EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Jaunā paaudze vadīs Trīsreiztrīs Priekuļos
49168
Ieva Ploriņa un Eduards Krūmiņš, Priekuļu 3x3 saieta vadītāji

Ieva Ploriņa un Eduards Krūmiņš    04.11.2014

 

Vai Tu jau esi domājis, ko Tu, Tava ģimene un draugi darīs 2015. gada jūlijā? Mēs piedāvājam no 19. līdz 26. jūlijam piedalīties Pasaules latviešu ģimeņu saietā 3x3 Priekuļos, lai būtu kopā ar sirdsmīļiem cilvēkiem un stiprinātu savu latviskuma apziņu.

 

Mēs esam Ieva un Eduards  - jaunieši 23 gados, kuŗu dzīves pieredzes kopā veido teju pusmūža vecuma pieredzes bagātu cilvēku. Ieva ir programmas “Iespējama misija” skolotāja un nu jau otro gadu strādā Rīgas Doma koŗa skolā par latviešu valodas un literātūras skolotāju. Eduards savā ikdienas dzīvē strādā par šoferi un projektu vadītāju dizaina un poligrafijas firmā, šobrīd ir sācis izmēģināt spēkus mazā privātā un radošā biznesā. 

 

Eduardam latviskums jau ielikts šūpulī un vienmēr uzskatīts par pašsaprotamu. Ieva savas identitātes nostiprināšanā devusies jau agrā bērnībā, cīnoties ar pārdzīvojumiem, ka uzvārds ir pārāk “krievisks” un ka tētis dzimis un pirmos septiņus dzīves gadus pavadījis Sibirijā. Kopīgās skolas gaitas no vidusskolas līdz pat augstskolai palīdzējušas latviskumu izzināt kopā. Abi esam ieguvuši bakalaura gradu Latvijas Kultūras akadēmijā, studējot speciālitātē “Tradicionālā kultūra un latviešu folklora”, – studiju gadi abiem likuši pašsaprotamo latvietību ietērpt vārdos un darbos

 

Ar 3x3 pieredzi no mums abiem bagātākais ir Eduards, viņš  3x3 kustībā ir jau kopš  dzimšanas. Ilgus gadus  braucis līdzi vecākiem uz 3x3 saietiem, taču laika gaitā kļuvis arī par 3x3 darbaspēku – vairākkārt asistējis tētim Jānim Atim Krūmiņam Vilku mācībā, pēcāk arī pats vadījis Teātŗa un sporta ievirzi, kā arī piecas reizes veicis daždažādus  amatus saieta organizācijas darba grupā. Ieva 3x3 atklājusi pirms septiņiem gadiem, un par to jāpateicas tieši Eduardam un visai plašajai Krūmiņu dzimtai. Arī Ieva no dalībnieces  izaugusi par 3x3 darbaspēku,  divreiz vadījusi ievirzes – ½ x ½ un Jauniešu klubu, kā arī trīs reizes strādājusi darba grupā. Nu mums pirmo reizi uzticēts vadīt 3x3 saietu.

 

Mums 3x3 ir svarīgs tāpēc, ka šeit lielā, piesātinātā devā var smelties iedvesmu bērnu patriotiskajai audzināšanai. Mums pašiem savu bērnu vēl nav, taču mūsu dzimtajās ģimenēs ienāk mazi jauni cilvēciņi, kuŗu audzināšanā arī mums katram dodama sava ārtava. Turklāt patriotiskā audzināšana ir būtisks faktors mūsu profesionālajā dzīvē – Ieva skolā vada folkloras pulciņu un audzina klasi, mācot mīlēt sevi, savas dzimtās mājas un savu tautu, savukārt Eduards patriotiskumu nes tālāk tautā, dziedot folkloras kopā “Vilkači”.

 

Latvijā ikgadēji norisinās divi 3x3 saieti. Pirmais notiks no 28. jūnija līdz 5. jūlijam Viļānos.  Otrā 3x3 saieta mājvieta, ko izraudzījāmies par trīsreiztrīsnieku kopā būšanas vietu gan piemērotās infrastruktūras un skaistās dabas, gan atsaucīgo un ieinteresēto priekuliešu dēļ,  būs Priekuļi. Priekuļi atrodas pāris kilometru attālumā no Cēsīm, taču saieta laikā baudīsim tieši Priekuļu vidi, kultūru un piedāvātās bagātības. Territoriālo reformu rezultātā 2009. gadā Priekuļi ir kļuvuši par novada centru, ietveŗot sevī  Priekuļu, Liepas, Mārsnēnu un Veselavas pagastu. Priekuļu novada vārdu Latvijā un pasaulē nes Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (t.s. selekcijas stacija), kas ir vecākā šāda tipa iestāde Latvijā. Savu ārtavu novada populārizēšanā devis arī Priekuļu technikums, kas darbību  uzsācis vairāk nekā pirms 100 gadiem. Kampu – Ģūģeru senkapi šo novadu dara īpaši pievilcīgu folkloras un vēstures pētniekiem, – šajā senajā latgaļu kapulaukā, iespējams, rodams mūsu sarkanbaltsarkanā karoga šūpulis. 

 

Par saieta temu esam izvēlējušies visiem tik mīļo vārdu “mājas”. Mājas ir vieta, kuŗā jaunais cilvēks piedzimst, izaug, kā arī vieta, no kuŗas aizejam un kuŗā mēdzam arī atgriezties. Mājas ir mūsu novads un dzimtene. Ne velti māju izjūta pavada cilvēku no dzimšanas līdz pat aiziešanai “mūža mājās”. Priekuļu 3x3 saieta laikā centīsimies izprast, ko mums katram nozīmē šis it kā visiem saprotamais,  tomēr tik neaptveŗamais vārds “mājas”. 

 

Dienas darbus aizvadīsim Priekuļu vidusskolas mājīgajās telpās. Nakšņošana paredzēta Priekuļu technikuma dienesta viesnīcā. Nepieciešamības reizē būs iespēja apmesties viesnīcā “Tigra” vai kādā attālākā viesu namā.

 

Darbošanās saietā notiks trijos cēlienos – rīta, pēcpusdienas un pievakares ievirzēs. Ievirzes vadīs paši trīsreiztrīsnieki, Latvijā un pasaulē pazīstami lektori un arī sava amata meistari no Priekuļu novada. Savas piederības apziņu stiprināt varēs vairāk nekā 45 ievirzēs,  piemēram, Folklorā, Vilku mācībā, Latviskajā virtuvē, Polītikā, Rotkalšanā, vairākās deju un kustību ievirzēs, Pļavas mācībā un daudzās citās; vakaros – latviskajos dančos, tiekoties ar interesantiem cilvēkiem, un “nīkšanā” ar skaistajām latviešu dziesmām.

 

Priekuļu novada ģerbonī attēlotā saule ar ciparnīcu ietveŗ sevī  domu par izaugsmi un katra mirkļa izdzīvošanu. Ar lielu pārliecību gribam teikt, ka šajā prieka pilnajā nedēļā mums būs iespēja ierakstīt jaunas, nozīmīgas lappuses lielajā Laika grāmatā visiem kopā – Latvijas un ārzemju latviešiem. Darīsim to ar prieku, un būsim latvieši ar prieku!

 

Ārzemju dalībniekus kā uz šo,  tā Viļānu 3x3, kas notiks no 28. jūnija līdz 5. ūlijam, lūdzam pieteikties līdz 1. maijam pie Arnolda Ruperta, e-pasts liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA, tālr. (616)456-8023.  Dalības maksa ir US$350,- (277 EUR) personai (bērniem līdz 7 gadiem puscena)), bet nepārsniedzot $800, - (592 EUR) kodolģimenei.

 

Uz tikšanos priekpilnajā nedēļā Priekuļos!


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA