EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
"Augstu lidojumu!" Daugavas Vanagu organizācijai- 70
63223

Ligita Kovtuna    12.01.2016

 

 „Augstu lidojumu!” – Daugavas Vanagiem un Vanadzēm nozīmīgajā jubilejā vēlēja LR Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece, kuŗa līdz ar Latvijas valsts augstākajām amatpersonām bija ieradusies uz svinībām 28. decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā. Viņa pateicās Daugavas Vanagiem par visu, ko organizācija darījusi valsts un tautas labā. “Šoreiz runāšu par trīs svarīgām lietām. No sirds paldies par to, ka esat iznesuši cauri Latvijas neatkarības ideju gan okupācijas gados, gan trimdā. Otrs paldies, ka esat spējuši skaidrot ļoti sarežģīto valsts vēsturi ar visām tās smagajām lappusēm, sarežģījumiem, to esat darījuši godam. Ir svarīgi par valsts vēsturi runāt ne tikai ārzemēs, bet arī tepat. Trešais paldies, ka jūs esat lieliski, nesavtīgi cilvēki, kas spējuši iestāties par sabiedrībai nozīmīgām lietām – atbalstījuši Okupācijas muzeju, uzturējuši un veidojuši Lestenes kapus, snieguši palīdzību ģimenēm un bērniem, kas nonākuši grūtās situācijās,” sacīja Mūrniece.

 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis (ZZS) uzrunā sacīja, ka daudzu gadu garumā Daugavas Vanagi darījuši nozīmīgu darbu latviešu kultūras, latvietības saglabāšanā un stiprināšanā. “Organizācija nesusi neatkarības ideju cauri garajiem okupācijas gadiem, vienotas valsts ideju – arī atgūtās neatkarības laikā. Sākotnēji organizācija izveidota, lai sniegtu praktisku palīdzību bijušo karavīru ģimenēm ārpus Latvijas, taču gadu laikā tā paplašinājusi darbību, mērķtiecīgi spēcinot latviešu valodas lomu, veicinot patriotismu, apzinājusi okupācijas sekas, skaidrojusi vēsturi,” uzsvēra Valsts prezidents. 

 

Viņš arī augstu novērtēja Daugavas Vanagu ilggadējo darbību labdarības jomā, sniedzot atbalstu latviešu kopienas mazaizsargātajiem bez vecāku gādības palikušiem bērniem, daudzbērnu ģimenēm, veciem un slimiem ļaudīm.

 

Uzrunu teica arī bij. LR Ministru prezidente Laimdota Straujuma, atzīmējot:

 

„Šajos 70 gados visā pasaulē Jūs esat aktīvi darbojušies, gan lai pulcinātu un savienotu latviešus, gan lai saglabātu mūsu nācijas vienotību. Tieši jaunieši no Latvijas bija tie, kas dibināja Daugavas Vanagu organizāciju. Dibinātāji apzinājās, ka ir jāpalīdz savai tautai grūtajos pēckaŗa gados. Viņi arī zināja, cik svarīgi ir uzturēt nesalauztu patriotisma garu tautiešu vidū.

 

Daugavas Vanagu loma mūsu valodas, mūsu kultūras, kā arī latviešu dzīves gudrības saglabāšanā ir bijusi ļoti svarīga. Bez šī tautas gara spēka stiprināšanas Latvijas ceļš uz neatkarības atgūšanu būtu bijis daudz smagāks.

 

Arī pēc neatkarības atgūšanas un Latvijas valsts atjaunošanas 20. gadsimta 90. gados Daugavas Vanagu organizācijas darba ritms nemazinājās. Daugavas Vanagi ir aktīvi piedalījušies gan Brīvības pieminekļa atjaunošanā, gan Lestenes Brāļu kapu iekārtošanā un uzturēšanā. Jūsu atbalsts ir nozīmīgs arī komūnisma upuŗu pieminekļa veidošanā Vašingtonā un citos mums visiem tik svarīgos projektos visā pasaulē.

 

Esam gandarīti, ka mēs visur varam sastapt daudz cilvēku, kas ir pateicīgi par jūsu sniegto atbalsta roku - tie ir gan Sibirijā cietušie, gan daudzbērnu ģimenes un bāreņi. Visu šo gadu garumā šiem ļaudīm ir dāvāts prieks un dota "pleca izjūta".

 

Mums ir patiess prieks, ka pēdējos gados šis patriotisma gars, ko Jūs 70 gadus esat uzturējuši un nesuši pasaulē, kļūst arvien spēcīgāks arī šeit, Latvijā. Lepnums par savu valsti, gatavība godprātīgi darīt savu darbu, iecietība un atvērta sirds pret līdzcilvēkiem ir tie pamati, kas mūsu katru un visu Latviju dara stiprākus.

 

Pasaule pašlaik ir uz miera un nemiera robežas. Valsts drošība un nākotne nav tikai teorētiski jautājumi akadēmiskā diskusijā. Diemžēl arī pēdējie notikumi Eiropā un pasaulē liecina, ka mums ir jābūt modriem, mums ir jābūt gataviem reaģēt uz apdraudējumu mūsu nacionālajai drošībai. (..)

 

Šajā sarežģītajā laikā Latvijai ir izdevies noturēt līdzsvaru. Mums ir stingra dzīves dziņa, mēs esam izdzīvotāji. Mūsu tautai ir arī apskaužams gudrības gens. Mums ir nenogurstoša augšanas degsme, kā arī nešaubīga pārliecība par Latvijas tālāku uzplaukumu kopīgā Eiropas valstu saimē.

 

Tikai brīva, demokratiska, uz vērtībām balstīta Latvijas valsts būs stipra un neaizskarama. Paturot to prātā, Latvija droši ies uz priekšu, uz mūsu simtgadi, un vēl tālāk. Priecīgu 70. gadskārtu!”

 

DV organizācijas priekšnieks Andrejs Mežmalis teica plašu runu, vispusīgi izvērtējot vēsturiskos apstākļus un gaitu, kādos radās un turpina darbu pasaulē šobrīd lielākā latviešu organizācija.

 

„1944. gada sākumā mūsu tauta bija nonākusi izmisuma situācijā, kā to raksturoja tai laikā vēl dzīvi palikušie mūsu tautas vadoņi, no kuŗiem laba daļa vēlāk trimdā iesaistījās Daugavas Vanagu darbā. Šie dzīvi palikušie un Latvijā labi pazīstamie Latvijas patrioti bija līdz 1944. gada 16. martam parakstījuši Latvijas Centrālās padomes sagatavoto Memorandu. Šī Memoranda parakstītāji, kopā 188 izcilas Latvijas personības, bija agrākie Saeimas deputāti, bijušais Saeimas priekšsēdis, ğenerāļi, ministri, visu lielo konfesiju vai reliğiju vadītāji, mūsu valsts  pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dēli – Konstantīns, Mintauts u. c. Riskējot ar savu dzīvību, viņi aicināja mūsu tautu – mūsu mobilizēto jaunatni un leğionārus - cīnīties pret uzbrūkošo naidnieku no Austrumiem.

 

Vēlāk trimdā daļa no  Memoranda parakstītājiem bija aktīvi Daugavas Vanagu biedri. 

 

Mēs varam būt lepni par mūsu leğionāriem, kuŗi dibināja Daugavas Vanagu organizāciju pirms  70 gadiem. Pamatā tā bija brīvās Latvijas laika jaunieši, kuŗi, vecāko paaudžu vadīti,  mīlēja savu tautu un savu valsti. Tās bija tās paaudzes trimdā, kuŗas bija piedalījušās Latvijas brīvības cīņās  un  kaujās Latviešu leğiona rindās. Šī mūsu trimdas tautas daļa, iesaistoties Daugavas Vanagu darbos, palīdzēja atjaunot latviešu studentu korporācijas, skautu un gaidu organizācijas, latviešu baznīcu draudzes, latviešu valodas skolas bērniem,  viņi darīja visu iespējamo, lai saturētu kopā mūsu tautu svešumā. Daugavas Vanagu mērķis bija un joprojam ir “Apvienot un pulcēt latviešus tautas kopības saglabāšanai” un “sniegt dažāda veida atbalstu un palīdzību visiem tautiešiem”. Daugavas Vanagu dibinātāji un viņu pēcteči to arī panāca, kopjot un uzturot mūsu senču varoņgaru, nacionālo stāju un vienotību. Arī šodien Daugavas Vanagi savās mītņu zemēs ārzemēs joprojām darbojas, lai saglabātu latviešu valodu un kultūru, lai palīdzētu Latvijai.

 

Daugavas Vanagi, sasauksimies!”

 

Andrejs Mežmalis pateicās visiem – gan augstajiem viesiem, gan kuplajam svinīgā sarīkojuma viesu pulkam par sirsnīgajiem vārdiem un atbalstu.

 

Sarīkojuma programmu kā vienmēr kuplināja Daugavas Vanadžu koris, bet šoreiz arī viesi – ansamblis Dobeles Zemessargi – četri braši vīri ar skanīgām balsīm un iedvesmojošu priekšnesumu.

 

Klātesošos sveica arī gaidu un skautu pārstāve, sabiedrības pārstāvji, skanēja silti pateicības vārdi un smaržoja ziedi. Sirsnīgā gaisotnē turpinājās sarunas pie svētku kliņģeriem un vīna glāzes. Atmiņu kamols ritēja un ritēja, arī noskatoties dokumentālo filmu „Cēdelgema”.   


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (1)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA