EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

"Dienas no Lielās Piektdienas līdz Lieldienām ir apslēpta mūsu ticības būtība.

Prāv. Klāvs Bērziņš