EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Meklē/Aicina/Ziņo


Sludinājumi -


Studentam (19 g.)nepieciešama dzīvesvieta Minsterē vai tās tuvumā sakarā ar studiju uzsākšanu Minsteres Vestfāles Viljamsa universitātē Vācijā.Lūdzu izīrēt istabu, apņemos pildīt visas saistības.Varu palīdzēt, ja nepieciešams.Runāju dzimtajā latviešu val., angļu,nedaudz vācu val. Zinu krievu val.

Alekss
+371 29805878
Sludinājums ievietots: 2021-09-23