EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Eiropas tautiešu atbalsts Tēvzemei
104527

Vita Diķe    29.01.2019

 

 

Šis ir laiks, kad, Jauno gadu uzsākot, ar prieku atskatāmies uz padarīto. Esam neizsakāmi pateicīgi par ziedotāju atsaucību no visas pasaules (Amerikas, Austrālijas, Kanadas, Lielbritanijas, Vācijas, Zviedrijas, Venecuēlas, Izraēlas un Latvijas), kuŗi fonda 16 pastāvēšanas gados jau palīdzējuši vairāk nekā 3 000 jauniešiem iegūt augstāko izglītību. Tā ir arī fonda veiksmes atslēga – savu Tēvzemi mīlošu cilvēku līdzdalība. 2018. gads fondam ir bijis ļoti labs gads. Ir saņemts lielākais ziedojums fonda vēsturē – Gunāra Šterna vairāk nekā 3 miljonu eiro testamentārais novēlējums. Pateicoties tam un vairāk nekā 200 fonda ziedotājiem šajā mācību gadā maksājam 710 stipendijas, no kurām 28 ir Lielbritanijas, Zviedrijas, Vācijas ziedotāju dibinātas. Kopā šajā studiju gadā stipendijās izmaksāsim 1 181 895 eiro. 

 

2018./2019. studiju gadā Vītolu fonds administrē no Lielbritanijas: Daugavas Vanagu Notinghamas nodaļas, Latviešu izglītības fonda Lielbritanijā, Ineses Auziņas Smitas un Rodžera Smita, Pēteŗa Pēteŗsona un Aivara Ivara Juŗa Sinkas stipendijas un Metas un Jāņa Ūdru, Veltas Skultānes, Valdemāra Ruļļa, Daumanta un Birutas Heisteru piemiņas stipendijas. 

 

Esam pateicīgi Daugavas Vanagu Notinghamas nodaļai par ziedojumu un stipendiju turpināšanu. DV Notinghamas nodaļa ar Vītolu fondu sadarbojas jau kopš 2008. gada. Pateicoties nodaļas priekšsēdim Mārim Pulkstenim un valdei Anitai Namsonei-Hatonei, Andrai Wintle, Jānim Pīrāgam, Sintijai Makvīnai un Krišam Ligeram, stipendija ir atjaunota un tā ir atbalsts Rīgas Techniskās universitātes studiju programmas "Datorsistēmas" 1. kursa studentam Elvim Dapševičam.

 

Novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē notika bibliotekāres, Lielbritanijas latviešu dokumentācijas centra un archīva vadītājas, daudzu bibliotekāru un citu kultūras un atmiņas institūciju pārstāvju sadarbības partneres un ziedotājas Ineses Auziņas-Smitas jubilejas svinības, kuŗās ziedotāju mīļi sveica arī viņas esošie un bijušie stipendiāti Kristīne Dzalbe, Līna Lontone un Roberts Raismans. Sarīkojuma laikā viesi atcerējās kopīgi pavadītos mirkļus un stāstīja atmiņu stāstus. Noslēgumā Inesei Auziņai-Smitai pasniedza Latvijas Bibliotekāru biedrības Goda biedra apliecinājumu. Inese Auziņa-Smita un Rodžers Smits atbalsta Rīgas Techniskās universitātes studiju programmas "Transporta elektronika un telemātika" studentu Robertu Raismanu, bet Latviešu izglītības fonds Lielbritanijā – Latvijas Kultūras akadēmijas 2. kursa studenti Melisu Kaškuru. 

 

Ziedotāju Aivara Sinkas un Pēteŗa Pētersona stipendija turpina atbalstīt topošo būvniecības speciālistu Jēkabu Zommeru. Stipendiāts savā pateicības vēstulē raksta: "Uzskatu, ka gudrs ir tāds cilvēks, kurš daudzpusīgs, nevis tāds, kurš koncentrējas tikai vienā sfērā, tāpēc visu savu mūžu esmu bijis aktīvs jaunietis, atbalstot, piedaloties un organizējot dažādus pasākumus un aktīvitātes. Lasot par jums, Pēteri un Aivar, nojaušu, ka jums ir tuva mūzika un kulinārija. Esmu priecīgs, ka man ar jums abiem saista kāds kopīgs hobijs. Apsolos cītīgi studēt izvēlētajā programmā un būt labs speciālists savā jomā."

 

Jauniešiem augstāko izglītību palīdz iegūt arī Valdemāra Ruļļa piemiņas stipendija. Viņš savā testamentā novēlēja 70 000 GPB stipendiju fondam Latvijā. Valdemārs Rullis bija būvniecības inženieris, lielāko mūža daļu pavadīja Anglijā, taču savu Tēvzemi un dzimto pusi, Dobeli, nekad neaizmirsa. Šajā mācību gadā stipendiju saņem pieci jaunieši, kuŗi nākotnē būs izcili farmaceiti, inženieri, skolotāji, ekonomisti. Paldies Uldim Reveliņa kungam par stipendijas administrēšanu!

 

Metas un Jāņa Ūdru piemiņas mūža stipendijas novēlētas latviešu valodas un literātūras studentiem, jo Meta Ūdre ir bijusi izcils pedagogs. 2015. gadā Jānis Ūdrs devās mūžībā, tādēļ viņa labo gribu turpina dēls Jānis Ūdrs. Šogad Latvijas Universitātes Baltu filoloģijas studentes Elza Ozola un Diāna Polgina studijas beigs un ir ļoti pateicīgas par atbalstu šo gadu laikā. 

 

Arī Viedas Šellijas dibinātā Veltas Skultānes piemiņas stipendija tiek piešķirta latviešu filoloģijas studentiem, kuŗi pratīs nosargāt gan savu dzimto valodu, gan tās mantojumu. Stipendiju saņem Latvijas Universitātes Baltu filoloģijas pēdējā kursa studentes Zane Grudule un Jekaterina Kavecka. 

 

Aizvadītais gads Vītolu fondā ir bijis gan pilns ar pārsteigumiem, gan arī dziļu skumju apvīts. Ar skumjām pieminam ziedotāju Birutu Heisteri, kuŗa mūžībā devās 2018. gada 18. jūnijā. Fonda darbinieki kopā ar Heisteres kundzes izskolotajiem jauniešiem piedalījās ziedotājas bērēs Pļaviņu novada kapos. Biruta ilgus gadus ar mūža stipendiju sniedza gan materiālu, gan emocionālu atbalstu tiem, kuŗiem tas visvairāk nepieciešams. Ik gadu viņa dāvināja 60 fonda stipendiātiem operas biļetes, lai jaunieši iemīlētu mākslu. Aizvadītajā gadā kopā ar stipendiātiem uz operu „Turaidas roze” devās Birutas Heisteres meita Lia Heistere ar vīru Krisu, kuŗa šo tradiciju apņēmusies turpināt.

 

 

2018./2019. studiju gadā Vītolu fonds administrē no Zviedrijas: Elfrīdas un Jāņa Rutku,  Zviedrijas un Latvijas Rotari fondu stipendijas, Intas Āboliņš, Annas Pāvulānes, Viļņa Viktora Šveics piemiņas stipendijas.

 

Viļņa Viktora Šveics stipendijas dibinātāja Sarmīte Andersone-Šveice ik gadu tiekas ar saviem stipendiātiem. Ziedotāja uzskata, ka svarīgi ir atbalstīt ne tikai Latvijas augstskolās studējošos, bet arī jauniešus, kuŗi izvēlējušies apgūt profesionālo vidējo izglītību. Tādēļ papildus trīs stipendijām augstskolās studējošajiem Sarmīte Andersone-Šveice dibināja vēl divas stipendijas jauniešiem, kuŗi mācās proftechniskajā skolā un apgūst savu izvēlēto profesiju. Šogad Roberts Derjuševs izmācījās mēbeļu modelētāja amatu, bet jaunais stipendiāts Oskars Štāls mācās mežsaimniecības techniķa amatu. 

 

2014. gadā ziedotāja no Zviedrijas vērsās fondā ar vēlmi dibināt stipendiju. Pārdodot zemi Alojas novadā, Inta Āboliņš visus ieņēmumus ziedoja stipendijām, kuŗas novēlētas Alojas novada jauniešiem. Šogad Intas Āboliņš stipendijas saņēmēja Elīza Cepurniece uzsāka studijas Latvijas Universitātes studiju programmā „Fizika”. 

