EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
3x3 Lejaskurzemē
109896

   14.01.2020

 

 

Sveiciens visiem 3x3 draugiem tuvumā un tālumā visā plašajā pasaulē!

 

Šajā – jubilejas gadā 3x3 aicina jūs uz saietu, kas notiks Saldus novada Nīgrandes pagasta Kalnu ciemā no 12. līdz 19. jūlijam. Šeit 3x3 jau viesojies 2005. gadā. Vietējiem ir labas atmiņas par 3x3, un jauns saiets Kalnos tiek gaidīts ar nepacietību.

 

Apkaimei ir interesanta un savdabīga vēsture. Kalni atrodas Kurzemes dienvidos pie Lietuvas robežas, 177 km no Rīgas, 59 km no Saldus, Loses upes kreisajā krastā. Salīdzinoši jaunais Kalnu ciems atšķiras no daudzām citām vietām Latvijā ar to, ka jaunāko laiku vēsturē lielākais saimnieciskais uzplaukums tur bijis Padomju okupācijas gados. Līdz ar saimniecisko augšupeju arī kultūras dzīve Kalnos situsi augstu vilni. Nav daudz tādu vietu Latvijā, kur tik uzskatāmi izpaudusies spēcīgu, aktīvu personību pozitīvā loma Latvijai grūtos vēsturiskos brīžos.

 

Tālākā pagātnē novads līdz 13. gadsimtam atradies senās Kursas valstī Ceklis. Liela daļa apvidus bijusi klāta mežiem, kas kalpojuši kā aizsegs pret sirotājiem. Par apkārtnes kuršu ietekmi un aktīvitāti tik senā pagātnē liecina arī Raini iedvesmojusī teika par Induli un Āriju, kuŗas darbība risinās netālajā Embūtes pilskalnā. Pagasta territorijā 17. gadsimtā bijusi arī pilsētiņa ar aktīvu saimniecisko darbību, par ko joprojām vēsta līdz mūsdienām saglabājusies mūra baznīca un dažādi archeoloģiskie atradumi.

 

Izsenis Nīgrandes apkārtne dēvēta par gaišu novadu, kur ļaudis tiekušies pēc zināšanām. Liels nopelns tajā ir jaunlatvietim skolotājam Andrejam Spāģim, kas 19. gs. vidū mācījis gan zemniekus, gan viņu bērnus, un par kuŗu teikuši, ka Spāģis pat zirgam spēj iemācīt lasīt. Jēkaba Janševska romānu varoņu prototipi joprojām staigā pagasta ceļus, bet Krišjāņa Barona dzimta te rīko radu sanākšanas. 

 

Saieta laikā dzīvosim, darbosimies un atpūtīsimies ēku kompleksā,  kur zem viena jumta apvienoti vidusskola ar internātu, mūzikas skola, mākslas skola, liela sporta zāle ar piecstāvu viesnīcu un kultūras nams. Būve pārsteidz ar plašumu un radošo vērienu. Kultūras nama zāle ar pagriežamo skatuvi joprojām ir lielākā koncertzāle Saldus rajonā. Tajā vairākas reizes mēnesī pulcējas apkārtējās Leišmales ļaudis uz koncertiem un citiem kultūras sarīkojumiem. Pateicoties telpu izvietojumam,  būsim labi sagatavojušies nelabvēlīgiem laika apstākļiem, jo vairumu aktīvitāšu varēsim veikt, neizejot no telpām. Toties jaukā laikā apkārtnes iekoptā zaļā vide dod plašas iespējas brīvdabas nodarbēm. Daudzinājums kā saieta garīgā kulminācija plānots krāšņā ozolu audzē Loses upītes krastā.

 

Visu nedēļu darbosimies ievirzēs dažāda vecuma grupām un interesēm, un, kā jau ierasts, gan rokām, gan galvai un, protams, ̶  sirdij. Apgūsim zināšanas, kas ir gan tradicionāli latviskas, gan arī mūsdienīgākas. Pievakares ievirzes būs vairāk paredzētas visas ģimenes kopīgām nodarbībām, vecākiem kopā ar bērniem. Vakara programmā iepazīsim vietējos novada ļaudis, pasportosim un atskatīsimies uz saieta 30 gadiem Latvijā. Īpaša vieta programmā tiks ierādīta filmas par 3x3 pirmizrādei.

 

Saieta tēma ir KOKS. Koks kā izsenis populārs materiāls, koks kā vērtīgs augs pasaules ekosistēmā, dzimtas koks, valodu koks... Daudzās ievirzēs un pasākumos uzdosim jautājums par mūsu saknēm – kas mēs esam, no kurienes nākam, kurp dodamies? It sevišķi par latviešu valodu un latviskumu šodien, kā to kopt un nostiprināt? Kāda latviskā dzīvesziņa mums svarīga mūsdienās, kāda nepieciešama ikdienā? Protams,  arī roku ievirzēs kokam kā materiālam būs ierādīta goda vieta.

 

Sirsnīgi sveicinot, Kalnu 3x3 darba grupa – Nulles, Zvīguļu, Auziņu ģimenes, Ieva Treimane un Māris Ploriņš.

 

Ārzemju dalībniekus uz šo un 3x3 saietu Maltā, Latgalē, no 26. jūlija – 2. augustam, lūdzam līdz 1. maijam pieteikties pie Līgas Rupertes, e-pasts liga3x3@iserv.net, telefons (616)456-8023, mob. (616)360-6320. Dalības maksa ir $350  (320, - eiro) personai, nepārsniedzot $800.- (720 eiro) kodolģimenei.  Bērniem no 2  ̶  6 gadiem puscena, līdz diviem gadiem – par brīvu. 

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA