EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Architekts Ansis Reinhards Likteņdārzam dāvinājis vērtīgu pastmarku kollekciju
117855

   07.09.2021

 

Likteņdārzs saņēmis vērtīgu un unikālu dāvinājumu – pastmarku kollekciju, ko bērnībā, pēc došanās bēgļu gaitās no Latvijas sācis veidot latviešu architekts Ansis Reinhards. Kollekcija apkopota vairākos albumos, kuŗos ir pastmarkas, kas izdotas Latvijas territorijā dažādu polītisko režīmu, toskait cariskās Krievijas, Pirmo pasaules kaŗa vācu okupācijas kaŗaspēka, Bermonta laikā u.c. Kollekcijas senākā pastmarka ir no 1860. gada, bet pie retumiem minamas 1933. gadā izdotās pastmarkas “Latvija-Afrika”, kas veltītas Nikolaja Pūliņa lidojumam uz Afriku. 

 

Savu kollekciju architekts Ansis Reinhards sācis veidot 1947. gadā pārvietoto personu nometnē Vācijā, kur pastmarkas gūtas no citiem latviešiem, kuŗi Otrā pasaules kaŗa beigās bija spiesti kļūt par bēgļiem. Kollekcijas veidošana turpinājusies Reinhardu ģimenes pirmajā trimdas mītnes zemē Marokā, papildinot krājumu ar franču, britu un amerikāņu pastmarkām. Savukārt vēlākos gados, tēvam Jānim Reinhardam sākot strādāt Pasaules Veselības organizācijā Ženēvā, tā turpināta ar vērtīgiem papildinājumiem no Šveices, Francijas un citu valstu filatēlijas veikaliem un senlietu tirgiem.

 

Ansis Reinhards: “Bērnībā es krāju dažādu valstu pastmarkas, taču vēlāk – tikai Latvijas territorijā un brīvvalstī izdotās, jo tās man stāstīja par tobrīd nesasniedzamās Latvijas vēsturi. Tas bija aizraujoši kādā veclietu tirgū atrast aploksni ar Latvijas pastmarku, jo tās bija pēdas, ko Francijā vai citur bija atstājuši latvieši, kuŗi pēc kaŗa un bēgļu nometnēm šajā zemē bija atraduši patvērumu.”

 

Pēc Kokneses fonda aicinājuma, filatēlijas eksperti novērtējuši dāvinājuma mantisko vērtību, kas ir vairāki tūkstoši eiro. Savukārt, apzinot filatēlijas entuziastus, architekta Anša Reinharda kollekcijai jau rasts glabātājs, kuŗš izteicis vēlmi pastmarkas iegādāties atbilstoši ekspertu novērtējumam.

 

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Kokneses fonda padomes priekšsēdētāja: “Ikvienu ziedojumu Likteņdārzam pieņemam ar pateicību un ikkatrs ziedojums ir ārkārtīgi svarīgs praktisks atbalsts dārza pastāvīgai labiekārtošanai un uzturēšanai. Ansis Reinhards savu ziedojumu novēlējis Saieta nama labiekārtošanai, par ko esam īpaši pateicīgi, jo, ceļoties celtniecības un apdares materiālu cenām, daļu labiekārtošanai paredzēto līdzekļu esam spiesti ieguldīt būvniecībā. Saieta namu plānojam pabeigt šogad, lai no nākamā gada pavasara tas būtu atvērts apmeklētājiem.”

 


 

Atpakaļ