EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Noskaidrots diasporas dalībnieku viedoklis par Dziesmu svētkiem
39062

   10.10.2013

Līdz 2013. gada 15. septembrim Eiropā ārpus Latvijas dzīvojošiem XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībniekiem bija lūgums piedalīties Eiropas Latviešu apvienības (ELA) rīkotajā aptaujā, kas bija pieejama tīmekļa vietnē www.visidati.lv. Aptaujas mērķis bija izzināt diasporā dzīvojošo dalībnieku viedokļus par aizvadītajiem svētkiem, kā arī noskaidrot viņu viedokli saistībā ar 2015. gadā plānotajiem Eiropas Latviešu (diasporas) dziesmu svētkiem Beļģijas Karalistes galvaspilsētā Briselē. Sakopotie rezultāti iegūti, izmantojot anketēšanas metodi. Tika sagatavota anketa ar 19 jautājumiem, no tiem 13 jautājumi skāra aizvadītos svētkus, savukārt seši – 2015. gadā plānotos Dziesmu svētkus. Anketu aizpildīja 112 respondenti (89 sievietes un 23 vīrieši), no kuŗiem koŗdziedāšanu pārstāv 69,6%, bet dejošanu – 30,4%.

Pēc aptaujā iegūtajiem rezultātiem secināms, ka lielākā daļa respondentu ar XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku norisi bijuši apmierināti, novērtējot šo svētku rīkošanu un izdošanos ar atzīmi „8“ („10“ ballu sistēmā). Arī ar diasporas koŗu un deju kopu uzņemšanu lielākā daļa respondentu – 64,3%  ir apmierināti. Respondenti norāda, ka pašiem aizvadīto svētku dalībniekiem ir bijis nedaudz problēmatiski apmeklēt citus šo svētku notikumus (46,4% norāda, ka būtu vēlējušies, lai citi svētku notikumi viņiem būtu pieejamāki; 18,8% atbild, ka pieejamība bijusi laba; savukārt 26,8% atzīst, ka citi notikumi svētku laikā viņiem nav bijuši pieejami). Pārsteidzoši, bet liela daļa respondentu (22,3%) atzīst, ka dziesmu svētku laikā sniegtā informācija par viņu pārstāvēto kopu (piemēram, gājiena laikā, kad tā tika pieteikta) nav bijusi precīza.

Interesantas, pārdomas rosinošas atbildes saņemtas uz jautājumiem saistībā ar 2015. gadā plānotajiem Eiropas Latviešu (diasporas) dziesmu svētkiem Briselē. Šo svētku organizēšanas ideju atbalsta 87,5% respondentu, neatbalsta – 1,8%, savukārt pašlaik nav viedokļa 10,7% respondentu. Ļoti līdzīgas atbildes saņemtas uz jautājumu par respondentu gatavību piedalīties Eiropas Latviešu (diasporas) dziesmu svētkos (84,8% piedalītos, 1,8% nepiedalītos, bet 13,4% pašlaik nav sava viedokļa). Uz jautājumu, vai Eiropas Latviešu (diasporas) dziesmu svētkiem 2015. gadā jābūt fokusētiem uz latviešu publiku (gan dalībnieku, gan repertuāra izvēles ziņā), lielākā daļa jeb 60,7% respondentu atbild, ka nebūtu vis, jo šiem svētkiem būtu jāuzrunā plašāka auditorija. 30,3% respondentu atbild, ka 2015. gadā plānotajiem svētkiem būtu jāfokusējas uz latviešu publiku, savukārt 8% respondentu nav viedokļa. Ir konstatējams, ka lielākā daļa respondentu (79,5%) būtu ieinteresēti piedalīties citos notikumos, kas saistīti ar Latvijas prezidentūru Eiropā 2015. gada 1. pusē (3,6% nav ieinteresēti piedalīties, bet 17% respondentu nav viedokļa).

Kopumā secināms, ka diasporā dzīvojošie latviešu dziesmu un deju kopu dalībnieki labprāt piedalītos Eiropas Latviešu (diasporas) dziesmu svētkos, ja būtu tāda iespēja.

Lāsma Ģibiete

ELA komunikācijas referente 

Atpakaļ