EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

"Lūgdams lūdzu visus pesimistus nenovērtēt mūsu atgūto brīvību par zemu

Eduards Silkalns