EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
seno latviešu dievi; 0.00 % 0.00
Latvijas armijas bruņutransportieri; 25.00 % 25.00
kuģu nosaukumi. 75.00 % 75.00
Kopā nobalsojuši: 4