 

Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendija šogad atbalsta divas Ģeografijas fakultātes studentes Laumu Elzu Miezīti un Martu Jemeljanovu. Fonda valdes priekšsēdis Māris Slokenbergs ar rūpību seko esošo un bijušo stipendiātu gaitām. Kopš 2004. gada sadarbībā ar Vītolu fondu Elfrīdas un Jāņa Rutku fonds piešķīris 70 stipendijas. Marta Jemeljanova savā pateicības vēstulē rakstīja: "Domāju, ka darbs vides zinātnes nozarē mūsdienās ir ļoti izaicinošs. Ir jābūt pietiekami stipram un ar pārliecību, lai varētus sasniegt savus mērķus un sapņus. Man daudz kas ir vēl  jāmācās un noteikti daudz kļūdu jāpieļauj, bet es zinu, ka spēšu būt veiksmīga savā nākotnes profesijā. Paldies Elfrīdas un Jāņa Rutku fondam par stipendijas piešķiršanu!"

 

Zviedrijas un Latvijas Rotari fonds atbalsta topošo farmaceiti Paulu Liepiņu. Paula ir pateicīga par atbalstu sešu gadu garumā un izrādīto godu viesoties Rīgas Hanzas Rotari fonda pusdienu sarīkojumā. 

 

Ausmas Pāvulānes piemiņas stipendija ir novēlēta topošajai mediķei Magdalēnai Mudulei no Līgatnes. Vasarā, Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā, ziedotāja Ausma Pāvulāne un Magdalēna Mudule satikās. Ausma vada Gēteborgas latviešu kori, kurš piedalījās arī Simtgades Dziesmu un deju svētkos.

 

 

2018./2019. studiju gadā Vītolu fonds administrē no Vācijas: Mācītāja Dr. Imanta Alkšņa, Veras Diwisch piemiņas, Dr. Emīla Osis un Daces Muriks-Osis stipendijas.

 

Imanta Alkšņa dzimtu raksturo īstens patriotisms un Tēvzemes mīlestība. Šogad ar Mācītāja Dr. Imanta Alkšņa stipendiju polītikas studijas uzsāka Rēvalds Šakins. Novembrī ziedotāja Maija Alksne viesojās Latvijā un tikās ar savu stipendiātu. Tikšanās laikā ziedotāja kopā ar Rēvaldu nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa un pēc tam abi devās pusdienot restorānā Lido. Stipendiāts pēc tikšanās rakstīja: Galvenā atziņa, ko no ziedotājas stāstītā varu secināt –  izglītība, zināšanas un iemaņas, ir lietas, ko neviens un nekad nespēj cilvēkam atņemt. Izglītība Maijai un viņas ģimenei dzīves laikā noderējusi vairāk nekā jebkas cits, un, iespējams, tieši tas ir iemesls, kādēļ Alkšņu ģimene no saviem līdzekļiem ziedo fondam un tic tā mērķim. Esmu ļoti pateicīgs par šo atbalstu!

 

Dr. Emīla Osis un Daces Muriks-Osis stipendija novēlēta topošajiem vēsturniekiem, un priekšroka tiek dota jauniešiem no Latgales. Šogad ar stipendijas atbalstu vēstures fakultātē studē Laura Bišofa un Renāte Ķeire. Laura savā vēstulē rakstīja: Vislielākā pateicība par piešķirto stipendiju! Mani un brāli ir audzinājusi mamma, tāpēc piešķirtā stipendija, studējot vēstures bakalaura programmā, ir ļoti liels financiāls atvieglojums. Paldies, ka Jūs atbalstāt jauniešus, kuŗiem interesē vēsture padziļinātā un zinātniskā līmenī. Uzskatu, ka katram ir jāzina sava, savu senču, Dzimtenes vēsture.

 

Vera Diwisch aizgāja mūžībā 2016. gadā. Viņas dibināto stipendiju šogad saņem medicīnas studente Nadīna Bērtulsone. Veras Diwisch kundzes vēlējums bija: Lai Latvijas jaunatne tiešām sēj sēklu tīrumā un lai nes bagātus augļus Latvijai! Šo vēlējumu pilda ziedotājas esošie un bijušie stipendiāti.

 

Šai Latvijas Simtgades noslēgumā mūsu rokās ir Tēvzemes liktenis. Katram no mums ir kāds sapnis, kuŗu vēlamies piepildīt. Kādam to izdodas piepildīt pašam, taču kādam nepieciešama palīdzība, tāpēc laimīgi ir tie, kuŗi var teikt – lūk, mana Latvija, kuŗas uzplaukumā un attīstībā ir arī daļa mana darba un dzīves! Paldies visiem ziedotājiem par sadarbību!

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA