EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Meklē/Aicina/Ziņo


Sludinājumi -


Virs galvas priedes Teic vārdus dziesmai Iesāktai un nepabeigtai, Teic ardievas dzīvei – aizejošai. (A. Skujiņa) Dziļi skumstam, zaudējot Margaretu Putci, un izsakām līdzjūtību piederīgajiem. Londonas Latviešu skolas saime

Baiba Freimane
00447763168797
Sludinājums ievietots: 2019-09-16