EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

Zviedrija

ADMINISTRĀCIJA:

Redaktore: Ligita Kovtuna

Brīvā Latvija redakcijas adrese:

Ģertrūdes iela 27,

Rīga, LV-1011

Tālr.: +371 67326761, +371 29439423

Tālrakstis: +371 67326784

e-pasts: redakcija@brivalatvija.lv

NAUDAS PĀRVEDUMI:

Lettiska Hjälpkommitten, Brīvā Latvija

(Wallingatan 34, 5 tr, S–111 24, Stockholm, Postgiro 11 47 46 – 1).

Tālrunis un tālrakstis: 08 – 214425.

 

DRUKĀTĀS "BRĪVĀS LATVIJAS" ABONEMENTS:
6 mēnešiem
875 SEK
12 mēnešiem 1550 SEK

 

DIGITĀLĀS "BRĪVĀS LATVIJAS" ABONEMENTS:
12 mēnešiem
540 SEK (55 EUR)

Jaunākais digitālais "Brīvās Latvijas" numurs 18.18 SEK
Apmaksa veicama ar drošu maksāšanas sistēmu

Redaktore: Ligita Kovtuna
Brīvā Latvija redakcija – Ģertrūdes iela 27, Rīga, LV - 1011
Tālr. +371 67326761,
       +371 29439423,
Tālrakstis: +371 67326784.
e-pasts: redakcija@brivalatvija.lv


Jūsu vārds:
Jūsu Uzvārds:
Jūsu Epasts:
Jūsu Adrese:
Jūsu Pasta indekss:
Valsts: