EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Konkurss Gunāra Astras piemiņai
37414

   19.08.2013

Daugavas Vanagu organizācija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo archīvu, Latvijas Okupācijas muzeju, Pasaules brīvo latviešu apvienību un Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā izsludina pētniecisko darbu konkursa ATKĀRTOJUMU.

Nu jau ir trešais gads, kopš konkursos jaunatne pievēršas Gunāra Astras dzīvesstāstam un viņa Pēdējā vārda vērtībai, kas kļuva par demokratiskās opozicijas manifestu, paužot to cilvēku izjūtas, kuŗi nespēja samierināties ar padomju režīmu.

Šogad konkursa prasības bija augstas un līdz ar to dalībnieku skaits neliels. Tomēr Artūra Gruguļa (Limbažu 3. vidusskola), Jēkaba Silanža (Rēzeknes Valsts poļu ģimnazija) un Zanes Kažus (Daugavpils universitāte) pētījuma darbi pārsniedza vidusmēra līmeni.

Zanes Kažus pētījuma darba „Gunāra Astras „Pēdējais vārdss” ietekme uz Trešo atmodu Latvijā” ir publicēts laikraksta Latvija Amerikā slejās, bet Artūra Gruguļa un Kristera Zīversa (Valmieras Valsts ģimnazija) darbu fragmenti nosūtīti vairākiem laikrakstiem.

Viņi un pārējie dalībnieki ir devuši drošu pamatu, lai š. g. 14. un 15. decembrī godinātu brīvības cīnītājus.

Taču LNA vēsturniekiem (sagatavos otru virtuālo dokumentu izstādi) un jaunatnei vēl krietni jāpiestrādā, lai īstenotu konkursa mērķi:

● sakopot un izdot rakstu krājumu, kas atspoguļotu latviešu tautas un Latvijas valsts idejai lojālu cittautiešu gājumu pretim Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanai. Tāpēc notiks konkursa atkārtojums ar jauniem termiņiem;

● darba pieteikuma anketas iesūtāmas līdz š. g. 15. septembrim;

● pētījuma darbi iesūtāmi līdz š. g. 15. novembrim. Plašāka informācija mājaslapā www.pedejaisvards.lv

Nepieciešams darbs, jo latviešu sabiedrības neziņa vai vienaldzība pret šo tematu veicina Rubika un Kabanova uzdrīkstēšanos paust savus melīgos uzskatus. Ieteicams lasīt Gunāra Rodes, tā sauktā mazā Gunāra, dzīves stāstījumu „Zaļais partizāns un valsts nodevējs” laikrakstā Latvija 1978. gada 19./26. augusta un 2. septembŗa numurā. Sk. tīmekļa lapu www.periodika.lv

Vēlama arī ārvalstīs dzīvojošās latviešu jaunatnes piedalīšanās konkursā. Tā būtu solidāritāte, kāda bija izveidojusies trimdas un okupētas Latvijas nebrīves 45 gados.

Imants Balodis,

Gunāra Astras piemiņas projekta vadītājs 

Atpakaļ