EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Latviešu Fonds aicina pieteikt projektus
119713

Ilze Pētersone    04.01.2022

 

Mīļie tautieši!  Rakstu jums Latviešu Fonda vārdā, lai darītu zināmu, ka mēs esam sparīgi pildījuši Fonda krājumus un tagad ir laiks šos krājumus veltīt latvietības labā. Mēs gaidām jūsu projektus!

 

Pieteikumus pieņemam no 1. janvāŗa līdz 2. februārim 

 

Elektroniskās pieteikšanās anketas atradīsiet Latviešu Fonda mājaslapā www.latviesufonds.com

 

Pandēmija “iesaldēja” cilvēces normālo dzīves tempu un ritmu visā pasaulē. Bet mūsu mazajā latviešu pasaulē, latviešu diasporā,  šķiet, ka tempi pat paātrinājās. Varētu teikt, ka latvietības izpausme ir uzplaukusi un izplatījusies kā nekad. Latviešu organizācijas  ir pārvarējušas robežas, un technoloģija ir devusi tām iespēju dalīties savā radošajā darbā ar tautiešiem tuvu un tālu. Pēdējā pusotra gada laikā – tik daudz saistošu pasākumu! Latviešu Fondā  - divas pilnsapulces, dzeju klāsts, mākslas izstāde, divas Austras stundas un virtuāla pastaiga gar Baltijas jūru. Pēteŗa Dajevska lekcija par savu tēvu, mākslinieku Evaldu un Tautumeitu uzvedums TILTS paspārnē; Latvijas Nacionālas operas un baleta un Operas Ģildes  J.Kalniņa operas “Hamlets” projekts,  ALAs koncerti; Kanadas Toronto pensionāru virtuālās sanāksmes; LaPa un Okupācijas mūzeja raidījumi; PBLA sapulces. Rudenī Pasauleslatviešu ekonomikas un investīciju forums (PLEIF) Rīgā. 

 

Jaunieši lepojas ar latvisku rakstu rokas sprādzēm un mobilo telefonu vāciņiem; Feisbukā parādās raksti par latviešu ēdieniem un senču tradicijām. Latviešu Fonda virtuālai pastaigai gar Baltijas jūru bija liela piekrišana, lielu atbalstu Latviešu Fondam deva “Giving Tuesday” sarīkojums. Esam papildinājuši mūsu zelta krājumu un aicinām to papildināt arī turpmāk. Nāciet mūsu pulkā! Kopā varam daudz.

 

Latviešu Fonds ir radīts, lai dotu latvietībai. Īstenojiet savas latvietības izjūtas! 


 


 

Atpakaļ