EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Latvijas Autoru apvienībai – 20 gadi!
46502
Daļa AKKA/LAA darbinieku Autortiesību bezgalības balvas pasniegšanas ceremonijā // Foto: Aivars Liepiņš

Lāsma Ģibiete, AKKA/LAA sabiedrisko attiecību speciāliste    15.07.2014

 

 

Latvijas autoru biedrībai AKKA/LAA šis gads ir īpašs, jo biedrība pastāv un sekmīgi darbojas jau 20 gadu! Tās pamatuzdevums kopš dibināšanas brīža līdz šai dienai palicis nemainīgs – kollektīvi administrēt autoru mantiskās tiesības uz viņu darbiem dažādos izmantojuma veidos: uz darbu publicēšanu, publisko izpildījumu, reproducēšanu, raidīšanu un retranslēšanu, publiskošanu tīmeklī. 2014. gadā biedrībai ir uzticēts pārstāvēt vairāk nekā 4900 Latvijas un 4 miljonus ārvalstu mūzikālo, literāro, drāmatisko, vizuālo un audiovizuālo darbu tiesību īpašniekus.

 

 Aicināta atskatīties uz AKKA/LAA darbību 20 gadu laikā, tās izpilddirektore Inese Paklone pastāstīja: „Iesākumā, beidzoties 1993. gadam, strādāju viena astoņu kvadrātmetru istabā, ko Rakstnieku savienība atļāva izmantot bez maksas. Biju parakstījusi pirmos līgumus ar dzejniekiem, prozistiem, drāmatiķiem, bija pieteicies pirmais komponists – Imants Kalniņš, biju autoriem savākusi atlīdzību no teātŗiem. 1994. gada janvārī Anita Sosnovska – viņu satiku seminārā par autortiesībām grāmatniecībā – piekrita mani aizstāt vienu mēnesi, lai es februārī varētu aizbraukt uz tulkotāju namu Amsterdamā; tikko pieņemtā grāmatvede Baiba Lapiņa man izmaksāja algu par iepriekšējā gadā nostrādātajiem trīs mēnešiem, autoriem – manis iekasēto atlīdzību. 2014. gadā nu jau mūsu pašu ēkā kopā ar citiem 30 darbiniekiem mūsu starptautiskajā organizācijā, kas patlaban pārstāv vairāk nekā 4900 Latvijas autoru un miljonus pasaules autoru, vēl arvien strādājam kopā ar Anitu; Baiba kļuva par nestrādājošu seniori; es atvaļinājumu nodzīvoju Ventspils rakstnieku un tulkotāju mājā un uzrakstīju, nevis iztulkoju savu pirmo grāmatiņu. Divdesmitais gads ļoti līdzinās pirmajam, tikai kļuvis visādi stiprāks ar labiem kollēgām un sarežģītākiem veikumiem. To novēlu mums visiem arī nākamgad – lai autori savos jaunrades procesa pavedienos un mūsu labi nostādītās un ilgtspējīgās organizācijas darbinieki savu darbu pavedienos var iesiet rezultātu mezgliņus un mezglus, lai gads atgādina seno peruāņu kipu – krāsainas aukliņas ar dažādas formas un izvietojuma mezgliem, kas apzīmē padarīto.”

 

Šo 20 darbības gadu laikā AKKA/LAA Latvijas autoriem par viņu darbu izmantojumu izmaksājusi ievērojamu naudas summu – 14 725 746 latu, savukārt blakustiesību organizācijām mūsu valstī – 1 8 37 251 latu. Ārvalstu autoru organizācijām biedrība pārskaitījusi 8 412 075 latus un citu tiesību īpašniekiem ārvalstīs – 855 407 latus. 68% jeb 26,8 miljonus latu no atlīdzības esam izmaksājuši pārstāvētajiem tiesību īpašniekiem. 

 

Autoratlīdzība, kuŗu līdz šim nav bijis iespējams izmaksāt tiesību īpašniekiem neiesniegto programmu vai nereģistrēto darbu dēļ, ir 11% jeb 4 338 504 latu. Pēc pabeigtajiem tiesas procesiem vairāki lielie lietotāji (piemēram, televīzijas) ir iesnieguši izmantoto darbu programmas, pēc kuŗām tiek dalīta atlīdzība par iepriekšējiem gadiem. Tā pakāpeniski tiks sadalīta un izmaksāta.

 

Faktiskie izdevumi par komūnālajiem maksājumiem, darbinieku atalgojumu, juridiskajiem un informācijas technoloģiju pakalpojumiem un citiem izdevumiem AKKA/LAA darbības nodrošināšanai, ieskaitot nodokļus, bijuši 20%. 

 

Viens procents  savāktās autoratlīdzības bijuši AKKA/LAA Kultūras un izglītības (KI) fonda līdzekļi, kuŗus veido atskaitījumi par ārvalstu tiesību īpašnieku darbu administrēšanu Latvijā. No KI fonda – ārvalstu autoru naudas – tiek samaksātas Autoru dienas un Autoru akadēmiju informātīvās un izglītojošās, autortiesībām veltītās nodarbības un semināri, Autortiesību bezgalības balvas un Autora balvas un to norises.

 

AKKA/LAA sekmīgo darbību ir pamanījuši un novērtējuši arī kollēgas ārzemēs. Pēc Pasaules bankas un Starptautiskās Autoru un komponistu biedrību konfederācijas CISAC datiem par 2012. gadu, Latvijā iekasētā autoratlīdzība bijusi 2,7 eiro uz vienu iedzīvotāju. Latvija un Igaunija ir 30. vietā starp 35 valstīm, kuŗu iekasētā autoratlīdzība 2012. gadā pārsniedza pasaulē vidēji 1,79 eiro uz vienu iedzīvotāju. Lietuvas starp šīm valstīm nav.

 

Biedrībai un tās pārstāvēto autoru darbībai nākotnē AKKA/LAA prezidents – padomes priekšsēdis Valdis Muktupāvels novēlējis: „Domājot par tuvāku un tālāku nākotni, patiešām gribētos, lai ikviens autors jūtas brīvs un pieprasīts un lai sajūt AKKA/LAA kā savu biedrību. Tāpat novēlu, lai ikvienam autordarba lietotājam tas būtu pašsaprotami un viegli – godīgi atlīdzināt autoriem!” 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA