EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
,,Mūsu stipendiāti ir Latvijas zelts un tās nākotne” (V. Vītols)
49953
Vilis un Marta Vītoli

Vita Diķe    09.12.2014

 

,,Jūs reiz atvērāt mums savas durvis un savas sirdis,’’ - tā saka bijusī Vītolu fonda stipendiāte Daira Gulbe. Un tieši tāpat domā vēl vairāk nekā divi tūkstoši jauniešu, kuŗi ieguvuši augstāko izglītību, saņemot fonda ziedotāju atbalstu, atsaucību, sirdsgudrību.

 

Ir aizvadīti divpadsmit ražīga darba gadi, un ir tikai likumsakarīgi, ja rodas jautājums, kas notiek ar stipendiātiem pēc studiju beigšanas,  - vai viņi atraduši darbu izvēlētajā profesijā vai turpina izglītošanos, vai tiešām iegūtās zināšanas tiek liktas lietā Latvijā? Lai gūtu atbildes uz šiem jautājumiem, tika aptaujāti 623 bijušie stipendiāti, un atbildes patiešām spēja pārliecināt pat vislielāko skeptiķi, ka ieguldītais darbs un līdzekļi jauniešu izglītošanā ir bijis nopietns ieguldījums Latvijas nākotnē.

 

Kad 13. novembrī tika organizētas Pateicības pusdienas Latvijas uzņēmumu vadītājiem – ziedotājiem, viņi tika iepazīstināti ar šīs aptaujas rezultātiem, un prezentācijā atspoguļotie fakti izraisīja sajūsmu, prieku un gandarījumu par kopīgi paveikto. Fonda dibinātājs  Vilis Vītols savā runā teica: "Mūsu stipendiāti ir Latvijas zelts un tās nākotne". Pirms divpadsmit gadiem tā bija ticība Latvijas jauniešiem un cerība, ka viņi spēs novērtēt piedāvātās iespējas. Aptaujas rezultāti liecina, ka jaunieši attaisnojuši izrādīto uzticību un mūsu zeme kļuvusi par 1600 izglītotiem speciālistiem bagātāka. Savukārt  Vītolu fonda ideja apvienojusi 172 labas gribas cilvēkus, kuŗu mērķis ir palīdzēt Latvijai, ieguldot tās jauniešos un šīs zemes nākotnē. 

 

Ne velti pats svarīgākais jautājums bijušajiem stipendiātiem - vai viņi pēc studijām paliek Latvijā? Aptauja liecina, ka 92 %  strādā vai turpina studijas Latvijā, 4 %  turpina studijas ārzemēs. Tikai 4 % strādā ārvalstīs, taču lielākā daļa paudusi vēlmi pēc iespējas drīzāk atgriezties mājās. Vairāk nekā puse respondentu (67 % ) patlaban dzīvo un strādā Rīgā, bet 19 % ir atgriezušies savā dzimtajā novadā, 14% dzīvo citur Latvijā.

 

Ziedotāji bija norūpējušies, vai augstskolu absolventiem Latvijā, kur joprojām ir samērā augsts bezdarba līmenis, ir iespējams atrast darbu, jo ir svarīgi iegūt labu izglītību, bet vēl būtiskāk ir atrast sev piemērotu nodarbošanos. Taču ir patīkami apzināties, ka 92% aptaujāto ir darbs, turklāt vairāki stipendiāti paši jau kļuvuši par darba devējiem.

 

Ir svarīgi, lai darbs ne tikai nestu ienākumus, bet sniegtu arī prieku un gandarījumu. Deviņdesmit četri procenti jauniešu ar savu nodarbošanos ir apmierināti. Savā specialitātē no viņiem strādā 73%, un tas liecina, ka profesijas izvēle savulaik ir bijusi pareiza.

 

Patīkami apzināties, ka vēlme iegūt jaunas zināšanas kļuvusi par nepieciešamību, un par to liecina fakts, ka 52,5 % bijušo stipendiātu jau ieguvuši maģistra gradu vai arī vēl turpina studijas maģistrantūrā, 7,3% turpina studijas doktorantūrā, bet 1% jau ieguvuši doktora gradu.

 

Vairāki bijušie stipendiāti atraduši labu darbu Vītolu fonda ziedotāju uzņēmumos, piemēram, Rūdolfs Prauliņš strādā SIA Lat Eko Food , Roberts Sockis un Ainārs Uzuls – SIA “Kopārstrāde 98”, Raimonds Ritums - Pure Chocolate u.c.

 

Apbrīnu pelna daudzu bijušo stipendiātu sasniegumi, piemēram, Madars Virza  studēt izvēlējās Masačūsetas Technoloģijas institūtā (MIT), kas ir viena no TOP 3 pasaules techniskajām augstskolām. Šobrīd viņš jau studē doktorantūrā, viņa zinātnisko darbu vadītājs profesors Rons Rivests ir viens no pasaules līmeņa ekspertiem ar e-vēlēšanām saistītajos jautājumos. Arī Madars ir e-vēlēšanu ieviešanas Latvijā problēmatikas pētnieks. Bet Dāvis Meike ir absolvējis Rīgas Techniskās universitātes  doktorantūru, doktora darbu izstrādājis akciju sabiedrības Daimler rūpnīcā Vācijā. Dāvis ir robotikas sacensību ieviesējs Latvijā.  Šobrīd viņš turpina darbu  Vācijā, palīdz ar prakses vietām citiem fonda stipendiātiem. Savukārt Mārtiņš Lagzdons  ir Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra vadītājs.  Par teicamu un radošu darbu iegūti vairāki apbalvojumi:  Saldus novada Gada kultūras darbinieks 2011, VARAM Goda diploms „Par daudzveidīgas un kvalitātīvas dzīves, izglītības un kultūras vides attīstības nodrošināšanu”,  Saldus rajona padomes Atzinības raksts „Par nozīmīgu veikumu Saldus rajona kultūrvides veidošanā”, LNB Atbalsta biedrības balva konkursā „Pagasta bibliotēkārs  - mazais gaismas nesējs”. Mārtiņš  "Kursīšu attīstības biedrības "KABata" valdes priekšsēdis, kuŗa dibināta ar mērķi attīstīt un pilnveidot pagasta dzīvi. Bet Edvīns Danovskis ar izcilību apsolvējis LU Juridisko fakultāti. Šobrīd ir tiesību zinātņu doktors, Latvijas Universitātes lektors, Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks, ZAB “Raidla, Lejiņš & Norcous”  konsultants, publicists. 2011.gadā Juridiskās fakultātes studenti piešķīruši viņam titulu Gada pasniedzējs („Gada mācībspēks” – red.)  

 

Fonda dibinātājs Vilis Vītols allaž ir uzsvēris ģimenes lielo nozīmi cilvēka personības veidošanā. Grāmatā ,,Savējiem” viņš raksta: Bez ģimenes saitēm, bez piederības tautai, bez Tēvzemes, kur mūsu senču iemītas pēdas, tu esi tikai ūdens puteklis pasaules ļaužu jūrā. Patīkami ir apzināties, ka daudzi  bijušie fonda  stipendiāti veiksmīgi nodibinājuši ģimeni un mūsu tauta kļuvusi bagātāka par 132 bērniem, kuŗus audzinās gudri, izglītoti,  savu zemi mīloši vecāki.

 

Dienas, kad Vītolu fondā ierodas ciemos bijušie stipendiāti, ir svētki. Ir prieks gan par sasniegumiem mācībās, gan veiksmēm personiskajā dzīvē, par iegūtajiem maģistra un doktora gradiem, par apbalvojumiem, bet galvenokārt par sapņiem, kas piepildījušies ar fonda ziedotāju atbalstu. Savukārt bijušie stipendiāti augstu novērtē saņemto palīdzību un sirds siltumu, un par to liecina viņu  paustais Vītolu fonda darba novērtējums. Jānis Balodis atzīst: Vītolu fonda piešķirtā stipendija bija pamats manai izglītībai un veiksmīgai karjērai. Tā visa nebūtu, ja man savulaik nebūtu noticējuši un netiktu piešķirta Juŗa Melbārža stipendija. Gribu novēlēt Vītola fondam motīvētus stipendiātus, labsirdīgus ziedotājus, kā arī spēku ikdienai un ticību Latvijai! Bet Inga Koklače raksta:  Vēlu ilgu mūžu Vītolu fondam, jo varam  pateikties Jums, ka skolēnu sapņi tiek īstenoti, un daudziem no mums Jūs esat kā otra ģimene. Savukārt Iveta Soņeca atzīst: Paldies ziedotājiem, ka man šobrīd ir iespēja strādāt Latvijā, savā dzimtenē, darbu, kas pašai patīk. Jūsu palīdzība man ir bijusi nenovērtējama, jo palīdzējāt iegūt vienu no cilvēka lielākajām vērtībām - zināšanas, kuŗas man nespēs atņemt neviens. Agnese Velikāne domā: ,Jūs parādāt, ka pasaule ir daudz plašāka, nekā daži no mums spēj iedomāties. Paldies, ka ienācāt manā dzīvē un palīdzējāt, iemācījāt nepadoties. -- Jūtos  lepns, ka esmu daļa no šī fonda, un bieži uzsveŗu, ka ar Vītolu fonda atbalstu esmu sasniedzis tik daudz, lepojas Kristaps Ērglis, un viņam piekrīt Kristīne Vilka. Savukārt Agneses Skujevskas ieskats: Mēs, Vītolu fonda stipendiāti, manuprāt, jūtamies, it kā paši būtu piederīgi Vītolu dzimtai. Tas atbalsts, ko sniedzat visgrūtākajā brīdī jauniešu dzīvē, pavisam noteikti ir līdzvērtīgs ģimenes atbalstam. Lai vairāk un vairāk bijušo stipendiātu atgriežas pie jums jau kā ziedotāji. Ceru, ka arī es kādreiz būšu šajā pulciņā.

 

Kopš 2008. gada vairāki bijušie stipendiāti atgriezušies Vītolu fondā kā ziedotāji, jau trešo gadu ir ,,Bijušo stipendiātu stipendija”, bet Andrejs Isajevs nodibinājis pat savu ģimenes stipendiju. Daudzi ziedojuši ,,Draugu stipendijai” gan ar portāla ziedot.lv starpniecību, gan ziedojot Vītolu fondam, un šogad  ar ,,Draugu stipendijām” augstāko izglītību iegūst deviņi studenti.

 

2014./2015.mācību gadā ar ziedotāju atbalstu studē 610 talantīgi un mērķtiecīgi jaunieši. Viņi būs tie, kas veidos Latvijas nākotni. Viņi un vēl daudzi, daudzi citi, jo Vītolu fonda moto:,,Finiša nav. Ir tikai starts.”

 

Paldies  visiem, kuŗi ziedojuši Latvijas nākotnei!


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA