EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Latvijas tēls pasaulē - mēs radām to paši
88039
Foto: Edgars Korsaks-Mills

Sintija Melne    18.09.2018

 

 

Jau otro nedēļas nogali Latviešu centru Minsterē pārņēma latviešu jaunieši no dažādām Eiropas valstīm, kas pulcējās seminārnometnes Jauno līdeŗu skola Minsterē otrajā ciklā - Latvijas tēls pasaulē un viltus ziņas Latvijā.  Tas bija jaunu zināšanu un pieredzes ceļojums par svarīgām temām sniedza ne vien atbildes, bet arī uzdeva jautājumu pašiem sev - ko darīt, lai būtu labāk.

 

Lektori, kas iedvesmo un liek domāt.

Semināra programmas ietvaros jauniešiem bija iespēja tikties gan klātienē, gan iesaistīties tiešsaistes diskusijās ar tādiem pieredzējušiem viedokļu līderiem kā Inga Spriņģe, Jānis Kreilis, Zuze Krēsliņa - Sils, Aiva Rozenberga, Laura Ritenberga un Dārta Sila. Tāpat kā pirmajā seminārā, ciklā uz kopīgām sarunām bija ieradušies mūziķis Jöran Steinhauer un Latvijas Simtgades Jauniešu rīcības komitejas pārstāvis Edgars Korsaks-Mills, kā arī semināra vadītājas Rasa Jansone un Rozīte Katrīna Spīča.

 

Viltus ziņas. Ko ar tām iesākt?

Piektdienas vakarā pēc pilsētas iepazīšanas un ievadreferāta par viltusziņām uz sarunu tiešsaistē pievienojās Pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica izveidotāja, žurnāliste Inga Spriņģe. Skaidrojot viltusziņu parādību digitālajā vidē, viņa uzsvēra, ka tās izlasāmas galvenokārt sociālajos tīklos. Tās veidotas, izceļot ziņas, kuŗas raisa visvairāk emociju – visbiežāk tās ir negātīvas ziņas, kas izraisa satraukumu, bailes, skumjas.  I. Spriņge  mūs iedrošināja, sakot, ka ikviena spēkos ir iesaistīties viltusziņu izskaušanā: “Rakstiet komentāros saviem draugiem, ka ziņu avots ir neuzticams, ziņojiet atbildīgajām institūcijām.” Pētnieciskā žurnāliste jauniešiem ieteica arī pašiem būt uzmanīgiem  informācijas izvēlē: “Izvēlieties savas smadzenes barot ar kvalitātīvu informāciju. Gluži tāpat kā, ieejot veikalā un izvēloties krējumu nevis krējuma izstrādājumu. Un vēl – pirms dalieties ar kādu ziņu, paskatieties, kas ir informācijas avots un, vai tas ir uzticams.“

 

Latvijas tēls pasaulē

Semināra otrās dienas diskusijas bija par Latvijas tēla veidošanu pasaulē. Nometnes dalībniekus iedvesmoja Latvijas Institūta vadītāja Aiva Rozenberga, Latviešu centra Minsterē pārstāve, trimdas latviete Zuze Krēsliņa-Sils, eksperte valodas jautājumos Laura Ritenberga un enerģiskais Latvijas Simtgades sarīkojumu eksperts Edgars Korsaks - Mills. Visu referentu vēstījumu vienoja spēcīga un vienprātīga pārliecība, ka par Latvijas tēlu pasaulē esam atbildīgi mēs paši un katrs no mums to var radīt un veidot vislabākajā iespējamajā veidā. Par īpaši iedvesmojošu semināra dalībnieki atzina Z. Krēsliņas-Sils stāstījumu, kas mudinājis iet un sākt darīt nevis rīt, bet jau šodien. Zuze ikvienā iekustināja vēlmi būt saviem sapņu īstenotājiem : “No nekā var uztaisīt ļoti daudz. Ar dzirksti acīs vien var panākt neiespējamo.”

 

Pasaules pieredze bagātina un dara mūs labākus

Semināra uz sarunu pievienojās Jānis Kreilis, daloties ar savu pieredzi ārpus Latvijas un stāstot, kā to veiksmīgi un sev tīkamā veidā liek lietā, atgriezies Latvijā. Atskatoties uz piedzīvoto laiku Amerikas Savienotajās valstīs, viņš atzīst, ka pieredzētais palīdzējis augt gan profesionāli, gan arī būtiski izmainījis personību: “Iecietība, pieklājība, jaukums. Būt mierīgam, bez dusmām – to mēs iemācāmies no pasaules cilvēkiem. Paldies, lūdzu, uzredzēšanos! – tie ir tādi mazi pilieni. Bet mēs kļūstam labāki.” J. Kreilis arī jauniešus aicināja tvert pasaules elpu, braucot mācīties, studēt, bet tad atgriezties Latvijā ar jaunu, svaigu skatu un plašāku redzesloku. Viņaprāt viena no nozīmīgākajām vērtībām ir apkārtējie: “Vislabākais šajā pasaulē ir „forši” cilvēki. Mēs cits citam  kādā brīdī varam būt noderīgi, palīdzēt. Tāpēc – sāciet jau  šodien‒ ejiet, iepazīstieties pa labi, pa kreisi un veidojiet paši savu paziņu loku!”

 

21. gadsimta latviešu jaunietis pasaulē

Ar šādu semināra temu no 14. līdz 16. septembrim noslēgusies  trīs ciklu gaŗā Jauno līdeŗu skola Minsterē 2018. Tāpat kā iepriekš, arī šis seminārs pulcēja vairāk nekā 35 latviešu jauniešus no Anglijas, Skotijas, Vācijas, Nīderlandes, Dānijas, Italijas, Luksemburgas. Trīs dienu gaŗumā viņi guva jaunas zināšanas par svarīgām temām, stiprināja latvietību diskusijās un dančos, dalījās savā pasaules pieredzē. Uzziņai.

 

Jauno līderu skola Minsterē – iespēja Eiropas latviešu jauniešiem satikties. 

 

Latviešu kopība Vācijā sadarbībā ar Latviešu centru Minsterē un Tradicionālās kultūras biedrību „Mantojums” ar Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu rīko seminārnometņu ciklu „Jauno līdeŗu skola Minsterē”. Semināri norisinās Latviešu centrā Minsterē trīs nedēļas nogales septembŗa sākumā. Par latvietības nozīmi, Latvijas tēlu, viltusziņām un prasmi būt līderiem runā latviešu jaunieši no dažādām Eiropas valstīm: Latvijas, Vācijas, Šveices, Nīderlandes, Luksemburgas, Dānijas, Anglijas, Skotijas, Austrijas un Īslandes. Nometni financē Latvijas valsts programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” ietvaros. 

 

Lielais ārzemju latviešu skaits ir pamats pievērst uzmanību tam, lai latviešu jaunieši neaizmirstu savu piederību Latvijai un savu dzimteni saistītu ar pozitīvām asociācijām. Galvenā aktīvitāte, kas tiek lietota šī mērķa sasniegšanai, ir diasporas skoliņu rīkošana – katru nedēļu vai katru otro nedēļu latviešu bērniem ārzemēs ir iespējas satikties, mācīties latviešu valodu un draudzēties ar citiem latviešu bērniem. Taču skoliņas ir paredzētas bērniem, nevis jauniešiem. Jauno līderu skolas dalībnieki ir jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem, kas ir par vecu, lai darbotos latviešu nedēļas nogales skoliņās,  tomēr ir motivēti piedalīties diasporas aktīvitātēs, jo nav aizmirsuši savu latvietību un ir gatavi darboties diasporas saiknes ar Latviju uzturēšanas labā. 

 

Latviešu kopības Vācijā darbībā vienmēr svarīga bijusi jauniešu auditorija no visām diasporas mītnes zemēm, tāpēc seminārnometnes (piektdienas vakars, pilna sestdiena, svētdienas priekšpusdiena) paredzētas jauniešiem no Eiropas valstīm un Latvijas. Projekta kopējais mērķis - veidot iesaistītos jauniešus par līdeŗiem, kuŗi gūto pieredzi var izmantot tālākajā darbā savā kopienā. Katru nedēļu tiek apskatīta cita tema: Pirmajā nedēļā „Es esmu Latvian” –dzīve starp divām identitātēm, latvietība ārzemēs un Latvijā, latvietība pasaulē. Otrās nedēļas tema ir Latvijas tēls pasaulē, viltusziņas, pasaules skats uz Latviju. Trešās nedēļas tema  ‒ "Ko mēs vēlamies?" jeb mūsu pašu iespējas, kā ietekmēt problēmas, kuras saskatām diasporā, mūsu iespējas rīkoties, prasme un drosme uzņemties atbildību un būt līderim. Temas izvēlētas, pamatojoties uz pieņēmumu, ka tikai pašai mērķauditorijai patiešām svarīgu jautājumu izskatīšana var atstāt ietekmi uz viņu personības veidošanos. 

 

Projektā tiek iesaistīti referenti no dažādām nozarēm: LR1 raidījuma „21. gadsimta latvietis” vadītājs Ansis Bogustovs, Latvijas Simtgades biroja Diasporas projektu koordinators un Latvijas karoga ceļa projekta vadītājs Edgars Korsaks-Mills, vācu mūziķis, kuŗš dzīvo Latvijā Jöran Steinhauer, Latviešu centra Minsterē kultūras administrātore Dārta Sila, emocionālās inteliģences treneris Zuarguss Zarmass, ārlietu Ministrijas pārstāve Vita Timmermane-Moora un daudzi citi.

 

Nometnes organizatora kontaktpersona, projekta vadītāja Rasa Jansone, tel. +371 26332787, e-pasts jansone.rasa@gmail.com

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA