EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Iedvesmojoša grāmata latviešiem
102329

   02.10.2018

 

 

Iepazīstoties ar grāmatu “At­­griešanās mājās. Erna Bērziņa, Dzelme Ķikure. Zīmējumi un teksti,” es jutu, ka savā vietā tie­šām ir atgriezusies personība, kas tik piederīga latviešu kultū­rai, ar kuŗu man, un es domāju daudziem, tā ir pirmā tikšanās.

 

Grāmata ir koncentrēts talan­tīgas sievietes un visu viņas ra­­došo jomu ieskicējums, kas ro­­sina uzzināt kaut ko vairāk.

 

Uzmetumi, zīmējumi un gra­fikas – nevainojamas un emocio­nālas – neizbrīna ar savu profe­sionālismu, jo iegūta laba izglī­tība, tomēr brīnums ir spējā sa­­glabāt kvalitātes daudzu gadu gaŗumā pilnīgi neradošos un nospiedošos apstākļos.

 

Grāmatā ievietotie dzejoļi pa­­pildina šo ainu, rādot dziļu un radošu cilvēku, kas izpaužas visos viņam iespējamos veidos un ikdienišķās dzīves starplaikos. Erna Ķikure jebkurā situā­cijā saskata būtisko – gan perso­nības saglabāšanu uz “sveša ceļa”, gan laika plūsmu un “pa pusei nodzīvotas dienas”. Pati viņa pa­­liek gaiša, sapņaina un smaidoša, tas arī redzams fotografijās.

 

Erna spēj izlemt savu likteni, aizejot no despota vīra. Tomēr viņa nevar atgriezties Mājās, kas ir lielākā mīlestība. Dzimtenei veltīti skaisti dzejoļi – sapņi.

 

Mani aizkustina tik dziļš lat­viskums un inteliģence vienu­viet, arī tas, ka Erna ir spējusi savām meitām atstāt saikni ar Latviju, kas atvedušas mājās viņas sirdsdarbus.

 

Paldies par grāmatu! Iedves­mojoša grāmata latviešiem.


Inta Celmiņa, gleznotāja 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA