EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Daugavas Vanagi ar skatu nākotnē
26969

   05.10.2012

DVF delegātu un SIA „LWF viesnīca „Radi un draugi”” dalībnieku pilnsapulcē 2012. gada 9. septembrī piedalījās 22 delegāti ar 25 mandātiem no 16 nodaļām, kuŗās kopā ir 837 biedri.  Par pilnsapulces vadītāju ievēlēja Aivaru Sinku, protokolistes Vija Hughes, Una Torstere.

DV CV loceklis Aivars Sinka apsveica pilnsapulci Daugavas Vanagu Centrālās valdes vārdā.  Jaunā valde savu pirmo sēdi noturējusi maijā „Bērzainē” (Vācija), kur pirmo reizi piedalījās jaunais DV Latvijas priekšsēdis, atv. brigādes ģenerālis Juris Vectirāns. Sveicienus bija atsūtījuši Latvijas Valsts prezidents  Andris Bērziņš, Saeimas priekšsēde un partijas Vienotība valdes priekšsēde Solvita Āboltiņa un LR vēstnieks Vācijā Ilgvars Kļava.

Tika pieņemti 11 lēmumi un divas rezolūcijas, kas Lielbritanijas nodaļām tika izsludinātas DVF valdes augusta Apkārtrakstā. „Laiks. Telpa. Ļaudis” 6. grāmatas iznākšana aizkavējās jau 10 gadus. Šobrīd ar to strādā Indulis Bērziņš no Vācijas, bet sliktākais ir tas, ka Kanādā pazuduši Rutas Parrisas rūpīgi sagatavotie vēsturiskie materiāli. Jaunie DV CV darbības noteikumi ir gatavi,  drīz tiks izsūtīti. Turpinot cīņu par Latviešu leğionāru godu un materiālo atbalstu,, DV CV pieņēma ļoti nozīmīgu un tālredzīgu rezolūciju, ko  izsūtīja visiem Saeimas deputātiem, polītiskām partijām un Valsts prezidentam:

Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēde 2012. gada 27. un 28. maijā konstatē, ka 1998. gadā Saeimā pieņemtā rezolūcija par atbalstu latviešu leğionāriem netiek pilnīgi izpildīta. Daugavas Vanagu organizācija  lūdz Saeimas deputātus pieņemt likumu, atzīstot leğionārus par brīvības  cīnītājiem. Daugavas Vanagu organizācija paziņo, ka šis lūgums ir bezpartejisks un nav saistīts ne ar vienu polītisko partiju. Tā kā Latvijas jauniešus nelegāli iesauca abu okupāciju kaŗaspēkos, aicinām likumā noteikt financiālu pabalstu sniegšanu jebkuŗam nelegāli iesauktam Latvijas pilsonim nacistiskās Vācijas vai Padomju Savienības bruņotajos spēkos Otrā pasaules kaŗā.

DVF priekšsēdis Uldis Reveliņš ziņoja, ka ir 19 nodaļas, kuŗās ir 480 vanagi un 428 vanadzes. Londonas namā un „Straumēnos” saimnieciskā darbība ir pozitīva. Zemās biļešu pieprasījuma dēļ nācās atcelt Jāņus.  Šogad „Straumēnos” paplašināta autostāvvieta. Lielu darbu prasa dārzu kopšana, un par to visiem palīgiem liels paldies. Apgrozība joprojām aug, šogad  „Straumēnos” būs  45 kāzas u.c. sarīkojumi. Decembrī DVF atskatās uz 65 darbības gadiem, ko paredzēts svinēt delegātu pilnsapulcē 2013. gada martā. 

DVF Londonas namā 2012. gada pirmajā pusē paveikti daudzi uzlabojumi, pārkrāsotas gaiteņa sienas, ielikts jauns grīdas segums, uzlabots dušu izskats, remontēta nama fasāde un balkons. Bārs sagatavots un izdaiļots par godu Olimpiskajām spēlēm. Tomēr jūlija noslogojums, kā visā Londonā, nebija tik veiksmīgs, kā cerēts.  Nākotnē jāveic citi remonti, kas saistīti ar mitruma problēmām, viesu istabās vajadzīgas jaunas mēbeles un platekrāna televīzijas aparāti.

DVF vanadžu daļas un Londonas bibliotēkas vadītāja Marita Grunts 12. maijā bibliotēkas 60 gadu darbības jubileju nosvinēja Londonas kluba telpās.  No 18. līdz 24. maijam pie Anglijas vanadzēm viesojās jaunievēlētā vanagu organizācijas vanadžu priekšniece Gunta Reynolds ar palīdzi Skaidrīti Tēraudu. Viņas piedalījās arī 47. DVF vanadžu salidojumā, kas notika „Mūsmājās” un kur galvenā tēma bija sports, par ko stāstija Terēze Bogdānova.  Pēc salidojuma visas trīs vanadzes devās uz Vāciju, lai piedalītos DV CV sarīkojumos. 48. DVF vanadžu salidojums notiks 2013. gada 20. aprīlī DVF Londonas namā.

Aivars Sinka ziņoja, ka vēl joprojām notiek cīņa par līdzekļiem Brīvās Latvijas izdošanai. Ar DVF un LNPL ziedojumiem avīze joprojām veic ļoti svarīgu lomu. BL Izdevēju kopa aicina dāvināt abonementus leģionāriem Latvijā, kā arī abonēt un ziedot tīmeklī.

DVF valdes priekšsēdis Uldis Reveliņš ierosināja pārrunas par valdes ieteiktām statūtu maiņām. Tā kā daudzām nodaļām nav bijis iespējas sasaukt nodaļas pilnsapulci, lai šo jautājumu iztirzātu, nolēma pārtraukt runas un pie šā jautājuma atgriezties 2013. gada marta pilnsapulcē.

DVF delegātu pilnsapulcei sekoja SIA „LWF viesnīcas „Radi un draugi”” pilnsapulce. Viesnīcā „Radi un draugi” 2011. gadā izremontētas 24 istabas, ierīkota moderna konferenču zāle līdz 100 personām, viesnīca kļuvusi par 4 zvaigžņu viesnīcu, finanču rādītāji ir labāki nekā 2010. gadā. SIA valdes loceklis Māris Slokenbergs dalībniekus iepazīstināja tuvāk ar viesnīcas labdarības panākumiem kopš sākuma gadiem.  Atbalstīti studenti, vecie ļaudis, skolas, Lestenes Brāļu kapi, Okupācijas mūzejs un vēl daudz kas cits. Viesnīcas direktore Evita Žvarte pirmo reizi piedalījās dalībnieku pilnsapulcē.  Viņa pastāstīja par saimniecisko darbību un turpākiem plāniem.  Lielākā pārmaiņa būs redzama 2013. gadā kafejnīcā un restorānā, ko pārņems Latvijā labi pazīstams šefpavārs Heinrichs Erhards.  Par SIA valdes locekļiem uz nākamajiem trim gadiem ievēlēti Māris Slokenbergs (20 balsis), Pēteris Pētersons (18 balsis), Ilze Grickus (13 balsis). Jautājumā par viesnīcas iekļaušanu Trastā balsošana nenotika, jo atklājās, ka iespējamība pastāv, ka agrāk kādā no pilnsapulcēm ticis pieņemts lēmums neiekļaut Rīgas viesnīcu Trastā. Ja tas tā ir, pilnsapulcei vajadzētu tādu lēmumu atcelt. Pilnsapulce pieņēma rezolūciju, kuŗā pateicās Ādolfam Sīlim par lielo darbu viesnīcas dibināšanā un veiksmīgā vadīšanā kopš 1994. gada.

Ilze Grickus/Una Torstere


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA