EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
LNPL gadskārtējā sesija
23943

   24.05.2012

Latviešu nacionālās padomes Lielbritanijā gadskārtējo sesiju š. g. 21. aprīlī DVF īpašumā „Straumēni” atklāja LNPL prezidija priekšsēde Lilija Zobens.

Aizvadītais gads bijis pilns notikumiem - ar Saeimas vēlēšanām, divām tautas nobalsošanām un ļoti aktīvu kultūras dzīvi. Nākamais gads solās būt tikpat rosīgs, it īpaši tāpēc, ka priekšā stāv LNPL vēlēšanas, kas sniegs jaunas iespējas veidot Padomes un arī Lielbritanijas latviešu sabiedrības nāktones virzienus.

Sesijā piedalījās 16 Padomes locekļi un trīs referenti/pārstāvji. Viesu statusā klāt bija arī bija LR vēstniecības 2. sekretārs Mārtiņš Pundors, LR ĀM speciālo uzdevumu vēstnieks sadarbībai ar diasporu Rolands Lappuķe, kā arī parstāvji no Mansfīldas un Pīterboro latviešu biedrībām.

Sesijai sveicienus LR vēstnieka vārdā nodeva M. Pundors, vēlot sekmes pārrunās un lēmumos. DVF valdes vārdā sveicienus nesa U. Reveliņš. G. Putce sveica Baznīcas pārvaldes un prāvesta Dr. A. Abakuka vārdā un novēlēja Dieva svētību turpmākam darbam. Laikraksta Brīvā Latvija izdevēju kopas priekšsēdis A. Sinka pieminēja ciešo sadarbību starp LNPL un Brīvo Latviju, kā arī atbalstu, ko Padome ir sniegusi un joprojām sniedz laikrakstam. I. Sūna sveica no Pīterboro latviešu biedrības un H. Feldmanis no Mansfīldas latviešiem.

Par sesijas vadītājiem izraudzīja Astrīdi Balodi un Paulu Zivtiņu. Balsu skaitīšanu uzticēja revīzijas komisijai.

Pārskatu par latviešu diasporai būtiskiem jautājumiem sniedza R. Lappuķe. Tā kā liels skaits latviešu tagad dzīvo ārpus Latvijas, iestādēm Latvijā ir nepieciešams uzturēt sakarus ar diasporu. Šādas idejas veicināšanai tiek veidota „diasporas polītika”. Ir svarīgi izvērtēt ne tikai, kā atbalstīt diasporu, bet arī ko latvieši, kas dzīvo ārpus Latvijas, var dot Latvijas sabiedriskai un ekonomiskai dzīvei.

Iveta Sūna stāstīja par Pīterboro latviešu biedrības darbību. Ir latviešu skola, bērnu popgrupa „Pīterletiņi” un folkloras kopa „Žepeŗi”. Palaikam tiek izkārtoti dažādi sarīkojumi. Maijā paredzēti „Latviešu svētki”, uz kuŗiem arī LNPL tika nodots ielūgums.

Helmūts Feldmanis sniedza pārskatu par Mansfīldas latviešu kopu. Arī tur darbojas latviešu skola, ir kamerkoris, kā arī tiek izkārtoti sarīkojumi.

No pārrunām izrietēja, ka būtu vēlams Lielbritanijas latviešu centros izplatīt informāciju par LNPL. Daudzi jauniebraucēji nezina, kas ir LNPL un ko LNPL dara.

Sesija pieņēma īpašas LNPL darba grupas ieteikumus par statūtu grozījumiem, kas statūtus piemērotu šo dienu situācijām un latviešu sabiedrības virzieniem.

Lielbritanijā darbojas 12 latviešu skolas, kuŗās mācās vairāk nekā 220 bērnu. Februārī  izkārtotais skolotāju seminārs deva latviešu skolu darbiniekiem iespēju satikties un apmainīties ar idejām un pieredzi, un izstrādāt kopēju latviešu skolu darbības plānu. LNPL Izglītības nozares ietvaros 2012. gada vasarā paredzēts izsludināt bērnu un jauniešu rakstu darbu sacensības.

Latviešu kultūras dzīve ir bijusi ļoti rosīga. LNPL ietvaros izkārtots Draudzīgā aicinājuma sarīkojums un 18. novembŗa sarīkojums Londonā, kā arī Baltiešu Padomes rīkotais Aizvesto piemiņas dievkalpojums. Darbojas koŗi Londonā, „Straumēnos” un Mansfīldā, kā arī folkloras grupas un deju kopas. Lielbritanijas latviešu centros notiek sarīkojumi, kas izcēluši latviešu dziesmu, deju, mūziku, teātri, filmu un literātūru. Tā kā latviešu rosība aizvien pieaug, nākotnē paredzams kultūras darbības pieaugums.

Laikraksta Brīvā Latvija izdevēju kopas priekšsēdis A. Sinka sniedza pārskatu par laikraksta darbību pēdējā gadā. Brīvā Latvija joprojām darbojas ar panākumiem, it īpaši laikraksta mājaslapa. 2011. gadā izdevumi samazinājušies. Ārpus Latvijas abonementu skaits nedaudz samazinājies, bet Latvijā pieaudzis. 2012. gada abonementu maksa ārpus Latvijas nav mainīta, bet Latvijā mazliet paaugstināta.

Sestdienas darba cēliens beidzās ar sesijas koncertu, kuŗā bija iespēja dzirdēt jauno folkloras ansambli „Austrumkalns”. Programmā latviešu tautasdziesmas - dažas neparastas, bet interesantā instrumentācijā. Uz koncertu un tam sekojošo saviesīgo vakaru bija aicināti ne tikai sesijas dalībnieki, bet arī „Straumēnu” un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji.

Svētdienas rītā sesiju atsāka ar māc. G. Putces vadītu svētbrīdi.
2012. gada rudenī paredzētas LNPL vēlēšanas. To izkārtošanai sesija izraudzīja vēlēšanu komisiju: R. Abakuka, A. Balode, P. Buchanan, I. Grickus, M. Pūlis un P. Zivtiņš. Komisiju gaida daudz darba, it īpaši ar vēlētāju saraksta sastādīšanu un iespējamu LNPL kandidātu apzināšanu.

Grāmatas „Latvieši Lielbritanijā” 2., 3. un 4. sējuma tapšanas darbi turpinās. Pašreiz tiek sakopoti materiāli nodaļai par mākslu un rakstīti raksti nodaļām par studentu un studenšu korporācijām un latviešu īpašumiem.

LNPL Sesija pieņēma trīs rezolūcijas.
1. LNPL apstiprina, ka mūsu mērķi ir uzturēt piederības saiti ar Latviju, kopt latviešu valodu un tradicijas, koordinējot latviešu skolu darbību Lielbritanijā un Īrijā.
2. LNPL uzņemas informēt latviešus Lielbritanijā par savu darbību un apzināt kandidātus Padomes vēlēšanām 2012. gada novembrī no visām latviešu kopienām Lielbritanijā.
3. Noteikt LNPL pārstāvju pienākumus un darbību un izveidot saziņas tīklu atbilstīgi pašreizējai latviešu demografijai Lielbritanijā.

Sesiju slēdzot, LNPL Prezidija priekšsēde L. Zobens izteica pateicību „Straumēnu” vadībai par viņu gādību. Paldies arī sesijas dalībniekiem par raženo darbu gan sesijas laikā, gan aizvadītajā gadā un it īpašs paldies par  darbu tiem LNPL locekļiem, kuŗi nolēmuši nākamās LNPL vēlēšanās nekandidēt.
Nobeigumā visi vienojās dziesmā „Nevis slinkojot un pūstot”.

LNPL Iekšējās informācijas nozare
 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA