EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Vērtīgs izdevums, kas dokumentē trimdas latviešu darbību
127326
Kataloga atvēršanas sarīkojumā Okupācijas mūzejā. No kr.: Marika Zeimule (Kultūras ministrija), autors Zigurds Sviķis, Dainis Mjartāns (biedrība “Latgaļu sāta”)

Dainis Mjartāns    12.12.2022

 

 

Ar Amerikas latviešu apvienības (ALA) Kultūras fonda atbalstu klajā nācis “Ģenerāļa Kārļa Goppera fonda pamarku katalogs”. Šis ir jau otrais katalogs par trimdā iznākušajām pamarkām. 2018. gadā biedrība “Latgaļu sāta” izdeva A. Jūrdža fonda pamarku katalogu, kas iemantojis nedalītu kolekcionāru atzinību, to lasa un lieto vairāk nekā 10 valstu kolekcionāri un interesenti. Bet kas tad ir pamarkas, kuŗas nereti apzīmē arī par propagandas markām? Pamarkas parasti tiek veltītas dažādiem notikumiem, to vizuālai akcentēšanai, reklamēšanai. Tā kā pamarkas tiek izdotas propagandas nolūkos un izplatītas par ziedojumiem, tām nav noteikta nomināla un tās nevar izmantot pasta sūtījumu apmaksai. Jau kopš 1947. gada dažādas latviešu organizācijas sāka izdot pamarkas par latviešiem nozīmīgām tēmām. Visaktīvākais bija ģenerāļa Goppera fonds, kas laika posmā no 1961. līdz 2022. gadam izdevis 58 pamarkas, stāstot pasaulei par Latvijas nelikumīgo okupāciju, godinot ģenerāļa ieguldījumu skautu un gaidu kustības izveidē, pieminot Latvijas valsts ievērojamās atceres dienas, latviešu valodas un kultūras saglabāšanas nozīmīgumu. 

 

Kataloga ievadā autors Zigurds Sviķis norāda:” Esmu nodevis lasītāju vērtējumam savā ziņā unikālu izdevumu, kurā sakopota visa manā rīcībā esošā informācija par Goppera fonda izdotajām pamarkām, tirāžu, māksliniekiem un citiem faktiem. Katalogs iekļauj pamarku aprakstus, tirāžas, perforācijas, kā arī kopsavilkumu angļu valodā. Lūdzu, vērtējiet un iepazīstieties ar emigrācijā paveikto darbu, caur pamarkām stāstot par Latvijas nelikumīgo un vardarbīgo okupāciju.”

 

Skarbs ir bijis paša K.Goppera liktenis. Ģenerālis apbalvots ar Lāčplēša Kaŗa ordeņa II un III šķiru. 1921. gadā K.Goppers ievēlēts par Latvija skautu prezidentu. Šo amatu viņš pildīja līdz PSRS nodevīgajam iebrukumam Latvijā 1940. gadā. Tajā pašā gadā NKVD K. Gopperu arestē. Rīgas Centrālcietumā notikušā Baltijas kaŗa apgabala Kaŗa tribunāla īpašā sēdē K. Gopperam tika piespriests nāvessods. 1941. gada 25. martā 64 gadu vecumā viņš nošauts Stūra mājā Rīgā, Brīvības ielā 61, un pēc tam kopā ar citiem nošautajiem aprakts Ulbrokā masu kapā. 1944. gada maijā tika pārbedīts Rīgas Brāļu kapos. Urnu ar viņa sirdi, pēc piederīgo vēlēšanās, 7. maijā apglabāja Vidzemē, dzimtās vietas Trikātas kapos. Vācu okupācijas vara Rīgā neatļāva skautiem bērēs stāvēt godasardzē, bet nespēja aizkavēt 300–400 skautu vadītājus un skautus savu vadoni izvadīt no Māras baznīcas uz Brāļu kapiem. Viņa dzimtajās mājās “Maskatos” izveidota piemiņas istaba ar ģenerāļa personīgajām lietām. 1995. gada 28. aprīlī iesvētīts piemiņas akmens dzimtas kapos Trikātā.

 

Mūsdienās nav viegli iegūt materiālus par pamarkām, jo daudzi ārzemju tautieši-kolekcionāri ir jau aizgājuši Viņsaulē. Līdz ar viņiem arī zināšanas un fakti par pamarku izdošanu, tāpēc šis ir pēdējais laiks apkopot datus par šo interesanto laika posmu Latvijas vēsturē. Autors un izdevēji pateicas G. Spoģim, M. Brancim, kolekcionāriem P. Zariņam, N. Oļeiņikovam, R. Jonītim, A. Zandbergam, U. Nīgalam, J. Dimantam, Norai un Pēterim Antoniem, Goppera fonda valdes locekļiem U. Grīnbergam un U. Sīpolam, kā arī daudziem citiem, kuŗu informācija un padoms izmantots izdevuma tapšanā. 

 

A.Jūrdža un K. Goppera fondi ir divi lielākie fondi, kas darbojušies Vācijā un ASV, taču bija arī citi izdevēji, par kuŗu darbību Zigurdam Sviķim ir iecere veikt apkopojumu nākamajā izdevumā. “Esmu nolēmis, ka šo darbu turpināšu un mans mērķis ir apkopot un izdot pēc iespējas pilnīgāku ārzemēs izdoto latviešu pamarku katalogu. Tas tomēr ir ārzemēs dzīvojošo latviešu neatslābstošās cīņas un darba par Latvijas neatkarību apliecinājums.”

 

Interesenti var iegādāties “Generāļa Kārļa Goppera fonda pamarku katalogu” rakstot autoram uz talava48@inbox.lv, vai Z.Sviķis, Valka, Tālavas iela 48, LV-4701


 

Atpakaļ