EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Latvisko norišu KALENDĀRS (6. - 12. februāris)
104647

   05.02.2019

 

 

7. februāris


Latvija piedalīsies Eiropas darba dienās Malmē, Zviedrijā

Adrese: Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö

Laiks: 10 – 15

 

7. februārī Malmē pasākumu centrā “Slagthuset” norisināsies Zviedrijas nodarbinātības die­- n­es­ta (Arbetsförmedlingen) orga­ni­zēts starptautisks darba gada­tirgus. Pasākumā informāciju par dzīves un darba apstākļiem Eiropas valstīs, kā arī informāciju par darba iespējām piedāvās ap­­tuveni 100 dalībnieku, un pare­dzams, ka to apmeklēs ap 4000 interesentu.

 

Latviju gadatirgū pārstāvēs No­­darbinātības valsts aģentūras EURES konsultants Juris Lie­-piņš. Latvijas valstspiederīgie un citi interesenti pie konsultanta varēs noskaidrot:

• Kādi ir aktuālie darba piedā­vājumi Latvijā;

• Kas nepieciešams, lai atrastu un uzsāktu darbu;

• Kas jāzina, pārceļoties uz dzī­vi Latvijā;

• Kādu atbalstu, atgriežoties Lat­vijā, var saņemt Latvijas valsts­piederīgie.

 

Interesentiem būs pieejami in­­formatīvie materiāli latviešu un angļu valodā.8. februāris 

 

Latviešu operdziedātāja Marina Rebeka Milānas Teatro alla Scala 

Adrese: Teatro alla Scala, Via Filodrammatici 2, Milan, Italy

Laiks: plkst. 20

 

Latvijas soprāns Marina Re­­be­ka tiek plaši uzskatīta par mūs­dienu vienu no talantīgākajām māksliniecēm. Viņas Veronikas loma Verdi  operā “Traviata” visā pasaulē tiek uzskatīta par iko­nisku, un viņa bieži tiek dēvēta par savas paaudzes vadošo Džoa­kīno Rosīni un Volfganga Ama­deja Mocarta lomu izpildītāju.

Biļešu iegāde http://www.teatroallascala.org


 

 

8. februāris  


Spēlfilmas “Homo Novus” pirmizrāde Galvejā

Adrese: Oranmore Business Park, Oranmore, Co. Galway, Īrija

Laiks: plkst. 20 – 22

 

Nepalaid garām! Simtgades ska­tītākā filma “HOMO NOVUS” Galvejā!

30. gadu Rīga, mākslinieku ap­rindās bohēma sit augstu vil­-ni! Galvaspilsētā no laukiem ie­­ro­­das jauns un nabadzīgs, taču ambiciozs mākslinieks Juris Upe­nājs, lai iekarotu savu vietu māk­slas pasaulē. Jau pirmajā vakarā nokļūstot mākslinieku bohēmā un satiekot savu mīlestību, Jura pirmie soļi Rīgā izvēršas par ko­­misku, reizēm aizkustinošu pār­pratumu virknējumu...

 

Biļetes www.eventbrite.ie 

9. februāris   

 

Latvija piedalīsies Eiropas darba dienās 2019 Houtenā, Nīderlandē

Adrese: Meidoornkade 24, 3992 AE Houten

Laiks: 10 – 17

 

9. un 10. februārī Houtenā, netālu no Utrehtas, Nīderlandē notiks darba un karjēras izstāde “Emigration Expo”. Izstāde pare­dzēta darba meklētājiem, kuri ir ieinteresēti meklēt darbu citās pasaules valstīs. Pasākums nori­si­nāsies izstāžu centrā “Expo Houten”. Izstādē piedalīsies ap­­tuveni 200 darba devēju, iestādes un organizācijas no visas pasau­les, un paredzams, ka to apmeklēs ap 11 000 interesentu.

 

Latviju izstādē pārstāvēs No­­darbinātības valsts aģentūras EURES konsultants Andris Seg­liņš. Latvijas valstspiederīgie un citi interesenti pie konsultanta varēs noskaidrot:

• Kādi ir aktuālie darba pie­dāvājumi Latvijā;

• Kas nepieciešams, lai atrastu un uzsāktu darbu;

• Kas jāzina, pārceļoties uz dzīvi Latvijā;

• Kādu atbalstu, atgriežoties Latvijā, var saņemt Latvijas valsts­piederīgie.

Vairāk informācija www.emig­ra­tiebeurs.nl 

9. februāris    

 

Latviešu krogus vakars Briselē

Adrese: Avenue de Cortenbergh 36, 1040 Bruxelles, Beļģija

Laiks: plkst.18 – 20


Fat Boys Schuman bārā notiks latviešu krogus vakars. Kopā sa­­nāk­šanas vakars latviešiem, lai iepazītos, aprunātos, kā arī pa­­dis­kutētu par sev svarīgām tē­­mām. Aicina Latviešu biedrība Beļģijā.

Papildu jautājumus vai ieteikumus lūgums sūtīt uz e-pastu: lbb@latviesi.be.


 

Sagatavots kopā ar portālu latviesiem.com 

 

 


DIEVKALPOJUMI 

LATVIJA

Rīgas evaņģēliskās draudzes nā­­ka­mie dievkalpojumi 10. februārī plkst. 13 (ar kafijas galdu); 24. feb­ru­ā­rī plkst. 13 (bez kafijas galda); 10. martā plkst. 13 (ar kafijas galdu); 24. martā plkst. 13 (bez kafijas galda). Dievkalpo­jumi notiek Rīgā, Akas ielā 13. 

 

Iesvētes mācība: visi interesenti ir laipni aicināti pieteikties uz draudzes organizēto iesvētes mācību. Pietei­ku­mus, lūdzu, sūtīt uz info@redraudze.lv


 

ANGLIJA

VIDUSANGLIJAS DRAUDZE, māc. V. Vāvere

“Straumēnos”, Zaļajā zālē, Cat­t­hor­pe Manor, Lilbourne Road, Cat­t­horpe, Lutterworth, LE17 6DF, svēt­dien, 24. februārī, plkst.10 Epifānijas laika dievkalpojums.

 

AUSTRUMANGLIJAS DRAU­DZE, māc. V.Vāvere

Pīterboro, St. Mark’s Church Centre, Peterborough, PE1 2SN, sestdien, 9. feb­ruārī, plkst. 16 Epifānijas laika dievkalpojums.

 

ZIEMEĻANGLIJAS DRAUDZE, māc. D. Vāvere

Bradfordā, Vācu baznīcā (The German Protestant Church), 29 Great Horton Rd, Bradford, BD7 1AA, svētdien, 17. februārī, plkst. 11 Epifānijas laika dievkalpojums.


 

ZVIEDRIJA

UPSALAS ev.lut. draudzes dievkalpojums Epifānijas laikā sestdien, 16. februārī, plkst. 14 Vindhemas baznīcā (Vindhemskyrkan, Vindhems­ga­tan 9, Upsalā). Dievkalpojumu vadīs mācītājs Kārlis Žols, pie ērģelēm Göran Blomberg. Pēc dievkalpojuma draudzes gadskārtējā pilnsapulce. Visi mīļi gaidīti!

 

STOKHOLMAS ev. lut. latviešu draudzes dievkalpojums Epifānijas laikā svētdien, 17. februārī, plkst. 14 Somu baznīcā (Finska kyrkan, Slotts­backen 2B-C, Gamla Stan, Stockholm). Dievkalpojumu vadīs mācītājs Kārlis Žols, pie ērģelēm Rūta Baumgarte. Pēc dievkalpojuma draudzes namā kafijas galds un draudzes gada pilnsapulce. Visi mīļi gaidīti!

 

ESKILSTŪNAS ev. lut. latviešu drau­dzes dievkalpojums Epifānijas laikā sestdien, 16. februārī, plkst. 15 Svētā Andreas baznīcā (Sankt Andreas kyrka, Vasavägen 42, Eskilstūnā). Diev­kalpojumu vadīs prāveste Zilgme Eglīte. Pēc dievkalpojuma draudzes gada pilnsapulce. Visi mīļi gaidīti!VĀCIJA

Oldenburgā, Ohmstedes baznīcas draudzes namā, Butjadinger Str. 59, 10. februārī plkst. 11 dievkalpojums. Kalpo diak. L. Urdze, pie ērģelēm Dr. A. Rosenbergs. Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

 

Hanoverā, Markus baznīcas drau­dzes namā, Hohenzollernstr. 54, 17. feb­­ruārī plkst. 14 dievkalpojums. Kalpo diak. L. Urdze. Pēc dievkalpojuma pārrunas pie kafijas galda.

 

Ludvigshāfenā, Svētā Ludviķa baz­nīcā, Sankt Ludwig, Bismarck un Wre­destrasse krustojumā. Epifānijas lai­ka pēdējā svētdienā, 17. februārī, plkst. 15 dievkalpojums. Kalpos diakone Rasma Gundega Ieviņa. Pēc dievkalpojuma sekos azaids ar gro­zi­ņiem draudzes telpās. Visi laipni lūgti!

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA