EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Apvienojas baltiešu studenti
39273

   18.10.2013

Kembridžas universitātē studējošie latvieši apvienojas ar lietuviešiem un igauņiem un rīko pirmo Baltijas konferenci.

Kembridžas biedrībā (Cambridge Union) 12. oktobrī notika pirmā Baltijas konference 2013, ko sadarbībā ar Kembridžas universitāti organizē Kembridžas latviešu, lietuviešu un igauņu studentu asociācijas. Šī ir pirmā šāda mēroga konference, kuŗā piedalījās Baltijas un Eiropas līdeŗi un kuŗas mērķis ir stiprināt dialogu un sadarbību zinātnē un augstākajā izglītībā, politikas attīstībā un uzņēmējdarbībā.

“Mums šķita, ka Anglijā studējošie latvieši var dot savu pienesumu un iesaistīties Latvijai un Baltijai aktuālu jautājumu risināšanā,” konferences rīkošanas motīvus skaidro Kembridžas universitātes Latviešu asociācijas prezidente, farmacijas doktorande Agnese Irkle. “Tie cilvēki, kas aizbraukuši no Latvijas, vēlas kaut kādā veidā līdzdarboties un dot savu ieguldījumu valsts attīstībā, diskusijās iesaistot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas viedokļu līdeŗus,” piebilst A.Irkle. “Rīkojot šo konferenci, mēs gribam vienot Baltijas studentu biedrības Kembridžā, dialogā iesaistīt vietējos studentus un pārstāvjus no Baltijas valstīm un veicināt kopīgu sadarbību un šajā sadarbībā risināt jautājumus, kas attiecas uz izglītību, sociopolītisko attīstību un inovāciju,” skaidro viens no konferences organizatoriem, Kembridžas universitātē doktorantūrā studējošais Viesturs Celmiņš. Kembridžas universitātē šobrīd kopumā mācās 18 studenti no Latvijas, kas šovasar izveidojuši Kembridžas universitātes latviešu asociāciju. Kembridžas universitātē studējošie lietuvieši šādu asociāciju izveidoja 2008. gadā, savukārt igauņi – 2011. gadā.

Baltijas studentu asociāciju kopīgi organizētās Baltijas konferences 2013 mērķis ir izvērtēt Baltijas valstu sadarbības iespējas un reģiona izaugsmes jautājumus, nospraust jaunus darbības virzienus, kas sekmētu Baltijas valstu attīstību, kā arī izcelt veiksmīgus sasniegumus, kas var noderēt par paraugu arī citām Eiropas valstīm. Konferences pirmajā daļā uzstājās vairāki Eiropas un Baltijas viedokļu līdeŗi: starp tiem minami - Eiropas Komisijas viceprezidents Sīms Kallass, bijušais Lietuvas prezidents Valds Adamkus, Londonas universitātes kolledžas profesors Dr. Ričards Mouls (Dr. Richard Mole), The Economist starptautiskās sadaļas redaktors Edvards Lūkass (Edward Lucas), ES Parlamenta prezidenta diplomātiskais padomnieks Arnolds Pranckevičus, Rīgas Techniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis, sociālantropologs, bijušais Latvijas izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis u.c. Konferences otrā daļā notika diskusijas darba grupās. Oksfordas universitātes vecākais pētnieks Dr. Ainius Lašas vadīja darba grupu par sadarbības stiprināšanu starp Baltijas valstu universitātēm un ārvalstīs studējošo lomu izglītībā. Cita darba grupa pievērsās konkrētu priekšlikumu sakopošanai starptautiski nozīmīgu biznesa un inovāciju jautājumu risināšanai. Par atsevišķu tēmu konferencē bija izvirzīta starptautiskā zīmolvedība, ko vadīja Enterprise Estonia speciālisti, par pamatu šai diskusijai izmantojot Igaunijas pieredzi interaktīvajā mārketingā un digitālās sabiedrības veidošanā. Ceturtā darba grupa pievērsās sociālās un politiskās attīstības jautājumiem, īpašu uzmanību veltījot vienlīdzīgu dzīves iespēju radīšanai Baltijas valstīs. Sadarbībā ar Lietuvas Londonas klubu (London City Lithuanian Club) un Globālajiem lietuviešu līdeŗiem (Global Lithuanian Leaders) darba grupas dalībnieki diskutēja par to, kā veicināt starptautisku pieredzi ieguvušu profesionāļu nodarbinātību Baltijā, un aplūkoja vairākus labās prakses piemērus.

Konferences patroni ir Lielbritānijas vēstnieks Igaunijā Kriss Holtbijs (Chris Holtby, OBE), Lielbritānijas vēstniece Latvijā Sāra Koulija (Sarah Cowley) un Lielbritānijas vēstnieks Lietuvā Deivids Hants (David Hunt). Plašāka informācija par Kembridžas Baltijas konferenci: http://cambridgebalticconference.eu

The Economist žurnālists, baltiešu draugs un atbalstītājs Eduards Lūkass
Kembridžas absolvents cum laude, bij. LR izglītības ministrs Roberts Ķīlis


 

Atpakaļ