EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Par topošo Pasaules latviešu mākslas centru
35864

   07.06.2013

Šovasar Rīgā atklātā  izstāde „Latviešu māksla trimdā” ir kārtējais solis  ārzemju latviešu mākslinieku darbu iekļaušanai Latvijas vispārējā kultūras apritē. Par to jau vairākus gadus gādā Ilinojas pavalstī (ASV) dibinātā bezpeļņas organizācija „Pasaules latviešu mākslas savienība” (PLMS), kuŗas mērķis ir savākt un nogādāt uz Latviju vairākus tūkstošus mākslas darbu, kas tapuši ārpus Latvijas pēc Otrā pasaules kaŗa, tādējādi  paglābjot tos no varbūtējas iznīcības un dodot iespēju ar trimdas mākslu iepazīties plašam cilvēku lokam. Latvijā mērķa sasniegšanai darbojas nodibinājums Pasaules latviešu mākslas centrs (PLMC), kuŗam šogad piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas ļauj ziedotājiem saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus.

Ar  Ripas ģimenes (ASV) dāsno ziedojumu esam spēruši soli uz priekšu, lai Cēsīs veidotu Pasaules latviešu mākslas centru. Kolekcijas pamatkrājumā ir 94 ārzemēs dzīvojošo mākslinieku darbi, kas Latvijas mūzejos bija redzami ceļojošās izstādes „Tēvu zemei Latvijai” ietvaros. Pēdējo divu gadu laikā kolllekcijai pievienojies ievērojams Austrālijā un ASV dzīvojošo latviešu mākslinieku darbu klāsts. Sadarbībā ar Cēsu pilsētas pašvaldību PLMC pagājušajā gadā nolēma, ka Arodskolas telpas Cēsu vecpilsētā ir vispiemērotākā vieta iecerētā centra izveidei. Papildu līdzekļi patlaban ir vajadzīgi, lai pabeigtu renovāciju pirmajā izstāžu telpā. Centrs Cēsīs kļūs par unikālu institūciju Latvijā un vērtīgu informācijas avotu visiem Latvijas māksliniekiem, mākslas vēsturniekiem, studentiem, ģimenēm ar bērniem, tūristiem no ārzemēm. Atklājot izstādi „Latviešu māksla trimdā”, Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) pārstāvības vadītājs Jānis Andersons  uzrunā uzsvēra, ka apsveicama un visnotaļ atbalstāma ir PLMC iecere Cēsīs izveidot Trimdas latviešu mākslas mūzeju.

Par jaunākajiem mākslas darbu ziedojumiem stāsta PLMS valdes priekšsēde Lelde Kalmīte (Čikāga): „ Esmu gandarīta, ka uz mūsu aicinājumu ziedot trimdas mākslinieku darbus atsaucas aizvien vairāk cilvēku. No Līgas Kilmanes esam saņēmuši 12 nozīmīgus mākslas darbus no viņas tēva kollekcijas. Darbu autori ir Fridrichs Milts, Margarita Kovaļevska, Jānis Gailis un citi pazīstami mākslinieki. Vija Vētra savukārt ziedojusi vairākas Dagmāras Igales gleznas. Paldies jāsaka arī Leldei Ore-Vinters par piecu savu darbu nodošanu kollekcijas veidošanai. Savukārt ceļā no Austrālijas uz Latviju ir Māŗa Raudziņa ziedotā bronzas skulptūra.”

PLMC šogad ir bijusi arī aktīva izstāžu rīkošanā. Februārī galerijā „Arte” Rīgā tika atklāta Vācijas latviešu mākslinieka Osvalda Rožkalna piemiņas izstāde. Vairāki darbi no PLMC kollekcijas iekļauti izstādē „Latviešu māksla trimdā”, kas „Ārsenāla” izstāžu zālē būs skatāma līdz 28. jūlijam. Trimdas latviešu mākslas darbus no PLMC kollekcijas paredzēts šogad izstādīt arī Cēsu mūzejā. PLMS vadītāja Lelde Kalmīte šovasar uzturēsies Latvijā un 9. jūlijā piedalīsies Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Latviešu māksla trimdā”.

Ja vēlaties iegūt papildinformāciju, kļūt par atbalstītāju vai ziedot mākslas darbus, apmeklējiet tīmekļa vietni www.latviandiasporaart.org/

Dainis Mjartāns,

Nodibinājums „Pasaules latviešu mākslas centrs”

Attēls: Ēka Cēsu vecpilsētā, kur paredzēts Pasaules latviešu mākslas centrs.


 

Atpakaļ