EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Raimondam Staprānam - 95
118493

   02.11.2021

 

 

Gada 13. oktobrī ASV Rietumkrastā, saulainajā Sanfrancisko nozīmīgu dzīves jubileju svinēja gleznotājs un rakstnieks, liels Latvijas patriots Raimonds Staprāns. Nemitīgā radošā darbā pavadītie gadi savirknējušies cits aiz cita, veidojot skaitli 95. Tas nav maz, bet, zinot Meistara neatlaidību un izstrādāto darba ritmu, ir pārliecība par radošā darba turpinājumu.

 

Latvijas Nacionālajam mākslas mūzejam ilgstoši ir veidojusies lieliska sadarbība ar mākslinieku. Mēs atceramies vērienīgo izstādi 2006. gadā mūzeja Baltajā zālē vēl pirms rekonstrukcijas, kas deva iespēju iepazīt gleznotāja radošo meklējumu ceļu plašā sižetiskā un mākslinieciskā spektrā. 2016. gadā, kad vērām durvis atjaunotajam mūzejam,  kolēģe Elita Ansone veidoja ne­­lielu Staprāna darbu skati, kas tā arī tika nosaukta – “Piecas  gleznas”, kur meistara darbi iekļāvās ēkas jau pārveidotajās telpās. Toreiz nevienam neradās jau­tājums par nelielo darbu skaitu, jo tik pilnīgs un pārliecinošs bija autora dotais vēstījum​s mums par pasaules bezgalīgajiem un mūžīgajiem procesiem.

 

Raimonds Staprāns vienmēr ir uzsvēris, ka viņš ir Kalifornijas gleznotājs, kuŗš skata pasauli sev apkārt, vadoties no citādām gais­mēnu spēlēm un krāsu redzējuma,​ nekā to redzam citur.

 

Raimonda Staprāna glezniecība tiek apzīmēta ar jēdzienu abstraktais reālisms, liekot mums spēt noorientēties divās pretējās izpratnēs, kas abas kopā mākslas darbā veido tām piemītošo nedaudz maģisko skanējumu.


Meistar, šobrīd, kad Latvijas daba ir rudens lapu zelta piebirusi, sūtu Jums sveicienus no Latvijas, Rīgas un Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja, vēlot veselību, izturību šai ne vienkāršajā laikā un – lai top jaunas gleznas!

 

Dziļā cieņā Māra Lāce,

Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja direktore

 


 

Atpakaļ