EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
29.41 % 29.41
17.65 % 17.65
Ne vienmēr 52.94 % 52.94
Kopā nobalsojuši: 17