EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
„Pasaule pastāvēs, kamēr cits citam palīdzēsim”
126243

   13.09.2022

 

 

Jau 28.  gadu šoruden, 9. septembrī,  Rīgā pulcējās kupls pulks sapostu bērnu kopā ar saviem vecākiem, lai svinētu labdarības svētkus. Tos sarīko  Amerikas latviešu apvienības (ALA) nozare  „Labdarība Latvijai”  sadarbībā ar savu  uzticamu sabiedroto – Latvijas Bērnu fondu, palīdzot tām Latvijas  ģimenēm, kuŗās aug vairāki  bērni, bērni ar īpašām vajadzībām un kuŗu atvases studē  augstskolās. Labdarības apjoms šogad jau pārsniedzis  četrus miljonus  dolāru, un šī iespaidīgā naudas summa nāk no Amerikas  latviešu ziedotājiem. Aizvadītajos septiņos gados nozari vadījusi  Kaija Petrovska, bet stipros pamatus ielicis  Ēriks Krūmiņš, „Drošo tiltu” ceļot 21 gada garumā. Svētku sarīkojums  šogad notika Rīgas Latviešu  biedrības jeb Māmuļas  greznajā Līgo zālē. 

 

K. Petrovska: „Man ir liels prieks te būt kopā ar jums, un esmu gandarīta, ka man ir dota tā iespēja pasniegt dāvanas un pabalstus jums, kas esat mērojuši ceļu uz šo skaisto sarīkojumu. Pabalsti un stipendijas, ko saņemat, ir Amerikas  latviešu labvēļu ziedojumi, un tos ierosina un administrē.   ALA - ASV latviešu organizācija, kuras mērķis ir uzturēt un vienot latviešu sabiedrību Amerikā, sniegt humāno palīdzību tām ģimenēm Latvijā, kas audzina jaunos latviešus, līdz ar to atbalstot demokrātiskas, tiesiskas  un drošas Latvijas nākotni. Organizācija apvieno ap  90 tūkstošiem  tautiešu visā Amerikā, ALAi  piederīgas ir vairāk nekā 160 latviešu organizācijas – biedrības, baznīcas un kultūras organizācijas, kopumā  -  ap 6000 biedru.

 

Jau kopš 1994. gada ALAs  nozare „Labdarība Latvijā” strādā savam galvenajam mērķim – latviešu tautas pilnvērtīgas dzīves  nodrošināšanai. Mēs gādājam regulārus divu gadu pabalstus  daudzbērnu ģimenēm, bērniem un studentiem  ‒ kā viņu izglītošanai, tā pilnvērtīgai dzīvei. Pasākums, kas sauca „Drošais tilts”, patiešām ir  drošs, pārbaudīts tilts starp ziedotājiem ASV  un ģimenēm Latvijā. Šogad saziedotā nauda palīdzēs 35 daudzbērnu ģimenēm, 12 bērniem ar īpašām vajadzībām un 25 augstskolu studentiem. Mūsu prieks un gandarījums ir vārdos neizsakāms. 

 

Šodien – kā ik gadu – vēlos pateikties Latvijas  Bērnu fondam par izcilo sadarbību daudzu gadu garumā!”

 

Dāvanā Bērnu fonda priekšsēdis  Andris Bērziņš  saņēma  grāmatu „ALA 50 līdz LV100” 

 

Pēc septiņu gadu rosīga darba nozarē Kaija Petrovska stafeti nodod  Diānai Kārkliņai . Kaija: „Mums ir noteikti termiņi, cik ilgi strādāt ALAs valdē – lai nāk  jaunas domas un jaunas „asinis” , lai darbus radoši un sekmīgi turpinātu.”

 

Diāna Kārkliņa: „Esmu pirmo reizi šajā  sarīkojumā, vēl  pirms ALAs gadskārtējā kongresā , kas notiks  oktobrī, kad mana kandidatūra tiks oficiāli apstiprināta.  Un esmu aizkustināta un lepna par Amerikas latviešu paveikto.  Šī ir brīnišķīga diena... Pašas ikdienas dzīve  neaizritēja latviešu sabiedrībā, bet ik gadu biju Gaŗezerā, biju Latviešu studiju centrā,  tagad dzīvoju Kalamazū, kur ir ļoti aktīva latviešu sabiedrība. Mana mamma Biruta Abuls visu savu mūžu bija rosīga latviešu sabiedriskā  darbiniece, esmu daudz no viņas mācījusies. Līdz šim esmu darbojusies Amerikas  latviešu organizāciju revīzijas komisijās – ALA un Latviešu Fondā. Tagad Kaija mani iepazīstina ar darbības virzieniem un cilvēkiem, ar kuŗiem  turpmākos gadus man  roku rokā būs jāstrādā. Domājam, ka laiks paplašināt mūsu darbības lauku – nauda, protams, ir ļoti svarīga, bet ne mazāk svarīgi ir arī piedāvāt  apgūt pasaules pieredzi, īpaši studentiem, iespējas papildināties. Tādā virzienā arī saskatu  savu nākamo darbošanos.”

 

Andris Bērziņš: „28 gadi ir patiešām  ievērojams laiks, kas mums kopā ar Vairu Vucāni un  Bērnu fonda darbiniekiem  aizritējis, strādājot  kopā ar ALAs nozari „Labdarība Latvijā”.  Bet galvenais – ikvienā šajā palīdzības ziedojumā un stipendijā klāt ir cilvēka dvēsele. Arī to, kuŗu šai pasaulē  vairs nav, bet kuŗi ir atstājuši testamentāros novēlējumus, lai mēs varētu turpināt atbalstīt latviešu bērnus. 

 

Pasaule  pastāvēs tikai tad, ja mēs cits citu atbalstīsim – un tas attiecas  tiklab uz atsevišķiem cilvēkiem, ģimenēm, kā arī valstīm. Četri miljoni ir ļoti iespaidīgs skaitlis! Šogad palīdzība naudas izteiksmē  ir šāda: bērniem ar īpašām vajadzībām 26 520 USD, daudzbērnu ģimenēm 151 200 USD, studentiem 52 500 USD.”

 

Īpaši  dzirkstoši aizritēja sarīkojuma pēdējā daļa, kad stipendijas saņemt tika aicināti  studenti. Viņi centās neatpalikt asprātībā no sarīkojuma vadītāja  Andra Bērziņa un labprāt stāstīja  par savām studijām  un nākotnes mērķiem. Jauni, gudri, inteliģenti jaunieši nāca ar rudzu ziedu pušķiem un sirsnīgām dāvaniņām  Kaijai, Diānai un Andrim – pateicības un gaišuma apstaroti. Ir vērts,  tiešām, ir vērts atbalstīt šos jaunos cilvēkus!  Interesanti, ka viņu intereses galvenokārt saistās ar  darbu tādās nozarēs kā medicīna, lauksaimniecība (mežsaimniecība un dārzkopība), sporta pedagoģija, būvniecība, elektroenerģētika. Īpaši prieks arī par nākamajiem  skolotājiem un diplomātiem.

 

Sarīkojumā piedalījās un rudens ziedu pušķi saņēma Ligita Kovtuna

 

 

 


 

Atpakaļ