EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
DVF valdes darbība
21630

   27.02.2012

Ziemas mēnešos DVF valde noturējusi trīs sēdes: 2011.g. 10 decembrī, 2012.g. 14. janvārī un 11. februārī. Valde pārskatījusi radušos jautājumus un turpmākos plānus Anglijas Daugavas Vanagu Fonda ieguldījumos trijos īpašumos. Tas viss prasa laiku, ko brīvprātīgi sniedz visi valdes locekļi. Šī gada laikā ir fiksēti remonti un citi nepieciešamie darbi nākamam gadam, budžeti izstrādāti, pārskati par nostrādāto gadu tiek sagatavoti, prognoze par 2012. gada ieņēmumiem un pārpalikumiem izvērtēta. Daudzas problēmas, kas atklājās jau dažus gadus iepriekš, ir atrisinātas, bet daudz kas vēl ir darāms. Londonas nams 2011.gadā būs atgriezies peļņā, un valde prognozē, ka 2012. gadā līdzīga situācija būs arī „Straumēnos” un viesnīcā „Radi un draugi”, lai 2013. gadā mēs varētu atkal pievērst lielāku uzmanību mūsu Daugavas Vanagu Fonda labdarības mērķiem Lielbritanijā un Latvijā.

Valdes locekļu darbību ietekmē arī notikumi Latvijā, un valsts valodas referendumā valdes locekļi kopā ar DVF biedriem būs nodarbināti vēlēšanu iecirkņos „Straumēnos”, Bradfordas namā un Mansfīldā. DVF valde atbalsta DV CV lēmumu, ka „vienīgā Latvijas valsts valoda ir latviešu valoda, un nosoda jebkuŗus centienus panākt krievu valodai otras valsts valodas statusu”. Valde ir arī atbalstījusi biedrības „Par latviešu valodu” kampaņu, un ir nosūtīti £10 000, ko ziedojušas DVF nodaļas un individi Lielbritanijā. Anglijas DVF viesnīca „Radi un draugi” ir ziedojusi Ls 5000  (apm. £3000).

Tomēr mūsu organizācija joprojām sarūk, daudzas nodaļas ir slēgtas vai izbeigušas aktīvu darbību. Ši nepatīkamā situācija apdraud dažu nodaļu īpašumus, piemēram, Halifaksas biedru namu un Koventrijas atpūtas namu „Mūsmājas”. No jauniebraucējiem reti nāk klāt kāds jauns biedrs, viņi izveido savas biedrības pilsētās, kur ir atraduši darbu un kur apmetušies. Tur  nav arī vairs aktīvu DVF nodaļu. Ir saprotams, ka jauniebraucēji grib paši organizēt savas aktīvitātes un sarīkojumus. Tāpēc valde ir uzņēmusies izpētīt, kā mūsu trim īpašumiem labāk nodrošināt nākotni, lai varētu arī turpmāk veicināt DV mērķus, kas savukārt varētu vairāk iesaistīt jauniebraucējus.

Pašreizējo valdi ievēlēja pilnsapulce 2011.gada martā, un š.g. 3 martā būs iespēja pilnsapulcei pārskatīt valdes gada darbību un ievēlēt jaunu valdi. Valde ir noturējusi astoņas valdes sēdes, kuŗās ir piedalījušies Uldis Reveliņš - priekšsēdis, Pauls Vanags – priekšsēža vietnieks, Pēteris Pētersons – kasieris, Jānis Gravenieks – sakarnieks saiknei ar Londonas namu, Laimons Ceriņš – administrācijas daļas vadītājs, Una Torstere – protokoliste, Ilze Grickus – informācijas daļas vadītāja, Krišs Ligers – biedrzinis un padomdevējs būvniecības jautājumos, Helmuts Feldmanis – kultūras daļas vadītājs. Valdes sēdēs piedalās arī  Marita Grunts – vanadžu daļas vadītāja, Aivars Sinka – Lielbritanijas pārstāvis DV CV un Ivars Muravskis – revīzijas komisijas priekšsēdis.

Pēc pilnsapulces, atceroties plkv. Oskaru Kalpaku, paredzēts īss koncerts un saviesīgs vakars, kad varēs parunāties ar draugiem no citām Anglijas malām. Svētdien būs dievkalpojums un pilns koncerts, kuŗā uzstāsies jauni talantīgi mūzikanti.

Vēl atgādinājums visām Anglijas vanadzēm – vanadžu šī gada salidojums notiks „Straumēnos” svētdien, 20. maijā. Vanadžu vadītāja pašreiz gatavo dienas programmu, kas visām nodaļām tiks laikus izsūtīta.

Ilze Grickus,
Informācijas daļas vadītāja


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA