EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Deviņi no Pertas Latvijā
36838

   23.07.2013

Dziesmu svētki bija gandrīz sasnieguši kulmināciju, kad 5.jūlija pēcpusdienā Talsu novada mūzejā atklāja Pertas latviešu mākslinieku izstādi no Austrālijas „Jauns vienādojums. 8+1”.

 Tā bija šī projekta kulminācija: jau kādus trīs gadus tēlnieks Māris Raudziņš centās projektu īstenot, un, tagad tam varēja pielikt punktu.

Izstādes nosaukumam neesot kāda īpaša nozīme – tā izklausoties interesantāk, kaut gan izskaidrojumu var atrast. Starp deviņiem māksliniekiem tikai viens – Arvīds Sodums ir dzimis Latvijā, pārējie saules gaismu ieraudzījuši citviet: vai nu Vācijas bēgļu nometnēs, vai Austrālijā. Pieci no viņiem bija ieradušies uz izstādes atklāšanu – pats izstādes iniciātors Māris Raudziņš, Pēteris Ciemītis, Selga Ešots, Gabriela (Gabrielle) Mazaļevska un Jānis Nedēļa, kuŗa darbu izstāde Ephemera līdz 3. augustam skatāma arī Rīgas galerijā „Bastejs”.

Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja „Arsenālā” sarīkotā lielā skate „Latviešu māksla trimdā”, no 116 izstādes dalībniekiem Austrāliju pārstāv 15 autori, un no tiem trīs ir no Pertas, - Arvīds Sodums, Pēteris Ciemītis un Jānis Nedēļa. Tātad pārējie seši autori Latvijas mākslas cienītājiem ir gluži sveši.
Viena no viņiem Selga Ešots darbojas daudzās jomās, piemēram, viņas objekts bija aplūkojams šī gada Pertas rudens (šajā zemeslodes daļā patlaban ir ziema, nevis vasara) upes festivālā „Mākslinieki uz pastaigu takas” (Artists on the Walkpath). Uz Latviju māksliniece atvedusi krāsu ofortus, kuŗos pacietā formā fiksēti Spānijas ceļojuma iespaidi un augu un zivs motīvi, kas vietām pāraug abstraktos veidojumos.

Arī Gabriela Mazaļevska ir plaša profila māksliniece, kas nodarbojas pat ar pirotechniku. Talsos skatāmi viņas gleznojumi uz papīra, kuŗos maigas krāsas kārtotas plašos ritmos un liela vieta ierādīta gaismai, gaismas kustībai.

Lolita Skye-Larka uz Latviju atvedusi akvareļus. Tajos attēloti jūrmalas liedaga vai upes gultnes tuvplāni ar daudzām izkaisītām lietām vai priekšmetiem un plašas Austrālijas ainavas. Ir arī daži viegli kolorēti mežu un koku zīmējumi.

Gan glezno, gan ar tēlniecību nodarbojas Lens Žuks. Liekas, viņš veŗas pasaulē ar ironisku skatienu un smīn par cilvēkiem, ja tie ir gleznās attēloti. Ainavās spilgtās krāsas tiek kārtotas ritmiskos laukumos, radot sakāpinātu jūtu uzbangojumu.

Pati jaunākā izstādes dalībniece ir Maija Medene. Viņa strādā fotografijā, serijās stāstot par sievietes jūtu pasauli, – aistētiski skaista vide, izmeklētas detaļas, izsmalcināts gaismas lietojums, it kā nejauši tuvplāni, kas vieni ne vienmēr ir iedarbīgi. Stāsts atklājas tikai tad, ja redz visu seriju kopumā.

Savukārt visvecākais izstādes dalībnieks ir Arvīds Sodums (dzimis 1919.gadā). 1950.-1960.gados viņš dzīvojis un strādājis Dienvidafrikā, Keiptaunā. Tur tapuši neskaitāmi tušas zīmējumi un gleznas, kuŗās iemūžināti vietējo cilšu afrikāņi. Daļa no tiem eksponēti Talsos.

Viens no Latvijā pazīstamākiem Pertas māksliniekiem ir Jānis Nedēļa, izteikts laikmetīgās mākslas pārstāvis. Talsos viņš izstāda jauktā technikā darinātus darbus, kuŗos chaoss mijas ar kustību, sarežģītiem ritmiem, gaišākiem un tumšākiem laukumiem.

Izstādes iniciātors un kurātors Māris Raudziņš ir tēlnieks. Starp citu, viņa tēvs bija viens no basketbolistiem, par ko stāstīts lieliskajā filmā „Sapņu komanda”. Mākslinieks uz Latviju atvedis divas skulptūras un pasteļzīmējumus. Tēlniecības darbi uzrāda autora lieliskus dotumus tēlniecisko masu kārtošanā, krāsu un faktūru lietojumā. Arī zīmējumi pastelī ataino kādu tēlniecības formu kustību.

Izstādes centrs ir izcilie Pēteŗa Ciemīša portretzīmējumi tušā. Uz melna fona izdalās vecu vīru gaišās sejas. Tajās steidzīgas līnijas, te retāk vai biezāk guldamās blakus cita citai, te mezdamas lokus, te it kā tīši traukdamās nezināmā virzienā, izzīmē acis un lūpas, kas atklāj ļoti sarežģīto domu un jūtu pasauli. Pēteris Ciemītis šajā laukā ir liels meistars.

Izstādei sagatavots arī katalogs. Diemžēl tā pret teksta latviešu valodu var rasties iebildumi – rakstīto var pārprast vai pat nesaprast. Rodas iespaids, ka angļu tekstus latviešu valodā pārlikt palīdzējis Google tulkotājs.

Izstāde pēc Talsiem ceļos uz Madonu – diemžēl citu novadu mūzeji nebija atsaukušies, bet pēc tam darbi tiks uzdāvināti Latvijas mūzejiem.

Māris Brancis

Foto: Izstādes atklāšana. No kreisās: Māris Raudziņš, Talsu novada mūzeja galvenā speciāliste gleznotāja Guna Millersone, Selga Ešots, Gabriela Mazaļevska un Pēteris Ciemītis


 

Atpakaļ