EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Līksmošos 25.00 % 25.00
Pagriezīšu pulksteņa rādītājus stundu atpakaļ 75.00 % 75.00
Pagriezīšu pulksteņa rādītājus stundu uz priekšu 0.00 % 0.00
Vēl nezinu 0.00 % 0.00
Kopā nobalsojuši: 4