EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Latviešu kopības Vācijā (LKV) vēlēšanu rezultāti
37562

   23.08.2013

Vadību latvieši Vācijā savai jumta organizācijai - Latviešu kopība Vācijā - pārvēlē ik pa četriem gadiem. Organizācija pastāv jau kopš 1946. gada, ilgāk nekā 60 gadus, turpat jau 70 gadus!

Lai vēlēšanas sarīkotu, jāsameklē kandidāti. Kandidāti šīm vēlēšanām sanāca divdesmit trīs (23) uz divpadsmit (12) vietām. Iepriecinoši, ka no šiem divdesmit trim (23) kandidātiem piecpadsmit (15) jeb 65% kandidātu bija no t.s. jaunās trimdas, resp. no tās grupas, kas izbraukuši no Latvijas nevis pēc Otrā pasaules kaŗa, bet gan pēdējos gados. Daudz veiksminieku, ar interesantām biogrāfijām un pieredzi - prieks, ka vēlas darboties latviešu jautājumos!

Piedalīties vēlēšanās vai kļūt par LKV biedru varēja visādi, piemēram, izmantojot www.lk-v.de organizācijas mājaslapu, kā to izdarīja apm. 80 personas. LKV biedru vecos sarakstos atradās apmēram 700 adreses. Dažas adreses dublējās, jo bija pieteikums gan ar tīmekli, gan atradās jau vecā LKV sarakstā. Mūsu statūtos rakstīts, ka jābalso, lietojot pastu, tāpēc ir svarīgi, ka ir adrese un ne tikai e-pasts vai elektronisks klikšķis portālā. Kopumā balsošanas biļetenus izsūtīja apmēram 750. Atpakaļ kā „nepiegādājamas” atnāca apmēram 150 aploksnes (miruši, pārvākušies, utt.). Sanāca, ka nobalsot varēja apm. 600 personas. Nobalsoja tikai 256 personas - mazāk nekā puse. Salīdzinājumā ar vēlēšanām pirms četriem gadiem - 2009. gadā - biļetenus izsūtīja apmēram 1000 adresātiem, nobalsoja 282 personas – samērā līdzīgi apjomi, tikai atšķirība būtu tāda, ka tagad Vācijā ir daudz vairāk latviešu, nekā bija pirms četriem gadiem. Kā jau zināms, vācu statistika uzrāda 22 000 iedzīvotāju Vācijā ar Latvijas pasēm.

Vēlēšanu rezultāti ir šādi: Datums: 12. jūnijs 2013. Skaitītāji: Viktors Kangeris, Inga Pētersone. Saņemtas 256 vēlēšanu zīmes. No tām divas atzītas par nederīgām. Derīgas 254 vēlēšanu zīmes.

Vēlēšanu rezultāti:

Ievēlēti :

Nīls Ebdens – 186, Zuze K.Krēsliņa-Sila – 173, Aija Ebdene – 172, Andris Zemītis – 153, Kristaps Grasis – 147, Arnis Drille – 144, Laima Urdze – 141, Einars Pelss – 114, Jānis Vilciņš – 105, Roberts Putnis – 101, Zanda Vēvere – 100, Inese El Tawil – 87.


NAV ievēlēti

Elīze Zaļuma – 84, Jānis Lielbārdis – 71, Zane Priede – 70, Kaspars Paegle – 67, Līga Melnalksne-E. – 62, Darja Markova – 58, Tālis Rēdmanis – 58, Vija Trušele-Huhn – 45, Ilze Ieviņa – 41, Aija Samiņa-E. – 31, Karīna Pimucāne – 24.

Interesanti, ka ievēlēti vairāk vai mazāk tie paši jau bijušie LKV valdes locekļus! Valdē ir četri jaunpienācaji, un pat tad visi nav no jaunās trimdas. No visiem 12 valdes locekļiem tikai četri nav no vecās trimdas.

Augot Latvijā uzsvaram uz reemigrāciju, novārtā netiek atstāta diaspora, un tāpēc Latvijas valdība līdzekļus mērķēs arī šai virzienā. Svarīgas Latvijai būs saņēmēju organizācijas, Latvijas partneŗi, un jādomā, ka Latviešu kopībai Vacijā šada loma arī būs.

Zuze K. Krēsliņa -Sila***

Ļoti cien. dāmas, augsti god. kungi!

Atbilstoši LKV statūtu pantam Nr. 8.6 es vēletos Jūs ielūgt uz šī gada

Latviešu kopības Vācijā Padomes kārtējo sēdi 2013. gada 7. septembrī plkst. 10.30 Latviešu kopības Vācijā bij. biroja telpās, Salzmannstraße 152, D – 48159 Münster, ar šādu dienas kārtību:

 1. Sapulces atklāšana, darba kārtības pieņemšana

 2. Iepriekšējās sēdes protokola nolasīšana un pieņemšana

 3. Valdes priekšsēža ziņojums par valdes darbību 2012./2013. gadā

 4. Kasieŗa (par financēm atbildīgā valdes locekļa) ziņojums par 2012. gada financēm un korrespondenci ar vācu ieņēmuma dienestu dažādos jautājumos. Budžets 2013./2014. gadam.

 5. Revīzijas komisijas ziņojums

 6. Valdes un kasieŗa atbrīvošana no atbildības un jauno LKV amatpersonu vēlēšanas

 7. Ziņojumi par ELA un PBLA aktīvitātēm

 8. LaikrakstsBrīvā Latvija

a) aktuālā situācija

b)BL mājaslapa

c) Vācijas abonentu pārvaldīšana

 1. Dažādi jautājumi un ierosinājumi

 1. LKV struktūra un statūti, adreses=biedri

 2. sadarbība ar Latviešu centru Minsterē (LCM)

 3. LKV mājaslapa

 4. Eiropas Vasaras skola (EVS), skoliņas, nometnes, koŗi utt.

 5. citi jautājumi

Es ceru, ka Jums visiem būs iespēja piedalīties 7. septembrī. Lūdzu, ziņojiet [email protected] Jūsu dalību vai atteikumu, vēlākais, līdz š.g. 31. augustam. Ierosinājumus un papildinājumus dienas kārtībai es lūdzu pēc iespējas iesniegt, vēlākais, līdz š.g. 6. augustam, bet, protams, arī sēdes gaitā varētu tos vēl papildināt.

Ar cieņu un uz drīzu atkalredzēšanos!

Dace L. Luters-Thümmel,

LKV Padomes priekšsēde
 

Atpakaļ