EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Par Latvijas vietu globālajā pasaulē
36686

   15.07.2013

Veiksmīgi, darbīgi un kvalitātīvi – tā var droši apzīmēt pirmo pasaules latviešu biznesa forumu, kuŗu sarīkoja PBLA, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un kuŗā piedalījās vairāk nekā 350 latviešu izcelsmes uzņēmēji, pētnieki, financisti, inženieŗi, juristi un citu profesiju pārstāvji no 21 valsts.

 

Foruma atklāšanā piedalījās Valsts prezidents Andrejs Bērziņš. viņš arī uzaicināja foruma dalībniekus uz ieņemšanu Melngalvju namā. Iepazīšanās vakariņās dalībniekus un viesus uzrunāja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, uzsveŗot, ka Latvijai ir ārkārtīgi nozīmīgs tas atbalsts, ko sniedz tās diasporas mītnes zemēs visā pasaulē, mūsu tautiešu zināšanas un pieredze.
„Ja šīs zināšanas un šo pieredzi apvienosim ar uzņēmību, mērķtiecību un aizvien augošajām iespējām, ko piedāvā Latvija, varēsim sasniegt augstus mērķus un panākt, lai arī nākamajos gados Latvija būtu visstraujāk augošā ekonomika Eiropā.”

 

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs:
Ceru, ka Pirmais pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums kļūs par labu tradiciju un stiprinās ideju, ka latvietis, kuŗš dzīvo un strādā gan Latvijā, gan ārpus tās, ir veiksmīgs cilvēks.

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LRTK) prezidents Gundars Strautmanis:
Pirmo Pasaules latviešu ekonomikas un innovāciju forumu uzlūkoju kā jaunu platformu efektīvas sadarbības veidošanai starp pašmāju un visā plašajā pasaulē dzīvošajiem latviskās izcelsmes profesionāļiem, Dziesmu un Deju svētku laikā kopjot un stiprinot ne tikai kultūras tradicijas, bet veidojot tādas arī biznesā.

 

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes priekšsēdis Jānis Kukainis:
Latviešu diaspora pasaulē aizvadīto gadu gaitā ir atbalstījusi Latviju tās ārpolītisko mērķu sasniegšanā. Tagad, kad Latvija iestājusies ne tikai ES un NATO, bet arī uzaicināta sākt iestāšanās sarunas Eiropas Drošības un ekonomiskās sadarbības organizācijā, mūsu svarīgākais mērķis ir uzlabot ekonomiskos apstākļus un iedzīvotāju dzīves līmeni Latvijā, lai apstādinātu mūsu tautas izceļošanu uz ārzemēm.


 

Atpakaļ