedre Kvarnbergs­gatan 7, kas ir partijas LIBERA­LERNA kance­lejas telpas. Sarī­ko­jumos bagātīgs kafijas un citu padzē­rienu galds ar maizītēm un kūciņām par labprātīgiem zie­­dojumiem. Bied­ri un viesi laipni gaidīti un aici­nāti.

 

Stokholmas Sv. Ērika katoļu ka­­ted­rāles kriptā, Folkungagatan 46 (Metro: Medborgarplatsen), Lielā Gavēņa diev­kalpojums svēt­­dien, 26. martā, plkst. 12. Bīska­pu kripta atrodas zem katedrāles. Jāiet lejup, no katedrāles galvenās fa­­sādes ieejas durvīm pa kreisi, līdz pirmajām durvīm labajā pusē.

 

Pēc Sv. Mises turpat kriptā dziedās­im Gavēņa laika “Rūgtās asaras”, tāpēc lūgums dziedā­tā­jiem ņemt līdzi Lūgšanu grā­matu. Latviešu draudzes kapelāns pr. Andris Priede. 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA