EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
"Es neesmu ārzemju latvietis, bet latvietis ārzemēs"
82492
Imants kopā ar savu mazdēlu Klāvu Rīgā

Austris Grasis un Ieva Freinberga    21.11.2017

 

 

Kad pirms 72 gadiem Zēdelgēmā dibināja Daugavas Vanagu organizāciju, jaunais, gaisa spēku palīgdienesta izpalīgos iesauktais Pārdaugavas puika Imants Balodis bija tur klāt. Viņam toreiz bija tikai 18 – vecums, kad mūsdienu jaunieši dažkārt vēl cieši turas mātes brunčos. Tas ir vecums, kad cilvēks ir jaunības plaukumā, pilns sapņu par savu turpmāko dzīvi – izglītību, karjēru un mīlestību. 

 

 

Augustdorfas valde 1956. gadā 

 

Bet jaunais Imants jau paguvis izjust kaŗa laiku – Vācijas kapitulāciju viņš piedzīvo Dānijā, seko gūsts Vācijā kopā ar citiem leģionāriem. 1945. gada rudenī visus pārsūta uz Zēdelgēmu Beļģijā, kur aiz dzeloņdrāšu žogiem kopā tika sapulcināts aptuveni 12 000 latviešu kaŗavīru. Lai izturētu skarbos dzīves apstākļus un neziņu par nākotni, vajadzīgs liels gribasspēks. Tomēr kaŗavīru vidū aug arī spīts un apziņa – lai panāktu ko vairāk, lai varētu paši veidot savu dzīvi – jāsāk organizēties. Tā Imants Balodis 1945. gada 28. decembrī kļūst par jaunāko no 7787 Daugavas Vanagu (DV) pašpalīdzības organizācijas dibinātājiem. Šo gadu laikā viņš vienmēr ir uzsvēris, ka Daugavas Vanagi ir jauniešu dibināta organizācija, jo leģionāri pēc Otrā pasaules kaŗa – gadu skaita ziņā – bija pavisam jauni. 

 

Jaunības aizrautību Imants Balodis spējis saglabāt visu dzīvi. Un darbā ar jauniešiem arī ritējis viss viņa ražīgais mūžs. I. Balodis iesaistās Eiropas Latviešu jaunatnes apvienības (ELJA) izveidē, ir viens no Jaunatnes dienu rīkotājiem, ir ELJA referents un vēlāk arī valdes loceklis, rīko ELJA kongresus. 18 gadus viņš kopā ar savu dzīvesbiedri Elizabeti vada Minsteres Latviešu ģimnazijas (MLĢ) internātu. 

 

Visu Imanta Baloža mūžu ir caurvijis sports. Būdams pilns jaunības spēka un aizrautības, viņš aktīvi sportojis pats – spēlējis volejbolu, 1956. gadā kļuvis par šacha meistaru. Taču I. Balodis arī uzskata, ka sportam ir nozīmīgs papildu mērķis – tas spēj vienot trimdas latviešus. Ar šo ideju viņš ilgus gadus vada MLĢ ārpusskolas sporta nodarbības. Lai MLĢ jaunieši iekļautos kopējās trimdas sporta norisēs, viņš rīko basketbola, volejbola, galda tenisa un šacha turnīrus ne tikai Vācijas, bet visas Eiropas mērogā.

 

Imanta un Elizabetes Baložu laikā MLĢ kļūst par svarīgāko Vācijas un tuvējo valstu latviešu tikšanās vietu, kur dzīve mutuļo. Te bija Minsteres Latviešu centrs, Latviešu Centrālā komiteja, MLĢ DV Centrālā valde, Pasaules Brīvo Latviešu apvienības (PBLA) informācijas birojs, avīzes Latvija (vēlāk Brīvā Latvija) redakcija, trimdas archīvs un bibliotēka. 

 

Sākot ar 1979. gadu, Imants Balodis trīs gadus Minsterē rīko Eiropas Vasaras skolu, un šī viņa iedibinātā tradicija vēl šodien Latvijā ir dzīva.

 

1957. gada 4. augustā ELJA 4. kongresā Etlingenā (Vācija) pieņemtā Etlingenas deklarācija, kur, starp citu, formulēts primārais latviešu jaunatnes mērķis: “Mēs esam par neatkarīgas un demokratiskas Latvijas Republikas atjaunošanu. [..] ... ticiet, ka nāks laiks,  un mēs mūsu mērķi aizsniegsim”, – tāpat kā lielākajai daļai latviešu trimdinieku, ir vadījis visu Imanta Baloža mūžu. Tāpēc viņam gan Latvijas okupācijas laikā, gan arī šodien ir bijis ļoti svarīgi veicināt jauniešu patriotisko un polītisko briedumu, rosināt viņus būt pilsoniski un polītiski aktīviem. Savulaik viņš rosinājis jauniešus piedalīties dažādās akcijās, kas pievērstu pasaules polītiķu uzmanību Latvijas okupācijai, MLĢ rīkojis dažādus seminārus, bet pēdējos gados – ar mērķi izzināt savu pagātni rosinājis un ar DV Vācijā (DV V) un DV Centrālās valdes (DV CV) atbalstu rīkojis jauniešu konkursus par rakstnieci Zentu Mauriņu un brīvības cīnītāju Gunāru Astru. Pēdējā konkursa rezultātā Imants Balodis ir iedvesmojis grāmatas – Gunārs Astra. Un citi – iznākšanu. Gandrīz 30 gadus Imants Balodis dzīvo Bad Krocingnā, Vācijā, kur nenogurstoši kopj Zentas Mauriņas kapavietu un piemiņu.

 

I. Balodim vienmēr ir bijusi ļoti svarīga sadarbība ar Latviju visdažākajās nozarēs, bet īpaši – sportā, vēstures apzināšanā un jauniešu patriotiskajā audzināšanā.

 

Jau kopš Daugavas Vanagu organizācijas dibināšanas Imants Balodis aizvien vairāk ir iesaistījies DV darbā. Viņš ir bijis DV V sporta un jaunatnes nozares referents, vadījis DV V jaunatnes nozari, koordinējis DV V palīdzības darbu, vadījis arī DV CV jaunatnes nozari, par savu darbību godam saņēmis pulkveža Januma balvu. Imants Balodis ir Daugavas Vanagu Vācijā dvēsele, viņš organizācijai ir piesaistījis daudzas pazīstamas personības, kuŗras atkal piesaista citas. Un tas ir dabisks organizācijas process, kad viedie ļaudis savu pieredzi nodod nākamajiem. 

 

Un tas saskan ar Daugavas Vanagu mērķi, ko nosprauda, dibinot šo organizāciju – nepazaudēt citam citu svešumā. Imants Balodis vienmēr uzsver – tas bija svarīgi pēc Otrā Pasaules kaŗa, latviešiem izklīstot pa pasaules kontinentiem, bet ne mazāk svarīgi tas ir šodien, kad joprojām esam izkaisīti pa malu malām.

 

Paldies Tev, Imant, ka Tu vienmēr esi pats ticējis un citus iedvesmojis ticēt brīvai Latvijai!

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA