EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
DV Mēnešrakstu turpmāk izdos Latvijā
26966

   05.10.2012

Daugavas Vanagu Mēnešraksts (DVM), kas iznāk četras reizes gadā, ir vienīgā mūsu DV organizācijas publikācija, kas ir pieejama visiem Daugavas Vanagu (DV) biedriem visās DV zemēs.

Mums ir svarīgi, ka DVM tiek saglabāts, veicot minimālas maiņas, kas veicinātu DVM izdošanu bez papildu piemaksām un kas, cerams, arī piesaistītu jaunus DVM abonētājus. Šī gada septembrī Daugavas Vanagu Centrālā valde (DV CV) pieņēma lēmumu, ka DVM ir jāizdod Latvijā, pamatā šādu iemeslu pēc:

  1. DVM ilggadējā redaktore Inta Purva vairs neturpinās DVM redaktores pienākumus un izbeidz šo darbu ar š.g. 31. decembri. Tomēr viņa piekritusi arī turpmāk būt aktīva un darboties DVM redakcijas kolēģijā. Liels paldies Intai par gadiem ilgo DVM un DV organizācijā ieguldīto darbu.
  2. DVM ilggadējā kasiere Ligita Krūmkalne izbeidz DVM kasieres pienākumus arī ar š.g. pēdējo DVM izdevumu Nr.4. Tomēr viņa arī turpmāk palīdzēs DVM pārejas posmā līdz 2013. gada 31.martam, kamēr DVM redakcija un  iespiešana tipografijā tiek reālizēta Latvijā. Paldies Ligitai par grūto darbu, kas ir prasījis neskaitāmas stundas galvas lauzīšanu,  kā savilkt kopā visus financiālos galus, lai DVM tiktu izdots visus šos gadus. DVM kasieŗa pienākumus  ar 2013. gadu veiks DV CV pārstāvība Latvijā, lai nodrošinātu sekmīgu DVM izdošanu.
  3. Pašlaik DVM tiek izdots ar financiāliem zaudējumiem, un tas nevarētu ilgi turpināties, jo abonentu skaits  pamazām ir sarucis, bet DVM izmaksas  pamazām pieaugušas.
  4. DVM apgāda vadītājs Zigurds Kārkliņš arī ieskata, ka ir pienācis pēdējais laiks atrisināt DVM financiālās problēmas un citus jautājumus. Paldies Zigurdam un Rasmai Kārkliņiem par technisko darbu un DVM veidojumu datortechnikā.

Š.g. 3.septembrī DV priekšnieks Andrejs Mežmalis tikās Rīgā ar DVM redaktori Intu Purvu, lai detalizēti pārrunātu DVM nākotni un iespējas veicināt tā saglabāšanu un turpmāko izdošanu. Tāpat ir notikušas e-pasta sarunas ar DVM kasieri Ligitu Krūmkalni par financiālo situāciju, lai turpinātu DVM izdošanu.  Inta Purva un Ligita Krūmkalne atbalsta DVM izdošanu Latvijā, kur būtu zemākas izmaksas par DVM iespiešanu. Sarunas ar Intu Purvu turpinājās 10. septembrī kopā ar DV CV prezidiju (A. Mežmali, I. Švānfeldu un A. Stakli) un  ar jauno DVM redaktori Ligitu Kovtunu, kas DVM redaktores darbu uzsāks jau šā gada beigās. Ligita Kovtuna ir avīžu Brīvā Latvija un Laiks redaktore. Viņai ir arī liela pieredze ar citām publikācijām, turklāt viņa liks lietā savu pieredzi, lai DVM ne tikai turpinātos, bet arī tiktu reklamēts citās publikācijās. Kā vērojams pēc sarunām un nākamajiem darbiem, pašlaik nav paredzami nekādi pārsteigumi, un mēs darīsim visu, kas vajadzīgs, lai DVM iznāktu laikā un par pašreizējām izmaksām, ko segs ar abonementu maksām.  DVM  arī turpmāk ievēros t. s. Endzelīna latviešu valodas pareizrakstības principiem, kā arī tagadējo DVM struktūru, sadalījumu un DV ideoloģiju. Lai veicinātu un atbalstītu DVM un lai varam sekmīgi pāriet uz DVM izdošanu Latvijā, mums, visiem DV biedriem, jāiesaistās DVM atbalstā, lai sekmīgi īstenotu  DVM pāreju uz Latviju:
1. Visām DV zemēm, apvienībām, nodaļām un kopām tiek lūgts piesaistīt jaunus DVM abonētājus, reklamējot DVM; visas DV zemes valdes, apvienības/nodaļas un kopas tiek arī lūgtas ziedot DVM abonementus leģionāriem Latvijā.
2. Pašreizējiem DV zemju DVM koordinātoriem arī turpmāk tiek lūgts uzņemties DVM pārstāvju pienākumus, kā tas ir rakstīts DVM:
Anglijā – A. Ceriņš, 141 Boyer Street, Derby DE22 3TG, England
ASV – Imants Kalniņš, 42 Hackensack St., Woodridge, NJ 07075, USA
 e-pasts:
[email protected]
-  Ligita Krumkalns, 6333 N. Rural St., Indianapolis, IN 46220-2213, USA
e-pasts:
[email protected]
Austrālijā – Gunta Vagare, 17 Tennyson Ave., Preston, Vic. 3072, Australia
 e-pasts:
[email protected]
Kanadā – Skaidrīte Tērauds, 28 Deering Cresc., Toronto, ON M2M 2A3, Canada.
 e-pasts: Skaidrite
[email protected]
Latvijā – DV CV pārstāvība Latvijā, Mārstaļu ielā 5, Rīga LV-1050, Latvija
 e-pasts:
[email protected]; tel: +371 26003710. Lūdzu atzīmēt, ka
 maksājums ir „par DVM 2013.g.”.
Vācijā – Juris Pērkons, Walter vom Rath Str., 33, 60320 Frankfurt, Germany. Vācijā abonēšanas maksa kārtojama ar DV Vācijas valdi, Lettischer Fursorgeverein, Postbank Hanover, Konto No. 81910307, BLZ 250-100-30.
Zviedrijā – Ilgvars Gūtmanis, Mellanvagen 7, Kallered S428 30, Sweden.
 e-pasts:
[email protected]
3. DVM redakcija, sākot ar 2013. gada 1.janvāri. - Redaktore: Ligita Kovtuna, Ausekļa ielā 14-2, Rīga LV-1010, Latvia; e-pasts: [email protected],
tel: +371 29439423. Visus DVM rakstus, sakot ar 1.novembri, kas domāti 2013.g. Nr.1 DVM izdevumam, lūdzu iesūtīt DVM jaunajai redaktorei Ligitai Kovtunai; sniegsim viņai atbalstu ar rakstiem un ar savlaicīgiem maksājumiem par DVM 2013.g.!
4. DVM maksājumi no DV zemēm. Pagaidām saglabāsim pašreizējās DVM mēnešmaksas: Anglijā - $32 USD; ASV - $34 USD; Austrālijā - $42 USD; Kanadā - $39 USD; Latvijā - $42 USD, leģionāriem $22 USD; Zviedrijā - $30 USD. Apvienotos naudas sūtījumus no DV zemēm par DVM 2013.g. lūdzu sūtīt uz: NODIBINAJUMS "DAUGAVAS VANAGU CENTRĀLĀS VALDES PARSTĀVNIECĪBA LATVIJA" FONDS, Reg. Nr. 40008004689;
Konta Nr. LV02 UNLA 0001 0037 0041 2, AS "SEB BANKA"; SWIFT kods: UNLALV2X, Vecrīgas filiāle, Grēcinieku-9, Rīga, LV-1050, ar norādījumu: „Par DVM 2013.g.", nosaucot arī DV zemi.
Lūdzam katras DV zemes DVM pārstāvjus nosūtīt savu DV zemju DVM abonētāju sarakstu rakstveidā vai elektroniski uz „DV CV pārstāvniecība Latvijā”, Mārstaļu ielā 5, Rīga LV-1050, Latvia; e-pasts:
[email protected], ar kopiju [email protected] (iekļaujot tajā abonētāju vārdus un adreses). Ja maksājumos par DVM ir iekļauti arī ziedojumi DVM abonementiem nogādāšanai leģionāriem Latvijā, lūdzu  atzīmēt, cik DVM kopijas ir domātas leģionāriem ($22 USD par DVM 2013.g.).

PIEZĪME: Atsevišķi cilvēki ASV un Kanadā vēlas abonēt DVM sev vai pasūtināt to leģionāriem Latvijā, ja kādam ir grūtības nosūtīt samaksu par DVM elektroniski, tad var to veikt, arī rakstot čekus uz Daces Rudzitis vārda, ar piezīmi „Par DVM”, un tos nosūtot uz avīzes „Laiks” kantori 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA.
Daugavas vanagi, sasauksimies, un lai mums veicas saglabāt DVM!

Andrejs Mežmalis
DV priekšnieks un DV CV priekšsēdis


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA