EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Daugavas Vanagu Fonda pavasaŗa pilnsapulce
22555

   02.04.2012

DVF nodaļas delegāti 3. martā atkal pulcējās lauku īpašumā „Straumēni”,  lai uzklausītu Fonda valdes panākumus un plānus, nodaļās veiktos darbus un ar Latviju un Daugavas Vanagu organizāciju plašākā pasaulē saistītas ziņas.

Par pilnsapulces vadītāju ievēlēja Aivaru Sinku, par palīgu Paulu Vanagu. Protokolēja Una Torstere un Daira Vāvere. Piedalījās 16 nodaļas ar 26 mandātiem, pārstāvot 864 biedrus un ap 30 citi klausītāju.

Latvijas vēstniecību Lielbritanijā pārstāvēja 2. sekretārs Mārtiņs Pundors, nesot apsveikumu no vēstnieka Eduardu Stiprā un pateicību DVF par palīdzību izkārtot vēlēšanas un balsošanas iecirkņus, izmantojot tās īpašumus un sagādājot vēlēšanu komisijas locekļus. M. Pundors klātesošiem  atgādināja pirmo valsts cīnītāju plkv. Oskaru Kalpaku, kam bija veltīts vakara sarīkojums, un lūdza latviešus Lielbritanijā atbalstīt un aizstāvēt 16. martu, lai novērstu melus un dezinformāciju. M. Pondors pieminēja arī Latviešu skoliņas izaugsmi un piebilda, ka iepriekšējās nedēļas nogales LNPL Izglītības nozares vadītāja Māŗa Pūļa izkārtotais seminārs DVF Bradfordas nodaļas īpašumā bijis ļoti liels un svarīgs ieguldījums nākotnē. (Sk. š.g. BL 11. numuru.)

No LNPL apsveikumus nodeva tās priekšsēde Lilija Zobens,  atgādinot DVF biedriem, ka darbs  vēl nav nobeigts. DV CV priekšsēža apsveikumu nolasīja Aivars Sinka. Priekšsēdis pateicās Lielbritanijas latviešiem par dāsniem ziedojumiem akcijai „Par latviešu valodu”.

Pēc iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšanas Lielbritanijas pārstāvis DV CV Aivars Sinka nolasīja savu ziņojumu, pieminot valdes sēdi Austrālijā, kad pieņemti lēmumi par mēnešraksta digitālizāciju, Slokas ielas īpašuma dāvinājumu, paaugstināto pabalstu leģionāriem un akciju Lestenes baznīcas atjaunošanai. Nākamā DV CV valdes sēde  paredzēta no 24. līdz 28. maijam Vācijā, „Bērzainē”, kad būs arī Latvijas Valsts archīva izstāde.

Sekoja DVF valdes priekšsēža Ulža Reveliņa ziņojums, kuŗā uzsvērti panākumi nepieciešamos darbos „Straumēnos”, telpu aizņemtībai un ienākuma paaugstināšanai. Tāpēc nākotne izskatās gaišāka, jo varēsim atkal sākt pievērst uzmanību DVF mērķiem. Arī daļu vadītāji sniedza īsus darba pārskatus, pēc kuŗiem varēja konstatēt, ka valdes locekļi iepriekšējā gadā bijuši čakli.

DVF Londonas nama sakarnieks Jānis Gravenieks sniedza plašāku informāciju par nama pašreizējo situāciju. Pēc vairāku gadu zaudējumiem 2011. gads beidzies ar mazu pārpalikumu, un 2012. gads solās būt vēl sekmīgāks. Istabu noslogojums uzlabojas, ienākumi ceļas, remonts istabās un kāpņu telpās paveikts, pašvaldības prasības izpildītas, vēl jāpiestrādā ar apkuri un logiem. DVF Londonas nodaļas klubiņš kļūst arvien populārāks,   un tas ietekmē arī nama ienākumus.

Par „Straumēnu” financiālo stāvokli sīkāk pastāstīja DVF valdes kasieris Pēteris Pētersons. Lai gan 2011. gads beidzies ar zaudējumu,  paredz, ka 2012.gads būs bez zaudējumiem un nākamā gadā īpašums atgriezīsies pelņā. Uz priekšu  rezervētas telpas 40 kāzām un citiem  cittautiešu  sarīkojumiem. Bez šiem ienākumiem „Straumēnu” īpašums nespētu pastāvēt. Vislielākais trūkums ir šodienas prasībām piemērotas labas naktsmājas. Rodas jautājums  par „Straumēnos” plānoto Jāņu sarīkojumu jo darba grupa izrēķinājusi, ka no zaudējumiem nevarēs izvairīties. Sekoja gaŗas debates par plānoto programmu, par izdevumiem un ienākumiem. Šodien tādiem sarīkojumiem Anglijas likumi ir daudz stingrāki nekā agrākos gados un no to prasībām nevar izvairīties. Tomēr daudzi klātesošie programmu uzskata  par pārmērīgu un pieļauj, ka ir iespējas izdevumus samazināt. Pilnsapulce pieņēma lēmumu, ka Jāņu sarīkojums ir neatliekams, kaut gan nes zaudējumus.

Īsu pārskatu par viesnīcu „Radi un draugi” sniedza arī P. Pētersons. Paredz, ka viesnīca 2012. gadā pēc vairākiem krizes gadiem pāries uz pelņu. Īpaši liels plūss ir bijusi konferenču zāle, jo konferenču dalībnieki bieži vien aizņem arī istabas. Pagraba ēdamzāle prasās pēc remonta,  un valdes locekļi jau ir sākuši par to domāt. Viesnīcai vajadzīgos darbus valde izplānojusi arī uz priekšu.

BLIK priekšsēdis Aivars Sinka ziņoja, ka 2011. gadā laikraksts ir pastāvejis bez DVF un LNPL pabalsta. Latvijas lasītāju skaits ir pieaudzis, bet abonementu maksa būs mazliet jāpaceļ, lai segtu tiešos izdevumus. Tomēr 2012. gadā būs jāvēršas pie DVF un LNPL pēc pabalsta, un abas organizācijas  savos budžetos ir iekļāvušas attiecīgas summas.

Latviešu dokumentācijas centra vadītāja Inese Auziņa-Smita ziņoja, ka izkārtota vēl viena grāmatu saiņa sūtīšana uz Latviju, turpinās archīva veiksmīga sakārtošana ar palīgiem no Latvijas un ir ka sastādīts dubleta saraksts. Viņa pateicās DVF un LNPL par vienlaidu atbalstu.

Ilze Grickus ziņoja par viesnīcas „Radi un draugi” darba grupas panākumiem statūtu  jautājumā. Izskatot attiecīgus dokumentus, darba grupai radies negaidīts jautājums par juridisko statusu Anglijā nereģistrētai biedrībai, kas varētu ietekmēt viesnīcas statūtu maiņa un attiecības ar DVF valdi. Darba grupa arī  turpmāk noskaidros šo jautājumu, lai varētu pilnsapulcei sniegt plašāku informāciju.

Sekoja nodaļu ziņojumi. No vairākām nodaļām ir bēdīgas ziņas par darbību, bet ir arī ļoti aktīvas nodaļas – Lesterē, Londonā un Mansfīldā ir daudz rosību. Notinghamā klubs darbojas ar peļņu, Līdsas nodaļa sadarbojas ar Bradfordu, kur vēl ir klubiņš, un Svansijas nodaļa, kas svin  65 gadu pastāvēšanu, ir uzplaukusi, par ko var pateikties jauniebraucējiem. Diemžēl Koventrijas nodaļas īpašumam - atpūtas namam „Mūsmājas” trūkst 3-4 iemītnieku,  un, ja pieprasījuma nebūs, tas ilgi vairs nevarēs pastāvēt.

Pavasaŗa pilnsapulcei ir arī uzdevums ievēlēt jaunu valdi. No pašreizējās valdes uz nākamo gadu Helmuts Feldmanis un Pēteris Pētersons nekandidēja. Jaunās valdes sastāvs: priekšsēdis Uldis Reveliņš; Laimonis Ceriņš, Jānis Gravenieks, Ilze Grickus, Krišs Ligers, Una Torstere, Pauls Vanags, Viesturs Vāvere, pieaicināta Rasma Briede. Lai turpmāk neierobežotu kandidātu izraudzīšanu, pilnsapulce lūdz valdi pārskatīt DVF statūtus, tā ka uz valdi varētu kandidēt arī biedri, kas nav nodaļas delegāti.

Vakarā varēja noklausīties vijolnieces Anetes Graudiņas skaisto koncertu ar koncertmeistaru Florianu Miteiju, iebaudīt maltīti un ar draugiem pakavēties pie vīnu glāzes. Diemžēl reti kāds izmantoja šo izdevību. Nākamā dienā koncertu papildināja Mansfīldas kamerkoris „Novadi”, bet arī tam trūka klausītāju.

Ilze Grickus

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA